ประกันภัยรถยนต์ (Motor insurance ,Car insurance)


ส่งไฟล์ ทาง line หรือ อัพโหลดไฟล์


 • ประกันรถยนต์ 1
 • ประกันรถยนต์ 2+
 • ประกันรถยนต์ 3+
 • ประกันรถยนต์ 3
 • พรบ
 • ข้อควรรู้

1️⃣ ประกันรถยนต์ ชั้น1 มาตรฐาน : ต้องขอราคาเฉพาะ

2️⃣ ประกันรถยนต์ ชั้น1 แคมเปญ (Campaign) : ดูเบี้ยที่แพคเก็จสำเร็จรูป ได้เลย

3️⃣ ประกันรถยนต์ ชั้น1พิเศษ / ชั้น1 ไม่เต็มทุน หรือ มีค่าเสียหายส่วนแรก (Excess) : ..

- คุ้มครองคุ้มค่า ของ กรุงเทพประกันภัย
- SaveD ของ แอกซ่าประกันภัย
บริษัทประกันวินาศภัยที่มีให้บริการ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน)
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด(มหาชน)
บริษัท ไอโออิกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
รถตู้ 220 รับจ้างหรือให้เช่าเป็นครั้งคราว, รถรับส่งนักเรียน, รวมถึงรถรับส่งพนักงาน, คนงาน
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด ( มหาชน)
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท อินทร ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บมจ.ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) มหาชน
บริษัท แอกซ่า ประกันภัย จำกัด (ประเทศไทย)
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประกันรถยนต์ ชั้น2บวก [2plus 2+ 2พลัส 2บวก] = รถชนรถ จ่ายเขา จ่ายเรา รถหาย ไฟไหม้บริการจากศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดระยะเวลาที่เอาประกันภัย
บริการต่อพ่วงแบตเตอรี่
บริการเปลี่ยนยางอะไหล่
บริการกุญแจสำรองหรือติดต่อข่างกุญแจ (วงเงินไม่เกิน 500 บาท / ครั้ง)
บริการจัดส่งน้ำมัน
บริการต่างๆ ที่เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ
บริการลากรถฟรี ในระยะทาง 30 กิโลมตรแรก จำนวน 1 ครั้ง / รอบอายุกรมธรรม์
บริการเสริมพิเศษ
เพิ่มความสะดวกสบายใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
- บริการคำแนะนำด้านเทคนิค
- บริการแนะนำสถานพยาบาล และการแพทย์ต่างๆ
- บริการส่งข้อความเร่งด่วน (ส่งผ่านข้อความในนามของลูกค้า)
- บริการจองและเซ็กตารางเที่ยวบิน
- บริการจองห้องพักโรงแรมและภัตตาคาร
- บริการติดต่อรถเช่า / จองรถลีมูชีน
- บริการสำรองเวลาออกรอบกอล์ฟ

หมายเหตุ:
- กรณีลาก/ยกรถ กิโลเมตรต่อไป คิดค่าบริการกิโลเมตรละ 25 บาท หรือคิดราคาเหมาจ่าย
- บริการนี้ไม่รวมค่ำใช้จ่ายที่ เกิดจากความเสียหายจากการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงผิดประเภท ค่าน้ำมัน ด่อะไหล่และอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือ จากสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย
- ค่ำใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บริการ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัย ทราบล่วงหน้า เพื่อรับการยินยอม ก่อนดำเนินการทุกครั้ง
24hr ช่วยเหลือนอกสกานที่ Roadside service 902305 8588 กรงเทพประกันภัย Bangkok Insurance


🔳 First Care 2+ Special สุดคุ้ม 2+สุดคุ้ม แนบท้าย50,000 NoDD +ภัยก่อการร้าย+max700k
🔳 First Care 2+ Special โดนใจ 2+โดนใจ NoDD ไม่คุ้มครองภัยก่อการร้าย+ ทุน100,000 ทุน 200,000 ทุน 300,000
🔳 ประกันรถยนต์ ชั้น2บวก 2plus 2+ แอกซ่าประกันภัย
🔳
ประกันรถยนต์ ชั้น2บวก 2plus 2+ เมืองไทยประกันภัย


🔳 แอกซ่าภัย AXA Motor Type 5 (Campaign code : 21PD04)

2+ ธรรมดา
ใช้งานส่วนบุคคล 110
เพื่อการพาณิชน์ 120
บรรทุกเพื่อการพาณิชย์ 320
รถตู้โดยสารส่วนบุคคล 210
2+ เต็มทุน
ใช้งานส่วนบุคคล 110
เพื่อการพาณิชน์ 120
บรรทุกเพื่อการพาณิชย์ 320
รถตู้โดยสารส่วนบุคคล 210

ประกันรถยนต์ ชั้น3บวก [3plus 3+ 3พลัส 3บวก] = รถชนรถ จ่ายเขา จ่ายเรา
แอกซ่าภัย


ประกันภัยรถยนต์3+ Special กรุงเทพประกันภัย
ประกันภัยรถยนต์3+ Special Flood กรุงเทพประกันภัย
ประกันรถยนต์3+ Sure Flood กรุงเทพประกันภัย
ประกันรถยนต์3+ On Tour กรุงเทพประกันภัย
แบบระยะสั้นที่ให้ความคุ้มครองระยะเวลา 30 วัน
AXA ประกันภัยรถยนต์ 3+1 Smart Drive5
ประกันภัยรถยนต์3+ เมืองไทยประกันภัย


3+ ธรรมดา
ใช้งานส่วนบุคคล 110
เพื่อการพาณิชน์ 120
บรรทุกเพื่อการพาณิชย์ 320
รถตู้ ดยสารส่วนบุคคล 210
มอไซค์ บุคคล 610

3+ เต็มทุน
ใช้งานส่วนบุคคล 110
เพื่อการพาณิชน์ 120
บรรทุกเพื่อการพาณิชย์ 320
รถตู้โดยสารส่วนบุคคล 210

ประกันรถยนต์ ชั้น3 , จ่ายเขา (รถเราจ่ายเอง)
โตเกียวมารีนคุ้มภัย

พรบ รถ กฏหมายบังคับซื้อ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม เบี้ยถูกคุ้มครองสูง
 • พรบ รถยนต์
  กรุงเทพประกันภัย
 • พรบ รถยนต์ (ราคาสมาชิก) 🎀
 • ประกันภัยมอเตอร์ไซค์ (ราคาสมาชิก) 🎀
 • พรบ มอเตอร์ไซค์ (ราคาสมาชิก) 🎀

ความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (พรบ.) กรุงเทพประกันภัย
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) = พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ บังคับให้รถยนต์ทุกคันต้องจัดทำประกันภัย เพื่อคุ้มครอง และช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถ

วงเงินคุ้มครอง (บาท / คน)
1 จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด
1.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (ตามจริง) ไม่เกิน 30,000
1.2 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 35,000

2 จำนวนเงินค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น ผู้ประสบภัยจะได้รับภายหลังจากการพิสูจน์แล้ว
ว่าไม่ได้เป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดตามกฏหมาย โดยมีวงเงินคุ้มครองรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นดังนี้

2.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (ตามจริง) ไม่เกิน 80,000
2.2 การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวรสิ้นเชิง 500,000
2.3กรณีทุพพลภาพอย่างถาวร 300,000
2.4 สูญเสียอวัยวะ
- นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป 200,000
- สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน 250,000
- สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน 500,000
2.5 ชดเชยรายวัน 200 บาท รวมกันไม่เกิน 20 วัน กรณีเข้าพักรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน สูงสุดไม่เกิน 4,000

หมายเหตุ :
1. ผู้ขับขี่ที่กระทำละเมิด (ฝ่ายผิด) จะได้รับความคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น
2. ผู้ประสบภัย หมายรวมถึง ผู้ขับขี่ที่ถูกละเมิด ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก
3. จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น (ตามตารางข้อ 1) เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัย (ตามตารางข้อ 2)
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับที่ให้หลักประกัน แก่ชีวิตและร่างกายของผู้ใช้ท้องถนน ที่ผู้ขับขี่ทุกคันจำเป็นต้องจัดทำทุกปี
สำหรับผู้ทำ/ต่ออายุประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจหลังกันยายน 2551 ไม่จำเป็นต้องจัดทำเนื่องจากถูกผนวกเป็นที่เรียบร้อยแล้วตารางความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ความคุ้มครองวงเงินคุ้มครอง (บาท/คน)
1. จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด
1.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (ตามจริง)ไม่เกิน 30,000
1.2 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร35,000
2.จำนวนเงินค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น
ผู้ประสบภัยจะได้รับภายหลังจากการพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดตามกฎหมาย
โดยมีวงเงินคุ้มครองรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นดังนี้
2.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (ตามจริง)ไม่เกิน 80,000
2.2 การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวรสิ้นเชิง500,000
2.3 กรณีทุพพลภาพอย่างถาวร300,000
2.4 สูญเสียอวัยวะ
- นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป200,000
- สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน250,000
- สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน500,000
2.5 ชดเชยรายวัน 200 บาท รวมกันไม่เกิน 20 วัน กรณีเข้าพักรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ในสูงสุดไม่เกิน 4,000

พรบ รถยนต์

พรบ รถยนต์ ราคาสมาชิก สมัครรับราคาพิเศษ! ส่วนลดจะปรากฏเมื่อ สมัครสมาชิก
ประเภทของรถยนต์ราคา พ.ร.บ. (บาท)
รถยนต์ นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รถเก๋ง)645.21
รถยนต์โดยสารเกิน 7 ที่นั่ง ไม่เกิน 15 ที่นั่ง (รถตู้)
1,182.35
รถยนต์โดยสารเกิน 15 ที่นั่ง ไม่เกิน 20 ที่นั่ง2,203.13
รถยนต์โดยสารเกิน 20 ที่นั่ง ไม่เกิน 40 ที่นั่ง3,437.91
รถยนต์โดยสารเกิน 40 ที่นั่ง4,017.85
รถยนต์บรรทุกไม่เกิน 3 ตัน (รถปิคอัพ)967.28
รถยนต์บรรทุกเกิน 3 ตัน ถึง 6 ตัน1,310.75
รถยนต์บรรทุกเกิน 6 ตัน ถึง 12 ตัน1,408.12
รถยนต์บรรทุกเกิน 12 ตัน1,826.49

ประกันภัยมอเตอร์ไซค์

ประกันภัยมอเตอร์ไซค์ ราคาสมาชิก สมัครรับราคาพิเศษ! ส่วนลดจะปรากฏเมื่อ สมัครสมาชิก
ซื้อประกันภัยมอเตอร์ไซค์ ง่ายๆ 24 ชั่วโมง ประกันภัยมอเตอร์ไซค์ เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองการซ่อมรถของผู้เอาประกันภัยสูงสุดถึง 10,000 บาทต่อครั้ง จากการเกิดอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะ ทางบก หรือเรียกง่ายๆคือ เคลมได้เฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดจากรถชนรถเท่านั้นค่ะ (คู่กรณีต้องอยู่ในที่เกิดเหตุ หรือระบุหมายเลขทะเบียนรถของคู่กรณีได้ค่ะ)และสามารถเพิ่มความคุ้มครองรถยนต์สูญหายหรือไฟไหม้ (สูงสุด 10,000 บาท) ส่วนคู่กรณีให้ความคุ้มครองถึง 600,000 บาทต่อครั้ง
ประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์ชั้น 1
คุ้มครองเรา และคู่กรณี
รับผิดชอบทรัพย์สิน ค่ารักษาพยาบาล และร่างกาย
คุ้มครองในกรณีรถมอเตอร์ไซค์หาย หรือไฟไหม้
คุ้มครองเวลาลื่นล้ม โดยที่ไม่ได้มีอุบัติเหตุหรือคุ่กรณี
ประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์ชั้น 2+
คุ้มครองเรา และคู่กรณี
รับผิดชอบทรัพย์สิน ค่ารักษาพยาบาล และร่างกาย
คุ้มครองกรณีรถหาย หรือไฟไหม้
ไม่คุ้มครองเวลาลื่นล้มเอง หรือไม่มีคู่กรณี
จ่ายค่าสินหมทดแทนให้กับผู้ที่ทำประกัน
ประกันชั้น 2+ นั้นจะมีความคุ้มครองคล้าย ๆ กับประกันชั้น 1 อีกทั้งยังราคาประหยัดกว่า
ประกันภัยมอเตอร์ไซค์ชั้น 3
คุ้มครองความเสียหาย และทรัพย์สินของคู่กรณีเท่านั้น
ไม่คุ้มครองรถคันของผู้ที่ทำประกัน
ประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์ชั้น 3+
คุ้มครองเรา และคู่กรณี
รับผิดชอบทรัพย์สิน ค่ารักษาพยาบาล และร่างกาย
ไม่คุ้มครองกรณีรถมอเตอร์ไซค์สูญหาย หรือไฟไหม้
(โปรดตรวจสอบรายละเอียดในกรมธรรม์)

พรบ มอเตอร์ไซค์

พรบ มอเตอร์ไซค์ ราคาสมาชิก สมัครรับราคาพิเศษ! ส่วนลดจะปรากฏเมื่อ สมัครสมาชิก
ซื้อ พรบ มอเตอร์ไซค์ ง่ายๆ 24 ชั่วโมง
ประกันภัยมอเตอร์ไซค์ เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองการซ่อมรถของผู้เอาประกันภัยสูงสุดถึง 10,000 บาทต่อครั้ง จากการเกิดอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะ ทางบก หรือเรียกง่ายๆคือ เคลมได้เฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดจากรถชนรถเท่านั้นค่ะ (คู่กรณีต้องอยู่ในที่เกิดเหตุ หรือระบุหมายเลขทะเบียนรถของคู่กรณีได้ค่ะ)และสามารถเพิ่มความคุ้มครองรถยนต์สูญหายหรือไฟไหม้ (สูงสุด 10,000 บาท) ส่วนคู่กรณีให้ความคุ้มครองถึง 600,000 บาทต่อครั้ง
พรบ รถจักรยานยนต์ จ่ายค่ารักษาพยาบาล
ความคุ้มครองตาม พรบ / วงเงินคุ้มครอง (บาท/คน)
1.จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด
1.1 ค่ารักษาพยาบาล การบาดเจ็บ (ตามจริง) 30,000
1.2 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร 35,000

2.ค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น ผู้ประสบภัยจะได้รับภายหลังจากการพิสูจน์ว่าเป็นฝ่ายถูก โดยมีวงเงินคุ้มครองดังนี้
2.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (ตามจริง) 80,000
2.2 การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 300,000
2.3 สูญเสียอวัยวะ
2.3.1 นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป 200,000
2.3.2 สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน 250,000
2.3.3 สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน 300,000
2.4 ชดเชยรายวัน 200 บาท (รวมกันไม่เกิน 20 วัน) กรณีเข้าพักรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
(โปรดตรวจสอบรายละเอียดในกรมธรรม์)

ประเภท รถจักรยานยนต์ ราคา พ.ร.บ. (บาท)
ขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน 75 cc161.57
ขนาดเครื่องยนต์มากกว่า 75 - 125 cc
323.14
ขนาดเครื่องยนต์มากกว่า 125 -150 cc430.14
ขนาดเครื่องยนต์ 150 cc ขึ้นไป645.21
รถจักรยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าในกรณีจดทะเบียนส่วนบุคคล323.14

https://www.cymiz.com

ข้อควรรู้ ประกันรถยนต์


ความแตกต่างของประกันรถยนต์แต่ละประเภท
วิธีประหยัดเบี้ยประกันภัยรถยนต์
1. การระบุชื่อผู้ขับขี่ ประหยัดเบี้ยได้ 5 %-20 % (ระบุชื่อผู้ขับขี่ ไม่เกิน 2 คน ตามช่วงอายุ ผู้ขับขี่)
อายุ 18 – 24 ส่วนลดเบี้ย 5%
อายุ 25 – 35 ส่วนลดเบี้ย 10%
อายุ 36 – 50 ส่วนลดเบี้ย 15%
มากกว่าอายุ 50 ขึ้นไป ส่วนลดเบี้ย 20%

2. ส่วนลดประวัติดี ประหยัดเบี้ยได้ 20 %-50 % (สำหรับผู้ไม่เคยมีการเรียกร้อง ค่าเสียหาย ที่เป็นฝ่ายผิดเอง)
ขับรถดีในปีแรก รับส่วนลด 20% ในปีต่อไป
ขับรถดีสองปีติดต่อกันรับส่วนลด 30%
ขับรถดีสามปีติดต่อกันรับส่วนลด 40%
ขับรถดีติดต่อกันมากกว่า 4 ปี รับส่วนลดกว่า 50%

3. การระบุค่าเสียหายส่วนแรก (Deduct) สูงสุด 5,000 บาท เหมาะสำหรับ ผู้ที่ขับรถดีและมีความเสี่ยงต่ำ
กำหนดได้ตั้งแต่ 1,000 – 5,000

4. เลือกประกันรถยนต์ให้เหมาะกับการใช้งาน โดยดูความคุ้มครองของประกันรถยนต์ประเภทต่างๆ ชั้น1 ชั้น2 ชั้น2+ ชั้น3 ชั้น3+ ชั้น4 ชั้น5 ฯลฯ

5. ควรให้ข้อมูลกับตัวแทน/นายหน้า ประกันอย่างครบถ้วน
ก่อนเลือกแผนประกัน ควรให้ข้อมูลที่จำเป็น เช่น ประวัติการเคลม ประวัติการแต่งรถ สภาพรถ การใช้งาน ความเสี่ยงต่างๆ เพราะตัวแทน/นายหน้า จะช่วยหาแพคเกจที่เหมาะสมให้ และลดปัญหาในภายหลังกรณีที่มีการตรวจสภาพรถแล้วบริษัทประกันมีการปรับเบี้ยประกัน
เลือกซื้อแผนประกันรถยนต์ดูอะไรบ้าง?
1. บริษัท เช่น ความมั่นคง ชื่อเสียง ฯลฯ
2. ราคา สมเหตุสมผล เทียบกับ บริษัทอื่นๆ
3. ชนิดประกันรถยนต์ เช่น ชั้น1 ชั้น2 ชั้น 2+ ชั้น3 ชั้น3+ ฯลฯ
4.Deductible หรือ Excess หรือ ค่าเสียหายส่วนแรก หรือ ความรับผิดส่วนแรก กรณีเป็นฝ่ายผิด
5. ประเภทการซ่อม เช่น ซ่อมอู่ ซ่อมห้าง (หรือ ศูนย์) ซ่อมอู่เทียบห้าง
6. ทุนประกันรถยนต์ และ ความคุ้มครองในหมวดต่างๆ
7. ความคุ้มครองพิเศษ เช่น ภัยก่อการร้าย
8. สิทธิพิเศษ เช่น บริการ ช่วยเหลือแกเฉิน Road site service ต่างๆ
9. เงื่อนไขการชำระเบี้ยประกัน
10. การบริการ ของนายหน้าวินาศภัย (โบรคเกอร์ ) / ตัวแทน ที่จะคอยช่วยเหลือคุณ
การซื้อบริการประกันภัยรถยนต์
1.ประกันรถยนต์ เป็น สินค้าประเภทบริการ ซึ่งใช้ได้หรือไม่ ดีหรือไม่ อยู่ที่...
ส่วนที่1 บริการของบริษัทฯ ที่จะทำตามข้อตกลงได้เพียงใด
ส่วนที่2 บริการของตัวแทน/นายหน้า ที่จะคอย อำนวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือแก่ท่าน ไม่ว่าปัญหาน้อยใหญ่ ปรึกษาได้แค่ไหน บริการ24hr หรือไม่ บอกความจริงกับท่านเพียงใด จริงใจแค่ไหน
2.เบี้ยประกันรถยนต์ เป็นเงินจ่ายแล้วไม่มีคืน แม้จะไม่ได้เรียกร้องเคลมในระยะเวลาที่คุ้มครองนั้น (ต่างกับประกันชีวิต)
3.เมื่อถึงเวลาหนึ่ง เมื่อท่านซื้อประกันรถยนต์มาหลายปี เบี้ยประกันจะลดลงเรื่อยๆ และ ทุนประกันก็ลดลงเช่นกัน สิ่งที่ท่านควรทบทวน คือมันเป็นสัดส่วนที่สมเหตุสมผล และ คุ้มค่าพอจะจ่ายต่อไปหรือไม่ หรือ จะเปลี่ยนประเภทของประกันรถยนต์
ช่องทางการซื้อบริการประกันรถยนต์
ช่องทางการซื้อบริการประกันรถยนต์ ช่องทางไหนดีที่สุด หรือ เหมาะกับเรามากที่สุด
เบี้ยประกันแต่ละบริษัทต่างกัน แม้แต่บริษัทประกันเดียวกันยังมีข้อเสนอ มีเบี้ยประกันที่ต่างกันด้วย จากการทำข้อเสนอของนายหน้า/ตัวแทนต่างๆ
การเปรียบเทียบ ประกันรถยนต์ ให้ท่านดูเพิ่ม ...

1. ความคุ้มครอง ที่ไหนให้มากกว่า

2. การบริการ
เมื่อมีปัญหา จะมีคนคอยดูแล มีเจ้าภาพรับผิดชอบให้คุณหรือ ไม่? แค่ไหน? บุคคลที่คุณจะติดต่อด้วยเป็นพนักงานบริษัทที่ทำงานให้บริษัทฯ หรือ เจ้าของ

- ถ้าซื้อกับบริษัทฯโบรคเกอร์
เมื่อคุณมีปัญหา ก็คุยกับ พนักงานของบริษัท ซึ่งทำตามหน้าที่ อันมีรายได้เป็นเงินเดือนค่าจ้าง

- ถ้าซื้อกับบริษัทฯประกันโดยตรง
เมื่อคุณมีปัญหา ก็คุยกับ พนักงานของบริษัทประกัน ซึ่งทำตามหน้าที่ อันมีรายได้เป็นเงินเดือนค่าจ้าง และเป็นคู่กรณี

- ถ้าซื้อกับนายหน้า/ตัวแทน (ที่ติดต่อกับเจ้าตัวได้)
เมื่อมีปัญหา คุณคุยกับตัวแทน/นายหน้า นั้น โดยตรง ซึ่งต้องดูแลคุณ ที่เป็นลูกค้าเสมือนนายจ้าง (จ้างให้ดูแล บริการ ให้ความสะดวก ปรึกษา) เพราะได้รับรายได้เป็นคอมมิสชั่น

เพราะอะไร เมื่อเกิดปัญหาการเคลม แล้วบางคนไปตั้งกระทู้ถามในเว็บบอร์ด ในสื่อออนไลน์ ?
ข้อมูลเพิ่มเติม : การเลือกซื้อประกันภัย

ความคุ้มครอง ประกันรถยนต์ ชั้น1

(ตัวอย่าง) ความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน)(แต่ละบริษัทให้ความคุ้มครองไม่เท่ากัน)
 

บุคคลภายนอก

ผู้เอาประกัน

เพิ่มเติม

ทรัพย์สิน ชีวิต/ค่ารักษา การสูญหาย/ไฟไหม้ ความเสียหายต่อตัวรถ PA./ค่ารักษา/ประกันตัวผู้ขับขี่
5,000,000 บาท/ครั้ง 1,000,000 บาท/คน
10,000,000 บาท/ครั้ง
430,000 บาท/ครั้ง 1) ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ 430,000 บาท/ครั้ง
1.1 ความเสียหายส่วนแรก - บาท/ครั้ง
 
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล

1.1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน 200,000 บาท
ข) ผู้โดยสาร 6 คน 200,000 บาท/คน

1.2 ทุพพลภาพชั่วคราว
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน  - บาท/สัปดาห์
ข) ผู้โดยสาร - คน  - บาท/คน

2. ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท/คน

3. การประกันตัวผู้ขับขี่ 500,000 บาท/ครั้ง
     
         

⭐️ เราให้คำแนะนำปรึกษา รักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้า ของเรา
⭐️ เราอยู่เคียงข้างลูกค้าของเรา ช่วยเหลือ ดูแลบริการ
⭐️ เรารองรับช่องทางติดต่อมากมาย สะดวก เข้าถึงง่าย
⭐️ เราดำเนินธุรกิจยาวนานกว่า20 ปี คุณจึงมั่นใจได้
⭐️ คุณมีสามารถรับบริการทั้งจากบริษัทประกันเจ้าของสินค้า และ เรา (ตัวกลาง)

ไทย มีราว 80 บริษัทประกันภัย สินค้าที่แตกต่าง ทั้ง เงื่อนไข ราคา เคลม ความมั่นคง นโยบาย ฯลฯ
ขายผ่านตัวกลาง กว่า 500,000 ราย : ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร บิ๊กซี โลตัส ค่ายรถยนต์ เฮ้าส์แบรนด์ ของประกันภัย หรือ ซื้อตรงกับบริษัทเจ้าของสินค้า
⭐️ ตัวอย่าง การบริการ กดดูที่ลิงค์นี้

"สิ่งที่ต้องคำนึงอันดับแรกในการซื้อประกัน คือ ตัวกลางประกันภัย ซึ่งจะเป็นที่ปรึกษา ช่วยเหลือ ดูแลเรา ตลอดอายุกรมธรรม์"

โปรดรอ

display:inline-block; position:relative;
โทร.(จ-ศ : 9-16) เว้นวันหยุดฯ , ลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 , Wednesday เวลา 12:18:48pm เที่ยง ปิดทำการ
Copyright © 2018 Cymiz.com., All rights reserved.นโยบาย,ข้อตกลงcymiz.com