กรุงเทพประกันชีวิต แบบประกันชีวิต อนุสัญญา วางแผนภาษี

แบบประกันชีวิต (กรุงเทพประกันชีวิต) • ประกันชีวิต [Life insurance]
 • แบบประกันชีวิต
 • ตัวอย่าง H20 Full
 • {ยกเลิก}

 • ขั้นตอนการซื้อประกันชีวิต
 • ซื้อประกันชีวิต ต้องทำอย่างไร?
 • การเลือกแบบประกันชีวิต
 • กรุงเทพประกันชีวิต
 • กร๊าฟเปรียบเทียบ
 • เพรสทีจเฮลธ์ 💥 (ประกันสุขภาพ ต้องซื้อพร้อมประกันชีวิต)

1 ขอใบเสนอประกัน (เลือกแบบประกันชีวิต และ อนุสัญญา) ขอใบเสนอ คลิ๊ก
2 รอรับใบเสนอทางอีเมล / ไลน์
3 พิจารณาข้อเสนอ / ปรับเปลี่ยน ทางอีเมล / ไลน์
4 สมัครทำประกัน สมัครทำประกัน
5 รอทีมงานติดต่อกลับทีมงานติดต่อ

ข้อมูลการประกัน

ส่งกรมธรรม์

ซื้อประกันชีวิตต้องทำอย่างไร?

1 คุณต้องการซื้อประกันชีวิต เพราะอะไร? (คุ้มครองชีวิต,เก็บเงิน,ลดหย่อนภาษี ฯลฯ)
2 ถ้าต้องการคุ้มครองชีวิตเลือกแบบประกันตลอดชีพ ถ้าต้องการเก็บเงิน เลือกแบบประกัน สะสมทรัพย์
3 ถ้าต้องการซื้อสุขภาพด้วย ให้เลือกค่าห้องประกันสุขภาพ เช่น ค่าห้อง 3,000 หรือ ประกันสุขภาพแบบต่างๆค่าห้องแบบต่างๆ , เลือกค่าห้องเท่าไร ดูจากไหน? ค่าห้องโรงพยาบาลต่างๆ
4 เลือกซื้อประกันอุบัติเหตุ (ชีวิต+อวัยวะ) คลิ๊ก
5 เลือกซื้อประกันอุบัติเหตุ (ค่ารักษา) คลิ๊ก
6 เลือกซื้อประกันชดเชยรายได้ คลิ๊ก
7 กำหนดงบประมาณ ที่ต้องการจ่ายต่อปี ,หรือ ปรึกษาเรา คลิ๊ก

การเลือกแบบประกันชีวิต

แบบประกันมีหลายแบบ มีคุณสมบัติต่างกัน เช่น เน้นคุ้มครอง เน้นสะสมทรัพย์ คุ้มครองสั้น คุ้มครองยาว จ่ายเบี้ยสั้น จ่ายเบี้ยยาว ฯลฯ
ตัวอย่างแบบประกัน เช่น สะสมทรัพย์15, สะสมทรัพย์18 , สะสมทรัพย์21, ตลอดชีพ 20, ตลอดชีพ15, ตลอดชีพ18 , ตลอดชีพ21 ,บำนาญ ฯลฯ


การเลือกอนุสัญญา หรือ Opion เสริม (จะซื้อหรือไม่ก็ได้)

เช่น ประกันสุขภาพ, ประกันชดเชยรายได้, เฉพาะกาล, เฉพาะกาลผู้ปกครอง ,อบ1, อบ2, อบ3, ประกันโรคร้ายแรง
rider เดิม

แบบประกันชึวิตออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของผู้ซื้อ จึงต้องดูว่า แบบไหนเหมาะกับเรา ซึ่งบริษัทประกันมักจะตั้งชื่อให้เป็นแผนต่างๆ เพื่อสื่อให้เข้าใจ และจัดให้อยุ่ในกลุ่มเดียวกัน แต่ในความเป็นจริงก็คือประกันแต่ละแบบนั่นเอง เช่น แผนคุ้มครองรายได้ (เลือกแบบตลอดชีพ หรือ จำกัดระยะเวลา เพราะจ่ายเบี้ยน้อบคุ้มครองสูง เน้นความคุ้มครอง)
แผนการออมและลงทุน (เลือกแบบตลอดชีพ หรือ แบบบำนาญ)
วางแผนภาษี (เลือกแบบที่ลดหย่อนภาษีได้)
แผนเตรียมเกษียณ (เลือกแบบสะสมทรัพย์หรือ แบบบำนาญ)
แผนการศึกษา (สำหรับบุตร)
แผนคุ้มครองสุขภาพ (เลือกแบบที่เน้นคุ้มครองสุขภาพ)
แผนประกันความเสี่ยง (เลือกแบบที่คุ้มครองสูงเช่น จำกัดระยะเวลา)
การตั้งชื่อเป็นแผนต่างๆแบบนี้ ทำให้ผู้ซื้อประกันชีวิตสามารถเลือกกลุ่มของผลิตภัณฑ์ได้ตรงกับความต้องการได้ง่ายขึ้นนั่นเอง

กรุงเทพประกันชีวิต(BangkokLife assurance)

คุ้มครองประกันชีวิตทุกกรณี จ่ายเงินทุนประกันเมื่อครบสัญญา เบี้ยประกันรายเดือน รายปี หักผ่านบัญชีธนาคาร เราได้รวบรวมแบบประกันต่างๆของกรุงเทพประกันชีวิต พร้อมเบี้ยประกัน

toppic บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต รายเดือน ราย3เดือน ราย6เดือน และ 1ปี
toppic บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต ไม่คิดค่าธรรมเนียมการหักบัญชีเบี้ยประกันจากบัญชีของท่าน
toppic บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันชีวิต ที่ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันสูงสุด 60 วัน
toppic บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต ไม่บอกเลิกสัญญาหลัง2ปีไปแล้ว ไม่ว่าสุขภาพของท่านในขณะนั้นจะเป็นอย่างไร
toppic จ่ายเบี้ยประกันเพิ่มอีกเล็กน้อย ได้ความคุ้มครอง อุบัติเหตุ ฆาตกรรม จลาจล ค่าชดเชยรายวัน ประกันสุขภาพ
toppic เด็ก(อายุ ไม่เกิน 14 ปี 6 เดือน) สามารถซื้อประกันชดเชยรายได้ (บางบริษัท ไม่สามารถซื้อความคุ้มครองนี้ได้)
toppic การแฟกซ์เคลม สามารถใช้ได้หลังจากทำประกันแล้ว 30 วัน! กรณีอุบัติเหตุ สามารถใช้ fax claim ได้ทันที
toppic จ่ายสินไหม 3-7 วันทำการ จ่ายเป็น Draft (ตั๋วแลกเงิน) หรือ โอนเข้าบัญชีที่ได้แจ้งไว้ (อาจเป็นคนละบัญชีกับหักเบี้ยประกัน)
toppic กรมธรรม์เด็ก สามารถซื้อความคุ้มครองให้ผู้ปกครองได้ด้วย
toppic คุ้มครองการชำระเบี้ยให้ทั้งหมด(ทุน+สัญญาย่อย) บางบริษัทคุ้มครองแค่เบี้ยทุนประกันเท่านั้น
toppic หากบริษัทรับประกันท่านในอัตราปกติ จะแถมฟรีความคุ้มครอง ยกเว้นเบี้ยประกัน กรณีทุพพภาพสิ้นเชิงถาวร ไม่ว่าจากอุบัติเหตุหรือ การเจ็บป่วย
toppic การขอยกเลิกกรมธรรม์ และกรมธรรม์มีมูลค่าเงินคืน สามารถรอรับเช็คได้ภายใน 3 ชั่วโมง


อนุสัญญา

เลือกซื้อเพิ่มในกรมธรรม์ประกันชีวิต(ซื้อหรือไม่ก็ได้)
ความคุ้มครองเพิ่มเติม มีผลประโยชน์พิเศษ (บริษัทมีเงินคืนให้ปีละ ?%)ยกเลิกปี2009
ความคุ้มครองเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ (ปัจจุบัน) (บริษัทจ่ายเงินค่ารักษากรณีนอนโรงพยาบาล)
ความคุ้มครองเพิ่มเติม ประกันชดเชยรายได้ต่อวัน (บริษัทจ่ายเงินให้เป็นรายวันกรณีนอนโรงพยาบาล)
ความคุ้มครองเพิ่มเติม เฉพาะกาล (บริษัทจ่ายเงินประกันให้กรณีจากไปด้วยทุกสาเหตุ)
ความคุ้มครองเพิ่มเติม เฉพาะกาลผู้ปกครอง (คุ้มครองชีวิตผู้ปกครองกรณีจากไปด้วยทุกสาเหตุ)
ความคุ้มครองเพิ่มเติม คุ้มครองการชำระเบี้ย (บริษัทจ่ายเบี้ยให้แทนกรณีผู้ปกครองจากไป)
ความคุ้มครองเพิ่มเติม ประกันทุพพลภาพ (บริษัทแถมให้เท่ากับทุนประกันชีวิตที่ซื้อ)
ความคุ้มครองเพิ่มเติม ประกันอุบัติเหตุ1 (คุ้มครองอวัยวะแขนขานิ้ว)
ความคุ้มครองเพิ่มเติม ประกันอุบัติเหตุ2 (คุ้มครองอวัยวะแขนขานิ้ว+ชดเชยรายได้ให้)
ความคุ้มครองเพิ่มเติม ประกันอุบัติเหตุ3 (บริษัทจ่ายเงินค่ารักษากรณีเกิดอุบัติเหตุ)
ความคุ้มครองเพิ่มเติม ประกันโรคร้ายแรง (คุ้มครองโรคร้ายแรงโดยจ่ายเป็นเงินก้อน)

เพื่อประโยชน์สูงสุดโปรดเลือกให้ตรงกับความต้องของท่าน โดยการปรึกษาตัวแทนประกันมืออาชีพ คลิ๊กประกันสุขภาพ เพรสทีจ เฮลธ์

...

 • กรุงเทพ118
 • ห่วงรัก พรีเมียร์
 • ห่วงรัก สมาร์ท
 • ห่วงรัก พรีเมียร์ (มีเงินปันผล)

กรุงเทพ118

กรุงเทพ118

เริ่มต้นการออม เพื่ออนาคตของตัวคุณเองหรือคนที่คุณรัก
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะและสายตา เนื่องจากอุบัติเหตุ อีก 1 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุดถึง 5 เท่าของเบี้ยประกันภัยรายเดือน
เริ่มต้นวันละ 40 บาท รับเงินก้อนเมื่อครบสัญญาให้คุณและคนที่คุณรัก พร้อมจ่ายเงินคืนพิเศษรวม 118% ของเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระแล้ว
คุ้มครองการเสียชีวิต โดยรับ 118% ของเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระแล้ว พร้อมจำนวนเงินเอาประกันภัย
เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

1. เบี้ยประกันภัย เริ่มต้นเดือนละ 1,200 บาท
2. รับประกันภัยตั้งแต่ 1 เดือน จนถึงอายุ 60 ปี
3. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 12 ปี รับความคุ้มครองนาน 18 ปี

กรณีมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 118% ของเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระแล้ว
กรณีเสียชีวิตทั่วไปรับเงินคืน 118% ของเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระแล้ว พร้อม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
กรณีเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะและสายตา เนื่องจากอุบัติเหตุ
1. กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2. กรณีสูญเสียอวัยวะและสายตา
- มือ 2 ข้าง หรือเท้า 2 ข้าง หรือสายตา 2 ข้าง รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- มือ 1 ข้างและเท้า 1 ข้าง หรือมือ 1 ข้าง และสายตา 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้างและสายตา 1 ข้าง รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- มือ 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้าง หรือสายตา 1 ข้าง 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือข้างเดียวกัน โดยต้องตัดออกไปที่หรือเหนือโคนนิ้ว 25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (ภายใน 52 สัปดาห์นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ) จ่ายตามค่าใช้จ่ายจริงสูงสุด 5 เท่าของเบี้ยประกันชีวิตรายเดือน(ต่อครั้งที่เข้ารักษา)

กรุงเทพ118

ห่วงรัก พรีเมียร์

ห่วงรักพรีเมียร์
กรณีมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา : รับเงิน 100%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
กรณีเสียชีวิต : รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

ห่วงรักพรีเมียร์

ห่วงรัก สมาร์ท

ห่วงรักสมาร์ท

คุ้มครองชีวิตนานถึงอายุ 90 ปี
กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับความคุ้มครองสูงสุด 400%
ครบสัญญารับเงินคืน 200%
เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
(% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย)

1. รับประกันภัยตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 70 ปี
2. รับความคุ้มครองชีวิตนานถึงอายุ 90 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี
3. จำนวนเงินเอาประกันภัย เริ่มต้น 100,000 บาท

กรณีมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา
รับเงิน 200%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

กรณีเสียชีวิตทั่วไป (ยกเว้นอุบัติเหตุ)
1. เสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 1 รับเงิน 100%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2. เสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 2 รับเงิน 150%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3. เสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 จนถึงปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 90 ปี รับเงิน 200%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

รับเพิ่มความคุ้มครองพิเศษ กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
1. เสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 1 รับเงิน 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2. เสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 2 รับเงิน 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3. เสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 จนถึงปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 90 ปี รับเงิน 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


ห่วงรักสมาร์ท

ห่วงรัก พรีเมียร์ (มีเงินปันผล)

อายุรับประกันภัย ตั้งแต่แรกเกิด ถึง 70 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
ชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือรายเดือน
การตรวจสุขภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดความคุ้มครอง ผลประโยชน์

1. กรณีเสียชีวิต
รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
2. กรณีมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา
- ในวันครบกำหนดสัญญา รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
- มีโอกาสรับเงินปันผลรายปี ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป จนถึงวันครบกำหนดสัญญา ตามนโยบายการจัดสรรเงินปันผลของบริษัท^(2)

ตัวอย่างความคุ้มครองและผลประโยชน์

ผู้ชาย อายุ 30 ปี สุขภาพแข็งแรง สนใจทำประกันชีวิตแบบห่วงรัก พรีเมียร์ (มีเงินปันผล) ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท ชำระเบี้ยประกันภัยรายปี ปีละ 27,270 บาท และมีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาร้อยละ 20 ตลอดอายุสัญญา1.เงินปันผลรายปี และมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ เป็นมูลค่าที่คำนวณ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์
2.กรณีเสียชีวิต จะได้รับผลประโยชน์ตามความคุ้มครองชีวิตในตารางข้างต้น หรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
[2] บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลรายปีให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะเริ่มพิจารณาตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไปให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลรายปีดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนของสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลในแต่ละปีหลังหักด้วยต้นทุนทั้งหมดของกรมธรรม์ประกันภัยปีนั้น ๆ ซึ่งบริษัทจะจัดสรรในอัตราร้อยละ 80 ให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลรายปีนี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนดและวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณาในแต่ละปี

[3] กรณีเลือกคงเงินปันผลไว้กับบริษัท ผู้เอาประกันภัยจะได้รับดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากจำนวนเงินปันผลนั้น ซึ่งตัวอย่างข้างต้นเป็นกรณีคงเงินปันผลรายปีไว้กับบริษัททุกปีกรมธรรม์ ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 จนครบกำหนดสัญญา และบริษัทคำนวณอัตราดอกเบี้ยทบต้นร้อยละ 1.0 ต่อปี อย่างไรก็ตามอัตราดอกเบี้ยทบต้นดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเท่านั้น ไม่ใช่ อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทรับรองเนื่องจากอาจมีอัตราต่ำกว่า หรือสูงกว่าตัวอย่างนี้ก็ได้

ผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา เป็นเพียงแฟกเตอร์หนึ่งที่นำไปใช้ในการคำนวณเงินปันผล และผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญาที่แสดงนั้นประมาณมาจากผลตอบแทนการลงทุนโดยเฉลี่ยในอดีตของบริษัท ซึ่งผลตอบแทนการลงทุนที่ได้รับจริง อาจสูงกว่า หรือต่ำกว่าจากที่แสดงได้ ผู้เอาประกันภัยควรพิจารณาข้อมูลในเอกสารเสนอขาย ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา

ผลตอบแทนที่บริษัทได้รับจากการลงทุนของสินทรัพย์กลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลตลอดระยะเวลาสัญญา โดยสามารถดูผลตอบแทนการลงทุนในแต่ละปีผ่านทาง www.bangkoklife.com/parfund_ROI ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

เงินปันผลรายปีสะสมข้างต้นเป็นกรณีอ้างอิงสมมติฐานที่บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนของสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลอยู่ที่ร้อยละ 5 ต่อปี และผู้เอาประกันภัยคงเงินปันผลรายปีไว้กับบริษัททุกปีกรมธรรม์ ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 จนครบกำหนดสัญญา โดยบริษัทคำนวณอัตราดอกเบี้ยทบต้นร้อยละ 1.0 ต่อปี อย่างไรก็ตามอัตราดอกเบี้ยทบต้นดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเท่านั้น ไม่ใช่ อัตราดอกเบี้ยที่มริษัทรับรอง เนื่องจากอาจมีอัตราต่ำกว่า หรือสูงกว่าตัวอย่างนี้ก็ได้

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาประกันชีวิต ห่วงรัก พรีเมียร์ (มีเงินปันผล)


กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติ ให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ
ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
หมายเหตุ
- เอกสารเสนอขายฉบับนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์เบื้องต้นเท่านั้น โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครองและข้อยกเว้น ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย ทั้งนี้ เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นอย่างสมบูรณ์ สามารถสอบถามได้จากตัวแทนของท่าน หรือสามารถศึกษารายละเอียดได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตของท่าน
- การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
- การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา
- เบี้ยประกันภัยของแบบประกัน ห่วงรัก พรีเมียร์ (มีเงินปันผล) และเบี้ยประกันสุขภาพ (ถ้ามี) สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
https://www.bangkoklife.com/th/products/detail/217

https://www.cymiz.com

...

แผนประกัน+สวัสดิการสำเร็จรูป (Full option)

 

แผนประกัน+สวัสดิการสำเร็จรูป (Full option)
ประกันชีวิตตลอดชีพ20 (Life insurance whole life)

ประกันชีวิตและสวัสดิการ กรุงเทพประกันชีวิต

ปัจจุบัน ตลอดชีพ20 (ห่วงรัก20) เปลี่ยนแบบเป็น ห่วงรักพรีเมียร์

  ตัวอย่าง เพศหญิง อาชีพ 1 อายุ 35 ปี แผนที่ 1 แผนที่ 2
   คุ้มครองประกันชีวิต วงเงินทุนประกัน 500,000 1,000,000
 

เบี้ยประกันปีละ

8,950 17,900
  ยกเว้นเบี้ยประกันปีละประกัน กรณีทุพพลภาพ (แถมฟรี) 500,000 1,000,000
  สูญเสียชีวิตกรณีอุบัติเหตุ 500,000 1,000,000
  สูญเสีย มือ เท้า สายตา รวมกัน 2อย่าง ขึ้นไป 500,000 1,000,000
  สูญเสียมือหรือ เท้าหรือ สายตา  เพียงข้างเดียว 300,000 600,000
  สูญเสียหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือข้างเดียวกัน 125,000 250,000
  ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรรับเงินเลี้ยงชีพรายปีไม่เกิน10 ปี ปีละ 50,000 100,000
  ค่าชดเชยการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในของโรงพยาบาลไม่เกิน 20 weekๆละ 1,500 3,000
  ประกอบอาชีพไม่ได้สิ้นเชิงชั่วระยะเวลาหนึ่ง จ่ายให้ไม่เกิน 52 weekๆละ 3,000 6,000
  ประกอบอาชีพไม่ได้บางส่วนรับเงินทดแทนไม่เกิน 52 weekละๆ 1,000 2,000
 

เบี้ยประกันปีละ

3,175 6,350
  สวัสดิการผู้ป่วยใน (กรณีเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ)    
  ค่าห้อง,อาหาร,บริการพยาบาล (max 90D รวม ICU 10D) 2,500 2,500
  ค่าห้อง I.C.U (สูงสุด10วัน) วันละ 5,000 5,000
  ค่าใช้จ่ายทั่วไป 23,000 23,000
   ค่าห้องผ่าตัด 4,600 4,600
  ค่าดูแลแพทย์(สูงสุด90วัน) 800 800
  ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดตามที่จ่ายจริง 23,000 23,000
  ค่าธรรมเนียมแพทย์วางยาสลบตามที่จ่ายจริง 4,500 4,500
  ค่าวินิจฉัยโรคผู้ป่วยนอก 3,000 3,000
  ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกฉุกเฉินกรณีอุบัติเหตุ 4500 4500
 

 เบี้ยประกันปีละ

6,414 6,414
   สวัสดิการเงินชดเชยรายวัน    
   รับเงินชดเชยรายวัน (สูงสุด 1,250 วัน) วันละ 1,000 1,000
 

เบี้ยประกันปีละ

2,770 2,770
  สวัสดิการผู้ป่วยนอก (กรณีอุบัติเหตุ)    
  ค่ารักษาที่คลินิก หรือ โรงพยาบาล (ตามใบเสร็จ) ไม่เกินครั้งละ 20,000 20,000
 

เบี้ยประกันปีละ

428 428
  สรุปการคุ้มครองชีวิต กรณีจากไป    
  ด้วย โรคภัยไข้เจ็บ 500,000 1,000,000
  ด้วย อุบัติเหตุ/ฆาตกรรม/จลาจล 1,000,000 2,000,000
  ด้วย อุบัติเหตุพิเศษ (รถโดยสาร,เครื่องบิน,รถไฟ) 1,500,000 3,000,000
  เบี้ยประกันปีละราย 1 เดือน 1,956 3,048
  เบี้ยประกันปีละราย 1 ปี 21,737 33,862
ใบเสร็จ นำไปลดหย่อนภาษีส่วนบุคคลได้ไม่เกิน ปีละ 100,000 บาท

หมายเหตุ
เนื่องจากความต้องการและความจำเป็นของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะมีความคุ้มครองไว้แล้ว เช่น สวัสดิการ หรือ ประกันที่ได้ซื้อไว้ก่อนหน้านี้บางส่วน
แผนประกันชีวิตและความคุ้มครองดังกล่าวข้างต้น ในเเต่ละข้อ ท่านสามารถ ปรับ, เปลี่ยน, เพิ่ม ,ลด , ตัด ได้ ตามความต้องการ ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนเบี้ยประกันที่จ่าย เพิ่มหรือลดลง ตามความต้องการ ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อเสนอที่ตรงใจมากที่สุด โปรดส่งอีเมล์ สอบถามเรา โดยบอกเราเกียวกับความต้องการนั้น ติดต่อเรากดที่นี่
 

...

 • ห่วงรัก90 [ยกเลิก]
 • ....
 • ....
 • ....

แบบประกัน กรุงเทพประกันชีวิต "ห่วงรัก20" (หรือ ตลอดชีพ20)

เป็นแบบประกันที่เน้นความคุ้มครองชีวิต จ่ายเบี้ยน้อยแต่คุ้มครองมาก

อายุ 20 เบี้ยประกันชีวิต ประมาณ 2,000 บาท/ปี ต่อ ทุนประกัน 100,000 บาท
อายุ 30 เบี้ยประกันชีวิต ประมาณ 2,500 บาท/ปี ต่อ ทุนประกัน 100,000 บาท
อายุ 40 เบี้ยประกันชีวิต ประมาณ 3,500 บาท/ปี ต่อ ทุนประกัน 100,000 บาท
อายุ 50 เบี้ยประกันชีวิต ประมาณ 4,500 บาท/ปี ต่อ ทุนประกัน 100,000 บาท
อายุ 60 เบี้ยประกันชีวิต ประมาณ 6,500 บาท/ปี ต่อ ทุนประกัน 100,000 บาท

ตัวอย่าง ทุนประกัน 2,500,000 บาท


...

...

...

...
😃 ซื้อผ่านเรา .. เราดูแลคุณ | เมูนูลัด
📄 เราดูแลรักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้าของเรา
📄️ เราให้คำแนะนำปรึกษา ให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด
📄️ เราอยู่เคียงข้างคุณ คอยช่วยเหลือ เพราะคุณคือลูกค้าของเรา
📄️ คุณจะไม่พลาดการติดต่อ ด้วยช่องทางติดต่อมากมาย
📄️ ตัวอย่าง การบริการ กดดูที่ลิงค์นี้
📄️ เราดำเนินธุรกิจมากว่า20 ปี คุณจึงมั่นใจได้
📄️ คุณยังได้รับบริการจากบริษัทประกันเจ้าของสินค้านั้นๆ (เช่นเดียวซื้อตรง โดยไม่ผ่านตัวกลาง)
📄️ ประกันฉบับใหม่ของคุณ มีใครดูแลหรือยัง? ถ้ายังไม่มี ไลน์มาหาเราเลย :)

😮 รู้หรือไม่? ในไทยราว 80 บริษัทประกันภัย กับ สินค้าที่แตกต่าง ทั้ง เงื่อนไข ราคา การเคลม ความมั่นคง นโยบาย ฯลฯ
ขายผ่านตัวกลาง กว่า 400,000 ราย : ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร บิ๊กซี โลตัส ค่ายรถยนต์ เฮ้าส์แบรนด์ ของประกันภัย หรือ ซื้อตรงกับบริษัทเจ้าของสินค้า

display:inline-block; position:relative;
โทร.(จ-ศ : 9-16) เว้นวันหยุดฯ , ลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 , Tuesday เวลา 04:13:43am ...
Copyright © 2018 Cymiz.com., All rights reserved.นโยบาย,ข้อตกลงcymiz.com