การเลือกซื้อประกันภัย

ให้เลือกจากปัจจัยต่างๆเช่น
- ความมั่นคง
- ความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันภัย
- มีประวัติในการดำเนินธุรกิจที่ดี
- ผลประกอบการที่ดี
- มีผู้ถือหุ้นที่มั่นคง
- มีการบริการที่ดี ฯลฯการเลือกซื้อประกันภัย

อย่าเลือกที่เบี้ยประกันภัยถูกที่สุด เพียงอย่างเดียว เพราะหากประกันภัยมีเบี้ยที่ถูกแต่ไม่สามารถเรียกร้องสินไหมได้เพราะบริษัทมีปัญหาทางการเงิน หรือการเรียกร้องค่าสินไหมยาก ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะซื้อ เพราะที่เราซื้อเพื่อให้คุมครองเราไม่ใช่หรือ!!

สิ่งนี้ถือว่าเป็นวัตถุประสงค์หลักในการซื้อประกันภัย การซื้อประกันจึงต้องพิจารณาจากองค์ประกอบหลายๆอย่าง ไม่ใช่ไปดูว่าเบี้ยประกันภัยถูกหรือแพง หรือได้ส่วนลดเท่าไรก่อน โดยไม่สนใจอย่างจริงจังเลยว่าความคุ้มครองเป็นอย่างไร ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่ผิดอย่างยิ่งในการซื้อประกันภัย และเป็นการซื้อประกันภัยที่นำไปสู่ปัญหา, ข้อโต้แย้งเมื่อมีเคลมเกิดขึ้น

เลือกซื้อประกันภัยทรัพย์สินหรือสิ่งที่จะมีความเสียหายมูลค่าสูงและจะทำให้เดือดร้อนเท่านั้น เช่น บ้าน รถยนต์ การรักษาพยาบาลที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะ อย่าซื้อเพราะเห็นว่าถูก ให้ซื้อเพราะว่าจำเป็นต้องซื้อฯลฯ

พิจารณาความคุ้มครองหรือภัยที่กำลังเผชิญอยู่ อันไหนเร่งด่วนกว่าจำเป็นกว่าก็ทำก่อน
ตรวจสอบความคุ้มครองว่าเหมาะสมตามที่ต้องการหรือไม่ และครอบคลุมสิทธิประโยชน์มากที่สุดในอัตราเบี้ยที่เท่ากัน เป็นต้น

สิ่งที่จะเปรียบเทียบง่ายๆก่อนการซื้อ
1 ระดับความมั่นคงของบริษัท(สามารถจ่ายได้อย่างไม่มีปัญหา)
2 ผลประโยชน์ความคุ้มครองที่ได้รับ
3 ราคาที่เหมาะสมกับความคุ้มครองที่ได้รับ
4 การบริการ สามารถตรวจเช็คได้ง่าย เช่นจากผู้เคยใช้บริการ ไม่มากเรื่องเวลาเคลม ไม่ยุ่งยาก ติดต่อสะดวก

ตัวอย่าง การซื้อประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1
การจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก หรือ Deductible (ถ้ามี) จะทำให้ประหยัดเบี้ยประกันภัยที่จะต้องจ่ายได้ ตามจำนวนค่าเสียหายส่วนแรก เช่น เบี้ยประกันภัยรถยนต์ มูลค่า 20,000 บาท หากระบุค่าเสียหายส่วนแรกเท่ากับ 5,000 บาท เบี้ยประกันภัยสุทธิจะเหลือ 15,000 บาทเท่านั้น ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเราเป็นฝ่ายผิด เราจะต้องชดเชยค่าเสียหายเอง ตามจริงแต่ไม่เกิน 5,000 บาท ที่เหลือบริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบให้ นั่นหมายความว่า หากเราระมัดระวังดีตลอดทั้งปี และไม่เกิดอุบัติเหตุเลย ค่าใช้จ่ายนี้ก็จะไม่เกิดขึ้น เท่ากับว่าเราสามารถซื้อประกันภัยได้ถูกลง

หากเราเป็นคนที่มีความระวังอย่างมากในการใช้รถอยู่แล้ว ควรจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะนั่นหมายถึง การประหยัดเงินเบี้ยประกัน แต่ถ้าเราเป็นคนที่ขับไม่ค่อยระวังเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ หรือ เสี่ยงมากๆ การไม่จ่ายค่าเสียหายส่วนแรกจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ในกรมธรรม์ อาจทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียเปรียบได้ ควรตรวจสอบข้อความต่างๆ อย่างละเอียด และทำความเข้าใจความหมายของถ้อยคำในกรมธรรม์ให้ดี

นำเงื่อนไขและข้อกำหนดของหลายๆ บริษัทมาเปรียบเทียบกัน เพื่อจะได้ทราบว่าของบริษัทไหนให้ประโยชน์มากกว่ากัน เรื่องนี่อนข้างยาก เนื่องจากการเปรียบนั้นสามารถเปรียบเทียบได้ในหลายประกัน เช่น ผลประโยชน์ การบริการ ความยากง่ายในการเคลม ความยืดหยุ่นของบริษัท ความั่นคง นอกจากนี้ เมื่อวเลาผ่านไป บริษัทประกันก็มีเงื่อนไข นโยบายเปลี่ยนไป บางทีกว่าเราจะหาข้อมูลทั้งหมดได้อาจจะต้องใช้เวลาหลายวัน ไม่คุ้มกับเวลาที่เสียไป การให้มืออาชีพ ผู้มีความเชี่ยวชาญในสายงานนั้นๆ ทำจะเหมาะกว่า แล้วเราก็เอาเวลานั้นมาทำงานที่เราถนัด ได้เงินมาซื้อบริการนั้นแทนอาจจะคุ้มกว่าก็ได้

สิ่งที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องตระหนัก ไว้เสมอก็คือ การมีกรมธรรม์ประกันภัยที่มีเงื่อนไขที่ดีนั้นเป็นเรื่องหนึ่ง และการเรียงร้องค่าเสียหายเมื่อมีเคลมเกิดขึ้นนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะการประเมินความเสียหายและการเจรจาต่อรองค่าเสียหายนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากจำเป็นต้องให้ผู้ที่มีความรู้ที่อยู่ในอาชีพนี้และมีประสบการณ์ทำหน้าที่ แทน

การพิจารณาเลือกบริษัทที่รับประกันภัย
บริษัทประกันภัยที่มีผู้เอาประกันเลือกใช้บริการนิยม
บริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ตรงความต้องการของผู้เอาประกันภัยมากที่สุด
บริษัทประกันภัยที่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตรงต่อเวลาที่นัดหมาย
บริษัทประกันภัยให้บริการรวดเร็ว
บริษัทประกันภัยมีการให้ความรู้กับผู้เอาประกันภัย
บริษัทประกันภัยที่มีระบบเทคโนโลยีที่พัฒนามากที่สุด
บริษัทประกันภัยที่ให้ความสำคัญต่อบทบาทของนายหน้า
บริษัทประกันภัยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร

จากการสอบถามผู้บริหารบริษัทนายหน้า ถึงการคัดเลือกบริษัทประกันภัยในการแนะนำให้ลูกค้าทำประกันด้วย หรือการส่งงานให้กับบริษัทประกันภัยแห่งใดแห่งหนึ่ง หลายท่านให้ความเห็นว่า หลักๆ ต้องเป็นบริษัทที่ดี บริการดี และไม่มีปัญหาเรื่องการจ่ายสินไหม ทั้งหมดนี้ คือข้อมูลส่วนหนึ่ง ที่ประชาชนควรคำนึงถึงเพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
หน้าแรก | ประกันวินาศภัย | ประกันชีวิต | การสั่งซื้อ | การชำระเงิน | สนับสนุน | สาระน่ารู้ | ผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
Copyright © 2006 Cymiz.com., All rights reserved. Power by Cymiz.com
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!