• ประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร

ประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร กรุงเทพประกันภัย


บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนาม ผู้เอาประกันภัยสำหรับความรับผิดตามกฎหมายในฐานะผู้ตรวจสอบอาคารอันเป็นผลมาจากความสูญเสีย หรือเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย ณ อาณาเขตประเทศไทยและเป็นผลให้เกิด
1. ความสูญเสียต่อร่างกายและ/ หรือความเสียหายต่อทรัพยส์ินของบุคคลภายนอกโดยอุบัติเหตุขณะทีผู้เอาประกันภัยทำการตรวจสอบอาคาร
2. ความสูญเสียต่อร่างกายและ/ หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องของผู้เอาประกันภัยในการปฎิบัติงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตราฐานการตรวจสอบตามกฎหมายในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร

เงื่อนไขพิเศษ : ตามกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดจากการบกพร่อง ในการปฎิบัติงาน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มาตราฐาน การตรวจสอบตามกฎหมายในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร

ข้อยกเว้น : ความรับผิดอันเนื่องมาจากภัยก่อการร้าย

ระยะเวลา 3 ปี
คุ้มครองต่อครั้ง 1,000,000
คุ้มครองต่อปี 2,000,000
รับผิด5,000

บุคคลธรรมดา
ทุน 4 ล้าน Max 4ล้าน สุทธิ 6,000 รวม vat = 6,982
ทุน 6 ล้าน Max 6ล้าน สุทธิ 9,000 รวม vat = 10,313

📑 ดาวน์โหลด ข้อเสนอประกันภัยผู้ตรวจสอบคาร กรุงเทพประกันภัย (บุคคลธรรมดา)
📝 ดาวน์โหลด ใบสมัครประกันภัยผู้ตรวจสอบคาร กรุงเทพประกันภัย (บุคคลธรรมดา)

นิติบุคคล
-


ประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร เทเวศประกันภัย


ระยะเวลา 3 ปี
คุ้มครองต่อครั้ง 1,000,000
คุ้มครองต่อปี 2,000,000
รับผิด5,000

บุคคลธรรมดา
ทุน 4 ล้าน Max 4ล้าน สุทธิ 6,000 รวม vat = 6,445
ทุน 6 ล้าน Max 6ล้าน สุทธิ 9,000 รวม vat = 9,668

นิติบุคคล
ทุน 4 ล้าน Max 4ล้าน สุทธิ 20,000 รวม vat = 21,485
ทุน 6 ล้าน Max 6ล้าน สุทธิ 30,000 รวม vat = 32,228

ขอใบเสนอราคา ในนามนิติบุุคคล ใช้เอกสารดังนี้
1.ใบอนุญาต ( หากไม่สะดวกให้ใบอนุญาต ณ ตอนนี้ ให้ใช้ หนังสือสัญญา)
2.หนังสือรับรองบริษัท
3.บัตรประชาชน 1 ในคณะกรรมการ
4.ใบสมัคร/ขอข้อมูล

ประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร คืออะไร?

ประเภทบุคคล และ ประเภทนิติบุคคล
ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ขณะออกตรวจสอบอาคารเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือความบกพร่องในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบอาคาร
เหมาะสำหรับ วิศวกรผู้ตรวจสอบอาคาร
ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน : ทรัพย์สิน และ/หรือชีวิตร่างกายของบุคคลที่สาม

ความคุ้มครอง
สำหรับความรับผิดตามกฎหมายในฐานะ ผู้ตรวจสอบอาคารอันเป็นผลมาจากความสูญเสียหรือเสียหาย ที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยเป็นผลให้เกิด
- ความสูญเสียต่อร่างกาย และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกโดยอุบัติเหตุขณะที่ผู้เอาประกันภัยทำการตรวจสอบอาคาร
- ความสูญเสียต่อร่างกาย และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องของผู้เอาประกันภัยในการ ปฎิบัติงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบตามกฎหมายในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร
ระยะเวลาความคุ้มครอง มี แบบ 3ปี 6ปี

😃 ซื้อผ่านเรา .. เราดูแลคุณ | เมูนูลัด
📄 เราดูแลรักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้าของเรา
📄️ เราให้คำแนะนำปรึกษา ให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด
📄️ เราอยู่เคียงข้างคุณ คอยช่วยเหลือ เพราะคุณคือลูกค้าของเรา
📄️ คุณจะไม่พลาดการติดต่อ ด้วยช่องทางติดต่อมากมาย
📄️ ตัวอย่าง การบริการ กดดูที่ลิงค์นี้
📄️ เราดำเนินธุรกิจมากว่า20 ปี คุณจึงมั่นใจได้
📄️ คุณยังได้รับบริการจากบริษัทประกันเจ้าของสินค้านั้นๆ (เช่นเดียวซื้อตรง โดยไม่ผ่านตัวกลาง)
📄️ ประกันฉบับใหม่ของคุณ มีใครดูแลหรือยัง? ถ้ายังไม่มี ไลน์มาหาเราเลย :)

😮 รู้หรือไม่? ในไทยราว 80 บริษัทประกันภัย กับ สินค้าที่แตกต่าง ทั้ง เงื่อนไข ราคา การเคลม ความมั่นคง นโยบาย ฯลฯ
ขายผ่านตัวกลาง กว่า 400,000 ราย : ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร บิ๊กซี โลตัส ค่ายรถยนต์ เฮ้าส์แบรนด์ ของประกันภัย หรือ ซื้อตรงกับบริษัทเจ้าของสินค้า

display:inline-block; position:relative;
โทร.(จ-ศ : 9-16) เว้นวันหยุดฯ , ลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 , Monday เวลา 01:33:40pm ซื้อประกัน 085-911-3737
Copyright © 2018 Cymiz.com., All rights reserved.นโยบาย,ข้อตกลงcymiz.com