ประกันชีวิต (กรุงเทพประกันชีวิต)

การซื้อประกันชีวิต
1 ขอใบเสนอประกัน ขอใบเสนอ คลิ๊ก
2 รอรับใบเสนอทางอีเมล / ไลน์
3 พิจารณา และ ปรับเปลี่ยน ทางอีเมล / ไลน์
4 ตกลงทำประกัน สมัครทำประกัน
5 ทีมงานติดต่อ
6.ชำระเบี้ย
7.คุ้มครอง

การเลือกซื้อประกันชีวิต
1 คุณต้องการซื้อประกันชีวิต เพราะอะไร? (คุ้มครองชีวิต,เก็บเงิน,ลดหย่อนภาษี ฯลฯ)
2 ถ้าต้องการคุ้มครองชีวิตเลือกแบบประกันตลอดชีพ ถ้าต้องการเก็บเงิน เลือกแบบประกัน สะสมทรัพย์
3 ถ้าต้องการซื้อสุขภาพด้วย ให้เลือกค่าห้องประกันสุขภาพ เช่น ค่าห้อง 3,000 หรือ ประกันสุขภาพแบบต่างๆค่าห้องแบบต่างๆ , เลือกค่าห้องเท่าไร ดูจากไหน? ค่าห้องโรงพยาบาลต่างๆ
4 เลือกซื้อประกันอุบัติเหตุ (ชีวิต+อวัยวะ) คลิ๊ก
5 เลือกซื้อประกันอุบัติเหตุ (ค่ารักษา) คลิ๊ก
6 เลือกซื้อประกันชดเชยรายได้ คลิ๊ก
7 กำหนดงบประมาณ ที่ต้องการจ่ายต่อปี ,หรือ ปรึกษาเรา คลิ๊ก


การโอนเงินทางอินเตอร์เน็ต / ATM อาจต้อง กดที่เมนู ชำระค่าบริการสินค้า เพราะหมายเลขบัญชีบางประเภทใช้ได้เฉพาะ ชำระค่าบริการสินค้าเท่านั้น ซึ่งทำให้ไม่สามารถโอนลอยได้

  • ทุน 1,000,000 เบี้ยเท่าไร? ⭐️
  • เพรสทีจเฮลธ์(ประกันสุขภาพ)
  • แบบบำนาญ 💥
  • แบบสะสมทรัพย์ 💥
  • ประกันชีวิต [Life insurance]

ช่วงอายุที่ต้องการ

...

เพรสทีจเฮลธ์ 💥 (ประกันสุขภาพ ต้องซื้อพร้อมประกันชีวิต)
ประกันสุขภาพ เพรสทีจ เฮลธ์

...

ประกันบำนาญ 💥
รวมแบบบำนาญ ของกรุงเทพประกันชีวิต update 2021/12/11
ตัวอย่าง อายุ 47 ปี ชาย
จ่ายเบี้ยปีละ 100,000 บาท
ดาวน์โหลด ไฟล์ pdf
เปรียบเทียบประกันบำนาญ

...

เปรียบเทียบประกันสะสมทรัพย์ 💥
รวมแบบสะสมทรัพย์ ของกรุงเทพประกันชีวิต update 2021/12/11
ตัวอย่าง อายุ 47 ปี ชาย
จ่ายเบี้ยปีละประมาณ 50,000 บาท
ดาวน์โหลด ไฟล์ png
เปรียบเทียบประกันสะสมทรัพย์

...

  • กรุงเทพประกันชีวิต
  • การเลือกแบบประกันชีวิต
  • กรุงเทพ118
  • ห่วงรัก พรีเมียร์ 99/20
  • ห่วงรัก พรีเมียร์ (มีเงินปันผล)

กรุงเทพประกันชีวิต(BangkokLife assurance)

คุ้มครองประกันชีวิตทุกกรณี จ่ายเงินทุนประกันเมื่อครบสัญญา เบี้ยประกันรายเดือน รายปี หักผ่านบัญชีธนาคาร เราได้รวบรวมแบบประกันต่างๆของกรุงเทพประกันชีวิต พร้อมเบี้ยประกัน

📣 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต รายเดือน ราย3เดือน ราย6เดือน และ 1ปี
📣 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต ไม่คิดค่าธรรมเนียมการหักบัญชีเบี้ยประกันจากบัญชีของท่าน
📣 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันชีวิต ที่ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันสูงสุด 60 วัน
📣 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต ไม่บอกเลิกสัญญาหลัง2ปีไปแล้ว ไม่ว่าสุขภาพของท่านในขณะนั้นจะเป็นอย่างไร
📣 จ่ายเบี้ยประกันเพิ่มอีกเล็กน้อย ได้ความคุ้มครอง อุบัติเหตุ ฆาตกรรม จลาจล ค่าชดเชยรายวัน ประกันสุขภาพ
📣 เด็ก(อายุ ไม่เกิน 14 ปี 6 เดือน) สามารถซื้อประกันชดเชยรายได้ (บางบริษัท ไม่สามารถซื้อความคุ้มครองนี้ได้)
📣 การแฟกซ์เคลม สามารถใช้ได้หลังจากทำประกันแล้ว 30 วัน! กรณีอุบัติเหตุ สามารถใช้ fax claim ได้ทันที
📣 จ่ายสินไหม 3-7 วันทำการ จ่ายเป็น Draft (ตั๋วแลกเงิน) หรือ โอนเข้าบัญชีที่ได้แจ้งไว้ (อาจเป็นคนละบัญชีกับหักเบี้ยประกัน)
📣 กรมธรรม์เด็ก สามารถซื้อความคุ้มครองให้ผู้ปกครองได้ด้วย
📣 คุ้มครองการชำระเบี้ยให้ทั้งหมด(ทุน+สัญญาย่อย) บางบริษัทคุ้มครองแค่เบี้ยทุนประกันเท่านั้น
📣 หากบริษัทรับประกันท่านในอัตราปกติ จะแถมฟรีความคุ้มครอง ยกเว้นเบี้ยประกัน กรณีทุพพภาพสิ้นเชิงถาวร ไม่ว่าจากอุบัติเหตุหรือ การเจ็บป่วย
📣 การขอยกเลิกกรมธรรม์ และกรมธรรม์มีมูลค่าเงินคืน สามารถรอรับเช็คได้ภายใน 3 ชั่วโมง


อนุสัญญา

เลือกซื้อเพิ่มในกรมธรรม์ประกันชีวิต(ซื้อหรือไม่ก็ได้)
🛡 ประกันสุขภาพ (บริษัทจ่ายเงินค่ารักษากรณีนอนโรงพยาบาล)
🛡 ประกันชดเชยรายได้ต่อวัน (บริษัทจ่ายเงินให้เป็นรายวันกรณีนอนโรงพยาบาล)
🛡 เฉพาะกาล (บริษัทจ่ายเงินประกันให้กรณีจากไปด้วยทุกสาเหตุ)
🛡 เฉพาะกาลผู้ปกครอง (คุ้มครองชีวิตผู้ปกครองกรณีจากไปด้วยทุกสาเหตุ)
🛡 คุ้มครองการชำระเบี้ย (บริษัทจ่ายเบี้ยให้แทนกรณีผู้ปกครองจากไป)
🛡 ประกันทุพพลภาพ (บริษัทแถมให้เท่ากับทุนประกันชีวิตที่ซื้อ)
🛡 ประกันอุบัติเหตุ1 (คุ้มครองอวัยวะแขนขานิ้ว)
🛡 ประกันอุบัติเหตุ2 (คุ้มครองอวัยวะแขนขานิ้ว+ชดเชยรายได้ให้)
🛡 ประกันอุบัติเหตุ3 (บริษัทจ่ายเงินค่ารักษากรณีเกิดอุบัติเหตุ)
🛡 ประกันโรคร้ายแรง (คุ้มครองโรคร้ายแรงโดยจ่ายเป็นเงินก้อน)

เพื่อประโยชน์สูงสุดโปรดเลือกให้ตรงกับความต้องของท่าน โดยการปรึกษาตัวแทนประกันมืออาชีพ คลิ๊ก

การเลือกแบบประกันชีวิต

แบบประกันมีหลายแบบ มีคุณสมบัติต่างกัน เช่น เน้นคุ้มครอง เน้นสะสมทรัพย์ คุ้มครองสั้น คุ้มครองยาว จ่ายเบี้ยสั้น จ่ายเบี้ยยาว ฯลฯ
ตัวอย่างแบบประกัน เช่น สะสมทรัพย์15, สะสมทรัพย์18 , สะสมทรัพย์21, ตลอดชีพ 20, ตลอดชีพ15, ตลอดชีพ18 , ตลอดชีพ21 ,บำนาญ ฯลฯ


การเลือกอนุสัญญา หรือ Opion เสริม (จะซื้อหรือไม่ก็ได้)

เช่น ประกันสุขภาพ, ประกันชดเชยรายได้, เฉพาะกาล, เฉพาะกาลผู้ปกครอง ,อบ1, อบ2, อบ3, ประกันโรคร้ายแรง
rider เดิม

แบบประกันชึวิตออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของผู้ซื้อ จึงต้องดูว่า แบบไหนเหมาะกับเรา ซึ่งบริษัทประกันมักจะตั้งชื่อให้เป็นแผนต่างๆ เพื่อสื่อให้เข้าใจ และจัดให้อยุ่ในกลุ่มเดียวกัน แต่ในความเป็นจริงก็คือประกันแต่ละแบบนั่นเอง เช่น แผนคุ้มครองรายได้ (เลือกแบบตลอดชีพ หรือ จำกัดระยะเวลา เพราะจ่ายเบี้ยน้อบคุ้มครองสูง เน้นความคุ้มครอง)
- แผนการออมและลงทุน (เลือกแบบตลอดชีพ หรือ แบบบำนาญ)
- วางแผนภาษี (เลือกแบบที่ลดหย่อนภาษีได้)
- แผนเตรียมเกษียณ (เลือกแบบสะสมทรัพย์หรือ แบบบำนาญ)
- แผนการศึกษา (สำหรับบุตร)
- แผนคุ้มครองสุขภาพ (เลือกแบบที่เน้นคุ้มครองสุขภาพ)
- แผนประกันความเสี่ยง (เลือกแบบที่คุ้มครองสูงเช่น จำกัดระยะเวลา)
- การตั้งชื่อเป็นแผนต่างๆแบบนี้ ทำให้ผู้ซื้อประกันชีวิตสามารถเลือกกลุ่มของผลิตภัณฑ์ได้ตรงกับความต้องการได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
กร๊าฟเปรียบเทียบ


กรุงเทพ118

กรุงเทพ118

เริ่มต้นการออม เพื่ออนาคตของตัวคุณเองหรือคนที่คุณรัก
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะและสายตา เนื่องจากอุบัติเหตุ อีก 1 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุดถึง 5 เท่าของเบี้ยประกันภัยรายเดือน
เริ่มวันละ 40 บาท รับเงินก้อนเมื่อครบสัญญาให้คุณและคนที่คุณรัก พร้อมจ่ายเงินคืนพิเศษรวม 118% ของเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระแล้ว
คุ้มครองเสียชีวิต รับ 118% ของเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระแล้ว พร้อมจำนวนเงินเอาประกันภัย
เบี้ยประกันชีวิตหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาทต่อปี ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

1. เริ่มต้นเดือนละ 1,200 บาท
2. รับ 1 เดือน จนถึงอายุ 60 ปี
3. จ่าย12 ปี คุ้มครอง 18 ปี

มีชีวิตอยู่จนครบสัญญารับ 118% ของเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระแล้ว
เสียชีวิตทั่วไปรับ 118% ของเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระแล้ว พร้อม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะและสายตา จากอุบัติเหตุ
1. เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2. สูญเสียอวัยวะและสายตา
- มือ 2 ข้าง หรือเท้า 2 ข้าง หรือสายตา 2 ข้าง รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- มือ 1 ข้างและเท้า 1 ข้าง หรือมือ 1 ข้าง และสายตา 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้างและสายตา 1 ข้าง รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- มือ 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้าง หรือสายตา 1 ข้าง 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือข้างเดียวกัน โดยต้องตัดออกไปที่หรือเหนือโคนนิ้ว 25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (ภายใน 52 สัปดาห์นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ) จ่ายตามค่าใช้จ่ายจริงสูงสุด 5 เท่าของเบี้ยประกันชีวิตรายเดือน(ต่อครั้งที่เข้ารักษา)

กรุงเทพ118

ห่วงรัก พรีเมียร์ 99/20

ห่วงรักพรีเมียร์
​​เงื่อนไขการรับประกันภัย
อายุรับ แรกเกิด ถึง 70 ปี
คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
จ่ายประกัน 20 ปี
ทุนประกันภัย เริ่ม 200,000 บาท
ทุนประกันภัยต่ำกว่า 500,000 บาท ต้องซื้อสัญญาเพิ่มเติม ตามที่บริษัทกำหนด
มีชีวิตอยู่จนครบสัญญา รับ100%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
เสียชีวิต รับ100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
ตัวอย่าง
อายุ 30 ปี สุขภาพสมบุรณ์ปกติ
ประกันชีวิต ห่วงรัก พรีเมียร์ (99/20) ทุน 200,000 เบี้ยชาย 4,978 เบี้ยหญิง 4,192
กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง
ผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปีนับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ
ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน 1 ปีนับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

ห่วงรัก พรีเมียร์ 99/20

ห่วงรัก พรีเมียร์ (มีเงินปันผล)

อายุรับประกันภัย ตั้งแต่แรกเกิด ถึง 70 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
ชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือรายเดือน
การตรวจสุขภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดความคุ้มครอง ผลประโยชน์

1. กรณีเสียชีวิต
รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
2. กรณีมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา
- ในวันครบกำหนดสัญญา รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
- มีโอกาสรับเงินปันผลรายปี ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป จนถึงวันครบกำหนดสัญญา ตามนโยบายการจัดสรรเงินปันผลของบริษัท^(2)

ตัวอย่างความคุ้มครองและผลประโยชน์

ผู้ชาย อายุ 30 ปี สุขภาพแข็งแรง สนใจทำประกันชีวิตแบบห่วงรัก พรีเมียร์ (มีเงินปันผล) ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท ชำระเบี้ยประกันภัยรายปี ปีละ 27,270 บาท และมีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาร้อยละ 20 ตลอดอายุสัญญา1.เงินปันผลรายปี และมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ เป็นมูลค่าที่คำนวณ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์
2.กรณีเสียชีวิต จะได้รับผลประโยชน์ตามความคุ้มครองชีวิตในตารางข้างต้น หรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
[2] บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลรายปีให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะเริ่มพิจารณาตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไปให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลรายปีดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนของสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลในแต่ละปีหลังหักด้วยต้นทุนทั้งหมดของกรมธรรม์ประกันภัยปีนั้น ๆ ซึ่งบริษัทจะจัดสรรในอัตราร้อยละ 80 ให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลรายปีนี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนดและวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณาในแต่ละปี

[3] กรณีเลือกคงเงินปันผลไว้กับบริษัท ผู้เอาประกันภัยจะได้รับดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากจำนวนเงินปันผลนั้น ซึ่งตัวอย่างข้างต้นเป็นกรณีคงเงินปันผลรายปีไว้กับบริษัททุกปีกรมธรรม์ ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 จนครบกำหนดสัญญา และบริษัทคำนวณอัตราดอกเบี้ยทบต้นร้อยละ 1.0 ต่อปี อย่างไรก็ตามอัตราดอกเบี้ยทบต้นดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเท่านั้น ไม่ใช่ อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทรับรองเนื่องจากอาจมีอัตราต่ำกว่า หรือสูงกว่าตัวอย่างนี้ก็ได้

ผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา เป็นเพียงแฟกเตอร์หนึ่งที่นำไปใช้ในการคำนวณเงินปันผล และผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญาที่แสดงนั้นประมาณมาจากผลตอบแทนการลงทุนโดยเฉลี่ยในอดีตของบริษัท ซึ่งผลตอบแทนการลงทุนที่ได้รับจริง อาจสูงกว่า หรือต่ำกว่าจากที่แสดงได้ ผู้เอาประกันภัยควรพิจารณาข้อมูลในเอกสารเสนอขาย ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา

ผลตอบแทนที่บริษัทได้รับจากการลงทุนของสินทรัพย์กลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลตลอดระยะเวลาสัญญา โดยสามารถดูผลตอบแทนการลงทุนในแต่ละปีผ่านทาง www.bangkoklife.com/parfund_ROI ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

เงินปันผลรายปีสะสมข้างต้นเป็นกรณีอ้างอิงสมมติฐานที่บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนของสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลอยู่ที่ร้อยละ 5 ต่อปี และผู้เอาประกันภัยคงเงินปันผลรายปีไว้กับบริษัททุกปีกรมธรรม์ ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 จนครบกำหนดสัญญา โดยบริษัทคำนวณอัตราดอกเบี้ยทบต้นร้อยละ 1.0 ต่อปี อย่างไรก็ตามอัตราดอกเบี้ยทบต้นดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเท่านั้น ไม่ใช่ อัตราดอกเบี้ยที่มริษัทรับรอง เนื่องจากอาจมีอัตราต่ำกว่า หรือสูงกว่าตัวอย่างนี้ก็ได้

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาประกันชีวิต


กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติ ให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ
ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย - เอกสารเสนอขายฉบับนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์เบื้องต้นเท่านั้น
https://www.bangkoklife.com/th/products/detail/217

https://www.cymiz.com

...ลูกค้าเราโทรได้ 24hr

😃 ซื้อผ่านเรา .. เราดูแลคุณ | เมูนูลัด
📄 เราดูแลรักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้าของเรา
📄️ เราให้คำแนะนำปรึกษา ให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด
📄️ เราอยู่เคียงข้างลูกค้าของเรา คอยช่วยเหลือ ดูแลบริการ
📄️ เรารองรับช่องทางติดต่อมากมาย สะดวกสบาย เข้าถึงง่าย
📄️ ตัวอย่าง การบริการ กดดูที่ลิงค์นี้
📄️ เราดำเนินธุรกิจยาวนานกว่า20 ปี คุณจึงมั่นใจได้
📄️ คุณมีสิทธิ์รับบริการจากบริษัทประกันเจ้าของสินค้า และ เรา (ตัวกลาง)
📄️ ประกันฉบับใหม่ของคุณ ถ้ายังไม่ใคร ให้เราดูแล :)

😮ในไทย มีราว 80 บริษัทประกันภัย กับ สินค้าที่แตกต่าง ทั้ง เงื่อนไข ราคา การเคลม ความมั่นคง นโยบาย ฯลฯ
ขายผ่านตัวกลาง กว่า 500,000 ราย : ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร บิ๊กซี โลตัส ค่ายรถยนต์ เฮ้าส์แบรนด์ ของประกันภัย หรือ ซื้อตรงกับบริษัทเจ้าของสินค้า

display:inline-block; position:relative;
ลูกค้าเราโทรได้ 24hr
โทร.(จ-ศ : 9-16) เว้นวันหยุดฯ , ลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 , Sunday เวลา 12:35:39am... กรุณาติดต่อ ช่องทางข้อความ
Copyright © 2018 Cymiz.com., All rights reserved.นโยบาย,ข้อตกลงcymiz.com