ขอใบเสนอประกันภัยกลุ่ม

1. ชื่อ - นามสกุล ผู้ติดต่อขอข้อเสนอ
2. ที่อยู่ และ เบอร์ติดต่อ บริษัท
3. จำนวนคน+ แยกจำนวน ชาย/หญิง , อายุ , ตำแหน่งงาน เช่น พนักงานออฟฟิศ พนักงานส่งเอกสาร sales
4. ความคุ้มครองที่ต้องการ เช่น วงเงินประกันสุขภาพ วงเงินประกันอุบัติเหตุ วงเงินทุนประกัน เป็นต้น
5. หน้ากรมธรรม์เดิม / ประวัติการเคลม (ปีที่แล้วมีเคลมไหม เท่าไร บริษัทอะไร)
เมื่อได้รับข้อมูลแล้ว ทางเราจะดำเนินการจัดทำข้อเสนอที่ท่านต้องการและส่งทางอีเมล์ต่อไป
ประกันกลุ่ม พนักงานบริษัท 5-100 คน แผน essential SME

คุ้มครอง
1.ประกันชีวิต 100,000 บาท
2.ประกันอุบัติเหตุค่ารักษา
3.ประกันอุบัติเหตุชีวิต 20,000 / 600,000
4.ประกันสุขภาพ (IPD)ค่าห้อง 600-5,000 + Major medical
5.ค่ารักษาผู้ป่วยนอก(OPD) 300-2,500
6.ทันตกรรม 3,000-5,000
7.คลอดบุตร

เลือกแผนและความคุ้มครองที่ต้องการได้เลย

ตัวอย่าง แผนประกันกลุ่ม พนักงานบริษัท 130 คน กรุงเทพประกันชีวิต

คุ้มครอง
1.ประกันชีวิต 100,000 บาท
2.ประกันอุบัติเหตุค่ารักษา 20,000 / 50,000
3.ประกันอุบัติเหตุชีวิต 100,000 / 300,000
4.ประกันสุขภาพ (IPD)ค่าห้อง 1000
5.ค่ารักษาผู้ป่วยนอก(OPD)

เบี้ยประกันถูกมาก เพราะทำเป็นกลุ่ม คุ้มค่ามาก


ตัวอย่าง แผนประกันกลุ่ม พนักงานบริษัท 30 คน กรุงเทพประกันภัย (สุขภาพ)

คุ้มครอง
1.ประกันชีวิต 100,000 บาท
2.ประกันอุบัติเหตุค่ารักษา 20,000 / 50,000
3.ประกันอุบัติเหตุชีวิต 100,000 / 300,000

4.ประกันสุขภาพ (IPD) ค่าห้อง 1500 / 2,000 / 2,500 / 3,000
5.ค่ารักษาผู้ป่วยนอก(OPD)ตัวอย่าง แผนประกันกลุ่ม พนักงานบริษัท 30 คน แอกซ่าประกันภัย (สุขภาพ)

คุ้มครอง
1.ประกันชีวิต
2.ประกันอุบัติเหตุค่ารักษา
3.ประกันอุบัติเหตุชีวิต

4.ประกันสุขภาพ (IPD) ค่าห้อง 1500 / 2,000 / 3,000 / 5,000 /6,000
5.ค่ารักษาผู้ป่วยนอก(OPD)

ประกันกลุ่ม (Group insurance)

ประกันกลุ่ม

คือ สวัสดิการที่บริษัทห้างร้าน และองค์กรต่างๆ จัดให้กับลูกจ้างหรือสมาชิก ซึ่งเป็นการรับประกันบุคคลหลายๆคนภายใต้กรมธรรม์ฉบับเดียวกัน โดยมีหลักการพิจารณาความเสี่ยงของบุคคลในกลุ่มทั้งหมดด้วยอัตราเฉลี่ย ไม่ว่าจะเป็น อายุ เพศ หน้าที่การงานหรือ จำนวนเงินเอาประกันภัย โดยจะคำนวณออกมาเป็นอัตราเบี้ยประกันภัยเพียงอัตราเดียว และจะใช้กับทุกคนในกลุ่มนั้น และเนื่องจากประกันกลุ่มมีค่าใช้จ่ายในการรับประกันหลายๆ อย่างตํ่าลง ทำให้เบี้ยประกันภัยรวม ตํ่ากว่าการประกันชีวิตรายบุคคล
โดยทั่วไปบริษัทจะทำประกันให้กับพนักงานในลักษณะดังนี้

1. ประกันชีวิตทุกกรณี(เจ็บป่วย ชรา อุบัติเหตุ)
2. ประกันชีวิตทุกกรณี(เจ็บป่วย ชรา อุบัติเหตุ)+ค่ารักษาสุขภาพ+ค่ารักษาอุบัติเหตุ
3. ประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุ
4. ประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุ+ค่ารักษาอุบัติเหตุ
หรือ ความคุ้มครองหลายประเภทรวมกัน ดังนั้น หากต้องการความคุ้มครองอื่นๆ ต้องสอบถามราคาเงื่อนไขเป็นกรณีไป

ประเภทของการประกันกลุ่ม1. นายจ้างและลูกจ้าง
2. สหกรณ์
3. สหภาพแรงงาน
4. เจ้าหนี้และลูกหนี้ ( วัตถุประสงค์เพื่อการชำระหนี้ )
5. สถาบันการศึกษา

ประกันกลุ่มคุ้มครองอะไรบ้าง
1. ประกันชีวิตกลุ่ม ใหัความคุ้มครองการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยในทุกกรณี ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก
2. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต และการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ
3. ประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรกลุ่ม ให้ความคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัย ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรทั้งจากการเจ็บป่วย และจากอุบัติเหตุ
การประกันสุขภาพกลุ่มให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการชดเชยค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกิดจากการเจ็บป่วยหรือจากอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นทั้งในเวลางานและนอกเวลางานโดยเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลใดๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นถูกต้องตามกฎหมายโดยผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี

การประกันสุขภาพกลุ่มแบ่งออกเป็น

การรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และแพทย์ลงความเห็นให้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล นฐานะผู้ป่วยเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ผู้เอาประกันภัย ต้องเข้าทำการรักษาในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล (ในโรงพยาบาล/คลีนิค)

😃 ซื้อผ่านเรา .. เราดูแลคุณ | เมูนูลัด
📄 เราดูแลรักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้าของเรา
📄️ เราให้คำแนะนำปรึกษา ให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด
📄️ เราอยู่เคียงข้างคุณ คอยช่วยเหลือ เพราะคุณคือลูกค้าของเรา
📄️ คุณจะไม่พลาดการติดต่อ ด้วยช่องทางติดต่อมากมาย
📄️ ตัวอย่าง การบริการ กดดูที่ลิงค์นี้
📄️ เราดำเนินธุรกิจมากว่า20 ปี คุณจึงมั่นใจได้
📄️ คุณยังได้รับบริการจากบริษัทประกันเจ้าของสินค้านั้นๆ (เช่นเดียวซื้อตรง โดยไม่ผ่านตัวกลาง)
📄️ ประกันฉบับใหม่ของคุณ มีใครดูแลหรือยัง? ถ้ายังไม่มี ไลน์มาหาเราเลย :)

😮 รู้หรือไม่? ในไทยราว 80 บริษัทประกันภัย กับ สินค้าที่แตกต่าง ทั้ง เงื่อนไข ราคา การเคลม ความมั่นคง นโยบาย ฯลฯ
ขายผ่านตัวกลาง กว่า 400,000 ราย : ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร บิ๊กซี โลตัส ค่ายรถยนต์ เฮ้าส์แบรนด์ ของประกันภัย หรือ ซื้อตรงกับบริษัทเจ้าของสินค้า

display:inline-block; position:relative;
โทร.(จ-ศ : 9-16) เว้นวันหยุดฯ , ลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 , Monday เวลา 12:58:17pm เที่ยง ปิดทำการ
Copyright © 2018 Cymiz.com., All rights reserved.นโยบาย,ข้อตกลงcymiz.com