ระยะเวลาเอาประกันภัย ถึงอายุ 99 ปีระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 20 ปี

ทุนประกัน
0
เบี้ยประกัน (รายปี)
0
เพศ / อายุ (ปี)
- 0


ใส่อายุ เพศ และ ทุนประกัน (โดยลากลูกบอลด้านบน)
กด คำนวณ โปรแกรมจะคำนวณเบี้ยประกันชีวิต
หากสนใจ ติดต่อเรา เพื่อรับใบเสนอฉบับเต็ม


ประกันชีวิต (กรุงเทพประกันชีวิต)


  • ทุน 1,000,000 เบี้ยเท่าไร? ⭐️
  • เพรสทีจเฮลธ์(ประกันสุขภาพ)
  • แบบบำนาญ 💥
  • แบบสะสมทรัพย์ 💥
  • ประกันชีวิต [Life insurance]การเลือกซื้อประกันชีวิต
1 คุณต้องการซื้อประกันชีวิต เพราะอะไร? (คุ้มครองชีวิต,เก็บเงิน,ลดหย่อนภาษี ฯลฯ)
2 ถ้าต้องการคุ้มครองชีวิตเลือกแบบประกันตลอดชีพ ถ้าต้องการเก็บเงิน เลือกแบบประกัน สะสมทรัพย์
3 ถ้าต้องการซื้อสุขภาพด้วย ให้เลือกค่าห้องประกันสุขภาพ เช่น ค่าห้อง 3,000 หรือ ประกันสุขภาพแบบต่างๆค่าห้องแบบต่างๆ , เลือกค่าห้องเท่าไร ดูจากไหน? ค่าห้องโรงพยาบาลต่างๆ
4 เลือกซื้อประกันอุบัติเหตุ (ชีวิต+อวัยวะ) คลิ๊ก
5 เลือกซื้อประกันอุบัติเหตุ (ค่ารักษา) คลิ๊ก
6 เลือกซื้อประกันชดเชยรายได้ คลิ๊ก
7 กำหนดงบประมาณ ที่ต้องการจ่ายต่อปี ,หรือ ปรึกษาเรา คลิ๊ก

การโอนเงินทางอินเตอร์เน็ต / ATM อาจต้อง กดที่เมนู ชำระค่าบริการสินค้า เพราะบัญชีบางประเภทใช้ได้เฉพาะ ชำระค่าบริการสินค้าเท่านั้น ทำให้ไม่สามารถโอนลอยได้

เพรสทีจเฮลธ์ 💥 (ประกันสุขภาพ ต้องซื้อพร้อมประกันชีวิต)
ประกันสุขภาพ เพรสทีจ เฮลธ์

...

ประกันบำนาญ 💥
รวมแบบบำนาญ ของกรุงเทพประกันชีวิต update 2021/12/11
ตัวอย่าง อายุ 47 ปี ชาย
จ่ายเบี้ยปีละ 100,000 บาท
ดาวน์โหลด ไฟล์ pdf
เปรียบเทียบประกันบำนาญ

...

เปรียบเทียบประกันสะสมทรัพย์ 💥
รวมแบบสะสมทรัพย์ ของกรุงเทพประกันชีวิต update 2021/12/11
ตัวอย่าง อายุ 47 ปี ชาย
จ่ายเบี้ยปีละประมาณ 50,000 บาท
ดาวน์โหลด ไฟล์ png
เปรียบเทียบประกันสะสมทรัพย์

...

  • กรุงเทพประกันชีวิต
  • การเลือกแบบประกันชีวิต
  • กรุงเทพ118
  • ห่วงรัก พรีเมียร์ 99/20
  • ห่วงรัก พรีเมียร์ (มีเงินปันผล)

กรุงเทพประกันชีวิต(BangkokLife assurance)

คุ้มครองประกันชีวิตทุกกรณี จ่ายเงินทุนประกันเมื่อครบสัญญา เบี้ยประกันรายเดือน รายปี หักผ่านบัญชีธนาคาร

📣 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต รายเดือน ราย3เดือน ราย6เดือน และ รายปี
📣 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต ไม่คิดค่าธรรมเนียม การหักบัญชีเบี้ยประกันจากบัญชีธนาคารของท่าน
📣 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันชีวิต ที่ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันสูงสุด 60 วัน
📣 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต ไม่บอกเลิกสัญญาหลัง2ปีไปแล้ว ไม่ว่าสุขภาพของท่านในขณะนั้นจะเป็นอย่างไร
📣 จ่ายเบี้ยประกันเพิ่มอีกเล็กน้อย ได้ความคุ้มครอง อุบัติเหตุ ฆาตกรรม จลาจล ค่าชดเชยรายวัน ประกันสุขภาพ
📣 เด็ก(อายุ ไม่เกิน 14 ปี 6 เดือน) สามารถซื้อประกันชดเชยรายได้ (บางบริษัท ไม่สามารถซื้อความคุ้มครองนี้ได้)
📣 การแฟกซ์เคลม สามารถใช้ได้หลังจากทำประกันแล้ว 30 วัน! กรณีอุบัติเหตุ สามารถใช้ fax claim ได้ทันที
📣 จ่ายสินไหม 3-7 วันทำการ จ่ายเป็น Draft (ตั๋วแลกเงิน) หรือ โอนเข้าบัญชีที่ได้แจ้งไว้ (อาจเป็นคนละบัญชีกับหักเบี้ยประกัน)
📣 กรมธรรม์เด็ก สามารถซื้อความคุ้มครองให้ผู้ปกครองได้ด้วย
📣 คุ้มครองการชำระเบี้ยให้ทั้งหมด(ทุน+สัญญาย่อย) บางบริษัทคุ้มครองแค่เบี้ยทุนประกันเท่านั้น
📣 หากบริษัทรับประกันท่านในอัตราปกติ จะแถมฟรีความคุ้มครอง ยกเว้นเบี้ยประกัน กรณีทุพพภาพสิ้นเชิงถาวร ไม่ว่าจากอุบัติเหตุหรือ การเจ็บป่วย
📣 การขอยกเลิกกรมธรรม์ และกรมธรรม์มีมูลค่าเงินคืน สามารถรอรับเช็คได้ภายใน 3 ชั่วโมง


อนุสัญญา

เลือกซื้อเพิ่มในกรมธรรม์ประกันชีวิต(ซื้อหรือไม่ก็ได้)
🛡 ประกันสุขภาพ (บริษัทจ่ายเงินค่ารักษากรณีนอนโรงพยาบาล)
🛡 ประกันชดเชยรายได้ต่อวัน (บริษัทจ่ายเงินให้เป็นรายวันกรณีนอนโรงพยาบาล)
🛡 เฉพาะกาล (บริษัทจ่ายเงินประกันให้กรณีจากไปด้วยทุกสาเหตุ)
🛡 เฉพาะกาลผู้ปกครอง (คุ้มครองชีวิตผู้ปกครองกรณีจากไปด้วยทุกสาเหตุ)
🛡 คุ้มครองการชำระเบี้ย (บริษัทจ่ายเบี้ยให้แทนกรณีผู้ปกครองจากไป)
🛡 ประกันทุพพลภาพ (บริษัทแถมให้เท่ากับทุนประกันชีวิตที่ซื้อ)
🛡 ประกันอุบัติเหตุ1 (คุ้มครองอวัยวะแขนขานิ้ว)
🛡 ประกันอุบัติเหตุ2 (คุ้มครองอวัยวะแขนขานิ้ว+ชดเชยรายได้ให้)
🛡 ประกันอุบัติเหตุ3 (บริษัทจ่ายเงินค่ารักษากรณีเกิดอุบัติเหตุ)
🛡 ประกันโรคร้ายแรง (คุ้มครองโรคร้ายแรงโดยจ่ายเป็นเงินก้อน)

เพื่อประโยชน์สูงสุดโปรดเลือกให้ตรงกับความต้องของท่าน โดยการปรึกษาตัวแทนประกันมืออาชีพ คลิ๊ก

การเลือกแบบประกันชีวิต

แบบประกันมีหลายแบบ มีคุณสมบัติต่างกัน เช่น เน้นคุ้มครอง เน้นสะสมทรัพย์ คุ้มครองสั้น คุ้มครองยาว จ่ายเบี้ยสั้น จ่ายเบี้ยยาว ฯลฯ
อาจเป็นแบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ แบบบำนาญ ฯลฯ


การเลือกอนุสัญญา หรือ Opion เสริม (จะซื้อหรือไม่ก็ได้)

เช่น ประกันสุขภาพ, ประกันชดเชยรายได้, เฉพาะกาล, เฉพาะกาลผู้ปกครอง ,อบ1, อบ2, อบ3, ประกันโรคร้ายแรง
rider เดิม

แบบประกันชึวิตออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของผู้ซื้อ จึงต้องดูว่า แบบไหนเหมาะกับเรา ซึ่งบริษัทประกันมักจะตั้งชื่อให้เป็นแผนต่างๆ เพื่อสื่อให้เข้าใจ และจัดให้อยุ่ในกลุ่มเดียวกัน แต่ในความเป็นจริงก็คือประกันแต่ละแบบนั่นเอง เช่น แผนคุ้มครองรายได้ (เลือกแบบตลอดชีพ หรือ จำกัดระยะเวลา เพราะจ่ายเบี้ยน้อบคุ้มครองสูง เน้นความคุ้มครอง)
- แผนการออมและลงทุน (เลือกแบบตลอดชีพ หรือ แบบบำนาญ)
- วางแผนภาษี (เลือกแบบที่ลดหย่อนภาษีได้)
- แผนเตรียมเกษียณ (เลือกแบบสะสมทรัพย์หรือ แบบบำนาญ)
- แผนการศึกษา (สำหรับบุตร)
- แผนคุ้มครองสุขภาพ (เลือกแบบที่เน้นคุ้มครองสุขภาพ)
- แผนประกันความเสี่ยง (เลือกแบบที่คุ้มครองสูงเช่น จำกัดระยะเวลา)
- การตั้งชื่อเป็นแผนต่างๆแบบนี้ ทำให้ผู้ซื้อประกันชีวิตสามารถเลือกกลุ่มของผลิตภัณฑ์ได้ตรงกับความต้องการได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
กร๊าฟเปรียบเทียบ


กรุงเทพ118

กรุงเทพ118

เริ่มต้นการออม เพื่ออนาคตของตัวคุณเองหรือคนที่คุณรัก
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะและสายตา เนื่องจากอุบัติเหตุ อีก 1 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุดถึง 5 เท่าของเบี้ยประกันภัยรายเดือน
เริ่มวันละ 40 บาท รับเงินก้อนเมื่อครบสัญญาให้คุณและคนที่คุณรัก พร้อมจ่ายเงินคืนพิเศษรวม 118% ของเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระแล้ว
คุ้มครองเสียชีวิต รับ 118% ของเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระแล้ว พร้อมจำนวนเงินเอาประกันภัย
เบี้ยประกันชีวิตหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาทต่อปี ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

1. เริ่มต้นเดือนละ 1,200 บาท
2. รับ 1 เดือน จนถึงอายุ 60 ปี
3. จ่าย12 ปี คุ้มครอง 18 ปี

มีชีวิตอยู่จนครบสัญญารับ 118% ของเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระแล้ว
เสียชีวิตทั่วไปรับ 118% ของเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระแล้ว พร้อม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะและสายตา จากอุบัติเหตุ
1. เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2. สูญเสียอวัยวะและสายตา
- มือ 2 ข้าง หรือเท้า 2 ข้าง หรือสายตา 2 ข้าง รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- มือ 1 ข้างและเท้า 1 ข้าง หรือมือ 1 ข้าง และสายตา 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้างและสายตา 1 ข้าง รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- มือ 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้าง หรือสายตา 1 ข้าง 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือข้างเดียวกัน โดยต้องตัดออกไปที่หรือเหนือโคนนิ้ว 25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (ภายใน 52 สัปดาห์นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ) จ่ายตามค่าใช้จ่ายจริงสูงสุด 5 เท่าของเบี้ยประกันชีวิตรายเดือน(ต่อครั้งที่เข้ารักษา)

กรุงเทพ118

ห่วงรัก พรีเมียร์ 99/20

ห่วงรักพรีเมียร์
​​เงื่อนไขการรับประกันภัย
อายุรับ แรกเกิด ถึง 70 ปี
คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
จ่ายประกัน 20 ปี
ทุนประกันภัย เริ่ม 200,000 บาท
ทุนประกันภัยต่ำกว่า 500,000 บาท ต้องซื้อสัญญาเพิ่มเติม ตามที่บริษัทกำหนด
มีชีวิตอยู่จนครบสัญญา รับ100%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
เสียชีวิต รับ100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
ตัวอย่าง
อายุ 30 ปี สุขภาพสมบุรณ์ปกติ
ประกันชีวิต ห่วงรัก พรีเมียร์ (99/20) ทุน 200,000 เบี้ยชาย 4,978 เบี้ยหญิง 4,192
กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง
ผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปีนับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ
ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน 1 ปีนับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

ห่วงรัก พรีเมียร์ 99/20

ห่วงรัก พรีเมียร์ (มีเงินปันผล)

อายุรับประกันภัย ตั้งแต่แรกเกิด ถึง 70 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
ชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือรายเดือน
การตรวจสุขภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดความคุ้มครอง ผลประโยชน์

1. กรณีเสียชีวิต
รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
2. กรณีมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา
- ในวันครบกำหนดสัญญา รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
- มีโอกาสรับเงินปันผลรายปี ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป จนถึงวันครบกำหนดสัญญา ตามนโยบายการจัดสรรเงินปันผลของบริษัท^(2)

ตัวอย่างความคุ้มครองและผลประโยชน์

ผู้ชาย อายุ 30 ปี สุขภาพแข็งแรง สนใจทำประกันชีวิตแบบห่วงรัก พรีเมียร์ (มีเงินปันผล) ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท ชำระเบี้ยประกันภัยรายปี ปีละ 27,270 บาท และมีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาร้อยละ 20 ตลอดอายุสัญญา1.เงินปันผลรายปี และมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ เป็นมูลค่าที่คำนวณ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์
2.กรณีเสียชีวิต จะได้รับผลประโยชน์ตามความคุ้มครองชีวิตในตารางข้างต้น หรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
[2] บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลรายปีให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะเริ่มพิจารณาตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไปให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลรายปีดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนของสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลในแต่ละปีหลังหักด้วยต้นทุนทั้งหมดของกรมธรรม์ประกันภัยปีนั้น ๆ ซึ่งบริษัทจะจัดสรรในอัตราร้อยละ 80 ให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลรายปีนี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนดและวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณาในแต่ละปี

[3] กรณีเลือกคงเงินปันผลไว้กับบริษัท ผู้เอาประกันภัยจะได้รับดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากจำนวนเงินปันผลนั้น ซึ่งตัวอย่างข้างต้นเป็นกรณีคงเงินปันผลรายปีไว้กับบริษัททุกปีกรมธรรม์ ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 จนครบกำหนดสัญญา และบริษัทคำนวณอัตราดอกเบี้ยทบต้นร้อยละ 1.0 ต่อปี อย่างไรก็ตามอัตราดอกเบี้ยทบต้นดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเท่านั้น ไม่ใช่ อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทรับรองเนื่องจากอาจมีอัตราต่ำกว่า หรือสูงกว่าตัวอย่างนี้ก็ได้

ผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา เป็นเพียงแฟกเตอร์หนึ่งที่นำไปใช้ในการคำนวณเงินปันผล และผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญาที่แสดงนั้นประมาณมาจากผลตอบแทนการลงทุนโดยเฉลี่ยในอดีตของบริษัท ซึ่งผลตอบแทนการลงทุนที่ได้รับจริง อาจสูงกว่า หรือต่ำกว่าจากที่แสดงได้ ผู้เอาประกันภัยควรพิจารณาข้อมูลในเอกสารเสนอขาย ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา

ผลตอบแทนที่บริษัทได้รับจากการลงทุนของสินทรัพย์กลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลตลอดระยะเวลาสัญญา โดยสามารถดูผลตอบแทนการลงทุนในแต่ละปีผ่านทาง www.bangkoklife.com/parfund_ROI ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

เงินปันผลรายปีสะสมข้างต้นเป็นกรณีอ้างอิงสมมติฐานที่บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนของสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลอยู่ที่ร้อยละ 5 ต่อปี และผู้เอาประกันภัยคงเงินปันผลรายปีไว้กับบริษัททุกปีกรมธรรม์ ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 จนครบกำหนดสัญญา โดยบริษัทคำนวณอัตราดอกเบี้ยทบต้นร้อยละ 1.0 ต่อปี อย่างไรก็ตามอัตราดอกเบี้ยทบต้นดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเท่านั้น ไม่ใช่ อัตราดอกเบี้ยที่มริษัทรับรอง เนื่องจากอาจมีอัตราต่ำกว่า หรือสูงกว่าตัวอย่างนี้ก็ได้

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาประกันชีวิต


กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติ ให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ
ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย - เอกสารเสนอขายฉบับนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์เบื้องต้นเท่านั้น
https://www.bangkoklife.com/th/products/detail/217

https://www.cymiz.com

...
⭐️ เราให้คำแนะนำปรึกษา รักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้า ของเรา
⭐️ เราอยู่เคียงข้างลูกค้าของเรา ช่วยเหลือ ดูแลบริการ
⭐️ เรารองรับช่องทางติดต่อมากมาย สะดวก เข้าถึงง่าย
⭐️ เราดำเนินธุรกิจยาวนานกว่า20 ปี คุณจึงมั่นใจได้
⭐️ คุณมีสามารถรับบริการทั้งจากบริษัทประกันเจ้าของสินค้า และ เรา (ตัวกลาง)

ไทย มีราว 80 บริษัทประกันภัย สินค้าที่แตกต่าง ทั้ง เงื่อนไข ราคา เคลม ความมั่นคง นโยบาย ฯลฯ
ขายผ่านตัวกลาง กว่า 500,000 ราย : ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร บิ๊กซี โลตัส ค่ายรถยนต์ เฮ้าส์แบรนด์ ของประกันภัย หรือ ซื้อตรงกับบริษัทเจ้าของสินค้า
⭐️ ตัวอย่าง การบริการ กดดูที่ลิงค์นี้

"สิ่งที่ต้องคำนึงอันดับแรกในการซื้อประกัน คือ ตัวกลางประกันภัย ซึ่งจะเป็นที่ปรึกษา ช่วยเหลือ ดูแลเรา ตลอดอายุกรมธรรม์"

โปรดรอ

display:inline-block; position:relative;
โทร.(จ-ศ : 9-16) เว้นวันหยุดฯ , ลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 , Tuesday เวลา 01:52:33am ...
Copyright © 2018 Cymiz.com., All rights reserved.นโยบาย,ข้อตกลงcymiz.com