ประกันชดเชยรายได้ต่อวัน ที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล

เงื่อนไขความคุ้มครอง
อายุที่รับประกัน 0 - 64 ปี
ระยะเวลาประกัน ถึงอายุ 64 ปี

รพ.(ปร) = รักษาพยาบาลรายวัน(ปัญจรักษ์)

( ระยะเวลารอคอย 30 วัน)
1. กรณีผู้เอาประกันได้รับบาดเจ็บ/ป่วยไข้ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยใน บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลรายวัน
ไม่เกิน 1,250 วันต่อครั้ง (ค่าชดเชยรายวัน)
2. การรักษาในห้อง ICU หรือรักษาเนื่องจากโรคร้ายแรง 4 โรค* จ่าย 2 เท่าของผลประโยชน์ที่ซื้อ(สูงสุดไม่เกิน 365 วัน)
3. มีการผ่าตัดใหญ่ หรือซับซ้อน จ่ายเพิ่มอีก 10 เท่า ของผลประโยชน์ต่อวันที่ซื้อต่อครั้งของการผ่าตัด
4. ผ่าเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ คือ หัวใจ ปอด ตับ ไต หรือ เปลี่ยนถ่ายไขกระดูก จ่ายเพิ่มให้อีก 200 เท่า ของผลประโยชน์ต่อวันที่ซื้อ

*1. โรคหัวใจวาย(กล้ามเนื้อหัวใจตาย) 2. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจ 3. อัมพาตจากหลอดเลือดเลี้ยงสมอง 4. มะเร็ง


ทุนประกันชดเชยรายได้ ที่สามารถซื้อได้ขึ้นอยู่กับ ทุนประกันชีวิต ดังตาราง

ทุนประกันชีวิต ทุนประกันชดเชยรายได้ (ซื้อได้ ไม่เกิน)
100,000 - 199,999 1,000
200,000 - 499,999 1,500
500,000 - 749,999 2,000
750,000 - 999,999 2,500
1,000,000 - 2,999,999 3,000
3,000,000 - 4,999,999 4,000
5,000,000 ขึ้นไป 5,000

เบี้ยประกันภัย รายปี ต่อ ทุนประกันชดเชยรายได้ 100 บาท


อายุ (ชาย - หญิง) บาท
6 - 29 209_222
30 - 39 252_277
40 - 49 317_349
50 - 59 414_439
60 - 64 567_601

ตัวอย่าง
ซื้อทุนประกันชีวิต 200,000 จะสามารถซื้อได้ ทุนประกันชดเชยได้สูงสุด 1,500 บาท
ถ้าผู้เอาประกัน อายุ 30 ปี เพศชาย ต้องการซื้อทุนประกันชดเชยที่ 1,500 บาท จะต้องจ่ายเบี้ยเท่าไร?

วิธีคิด
อายุ 30 เพศชาย
ทุนประกันชดเชย 100 บาท ต้องจ่ายปีละ 252 บาท
ทุนประกันชดเชย 1,500 บาท จะต้องจ่ายเบี้ย =(252x1,500)/100 = 3,780 บาท ต่อปี


สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บหรือป่วยไข้ อันมีสาเหตุมาจาก
1. การพยายามฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายร่างกายตนเอง
2. การรักษาพยาบาลเนื่องจากโรคจิต
3. การมีครรภ์ การคลอดบุตร การแท้งบุตร การทำหมัน การแก้หมัน การปฏิสนธิที่ไม่ใช่วิธีธรรมชาติ
4. โรค หรือความบกพร่องของร่างกายซึ่งเป็นมาแต่กำเนิด
5. การติดยาเสพย์ติด พิษสุราเรื้อรัง
6. โรคเรื้อรัง ( เช่นริดสีดวงทวารหนัก ไซนัส ตับอักเสบ กระเพาะอาหาร หืดหรือโรคเรื้อรังตามคำวินิจฉัยของแพทย์ )
หรือการบาดเจ็บสาหัส ที่เป็นมาก่อน วันทำสัญญาและยังมิได้รักษาให้หายขาด
7. ในกรณีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญาหรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติม
8. โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ( AIDS )

update
สัญญาเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลรายวัน แบบปัญจรักษ์ (รพ.ปร.)​​ ทดแทนรายได้ เมื่อต้องพักรักษา 5 กรณีในหนึ่งเดียว แอดมิด + ไอซียู + 4 โรคร้าย + ผ่าตัดใหญ่ + ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ

เพิ่มความอุ่นใจ หมดกังวลเรื่องรายได้ เมื่อต้องพักรักษาในโรงพยาบาลกับสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวัน แบบปัญจรักษ์ (รพ.ปร.)

คุ้มครองครบครันถึง 5 ประการ

แอดมิด + ไอซียู + 4 โรคร้าย + ผ่าตัดใหญ่ + ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ

รับประกันตั้งแต่อายุ 6-64 ปี
ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายได้ต่อวัน สูงสุดถึงวันละ 5,000 บาท นานถึง 1,250 วัน
หากมีการรักษาตัวในห้องไอซียู หรือเจ็บป่วยด้วย 4 โรคร้ายแรง (มะเร็ง-อัมพาตจากหลอดเลือดสมอง-การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ-กล้ามเนื้อหัวใจตาย) รับเพิ่มเป็น 2 เท่าของผลประโยชน์ต่อวันที่ซื้อไว้
หรือหากมีการผ่าตัดใหญ่หรือผ่าตัดซับซ้อน รับเพิ่มอีก 10 เท่าของผลประโยชน์ต่อวันที่ซื้อไว้
หรือหากมีการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ รับสูงสุดเพิ่มเติมอีก 200 เท่าของผลประโยชน์ต่อวันที่ซื้อไว้

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง ​​
บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยรายวัน สำหรับการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่าวยในของโรงพยาบาล ดังนี้
1. จ่าย 1 เท่าของความคุ้มครอง รพ.ปร. ต่อวันที่ซื้อ สำหรับการเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล (ไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง) ตามจำนวนวันที่พักรักษา สูงสุดไม่เกิน 1,250 วันต่อครั้ง
2. จ่าย 2 เท่าของความคุ้มครอง รพ.ปร. ต่อวันที่ซื้อ สำหรับการเข้ารักษาในห้อง I.C.U. หรือ เข้ารับการรักษาจาก 4 โรคร้ายแรง ได้แก่ มะเร็ง อัมพาตจากหลอดเลือดของสมอง การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ และกล้ามเนื้อหัวใจตาย (หัวใจวาย) สูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อครั้ง ทั้งนี้รวมจำนวนวันที่เข้ารักษาตามข้อ 1 และ ข้อ 2 สูงสุดไม่เกิน 1,250 วันต่อครั้ง
3. จ่าย 10 เท่าของความคุ้มครอง รพ.ปร ต่อวันที่ซื้อ ต่อครั้งที่ผ่าตัดสำหรับการผ่าตัดใหญ่หรือผ่าตัดซับซ้อน (ตามตารางผ่าตัด) สูงสุดไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
4. จ่าย 200 เท่าของความคุ้มครอง รพ.ปร. ต่อวันที่ซื้อสำหรับการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญได้แก่ หัวใจ ปอด ตับ ไต และเปลี่ยนถ่ายไขกระดูก

สนใจบริการของเรา สอบถามเพิ่ม

1. สอบถามผ่าน facebook page คลิกที่นี่
2. สอบถามผ่าน เว็บบอร์ด สมัครใช้งานก่อนน่ะ
3. สอบถามผ่าน inbox facebook คลิกที่นี่
4. สอบถามผ่าน อีเมล: i@cymiz.com
5. สอบถามผ่านเว็บ คลิกที่นี่
6. สอบถามผ่าน Line id = vir9
7. โทรศัพท์ (เบอร์จะปรากฏ จันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
สำหรับลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 วันนี้ Wednesday เวลา 10:43:22am
09-8854-2911 (วินาศภัย) ,081-6925-220 (ประกันชีวิต)

คำถามทั่วไป ให้ท่านติดต่อ 3 ช่องทางนี้

8. สอบถามผ่าน facebook page คลิกที่นี่
9. สอบถามผ่านเว็บบอร์ด สมัครใช้งานก่อนน่ะ

cymiz.com cymiz.com cymiz.com cymiz weboard cymiz twitter cymiz facebook cymiz top Copyright © 2006 Cymiz.com., All rights reserved.Power by Cymiz.com
ระบบประกันภัยออนไลน์