ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

  • ประกันภัยเบ็ดเตล็ด


ประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks)
ให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน ทุกประเภททั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ จากการสูญหายหรือเสียหายจากภัยทุกประเภท
เช่นจาก อัคคีภัย ฟ้าผ่า ขโมย ลมพายุ และภัยอื่นใดที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมาย และที่มิได้อยู่ในข้อยกเว้น

ประกันภัยการโจรกรรม (Burglary Insurance)
คุ้มครองการสูญหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ซึ่งเกิดจากการลักทรัพย์ที่ใช้กำลังรุนแรงใน การเข้าออก ในสถานที่เอาประกันภัย การชิงทรัพย์ และการปล้นทรัพย์

ประกันภัยกอล์ฟ (Golf Insurance)
การประกันสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ แบ่งความคุ้มครองเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ส่วนที่ 2 ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยอันมีผลให้เกิดการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะสายตา ทุพพลภาพถาวร รวมถึงค่ารักษาพยาบาล
ส่วนที่ 3 อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ การสูญเสียหรือ เสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ
ส่วนที่ 4 รางวัลพิเศษสำหรับ "โฮล-อิน-วัน"

ประกันภัยสำหรับเงิน (Money Insurance)
คุ้มครองความเสียหายของเงิน จากการถูกโจรกรรม,จี้ปล้นภายในสถานที่เอาประกันภัย เงินภายในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย เงินระหว่างที่ขนส่งภายนอกสถานที่เอาประกันภัย

ประกันภัยความซื่อสัตย์ (Fidelity Guarantee Insurance)
คุ้มครองความสูญเสียทรัพย์สิน ที่เกิดจากการกระทำทุจริต,ไม่ซื่อสัตย์ เช่น การยักยอก โดยพนักงานและความสูญเสียโดยตรงด้านการเงิน รวมถึงเงินสด และตราสารต่างๆ

ประกันเงินทดแทนคนงาน (Workmen Compensation Insurance)
คุ้มครองความบาดเจ็บแก่ร่างกาย โดยอุบัติเหตุ/เจ็บป่วยของลูกจ้าง ซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ตามการจ้าง ของผู้เอาประกันภัย และตามประกาศค่าชดเชยแรงงานของกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม

ประกันภัยหม้อน้ำ (Boiler Insurance)
คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อหม้อน้ำ หรือถังอัดความดันโดยอุบัติเหตุ (นอกเหนือจากอัคคีภัย) รวมถึงความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก อันเกิดจากการระเบิดหรือยุบแฟบ

ประกันภัยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Electronic Equipment Insurance)
คุ้มครองความสูญเสีย,เสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ อุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูล รวมถึงค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้นในการทำงานเนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยอุบัติเหตุ

ประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance)
ประกันภัยเชื่อ / เครดิตการค้า (Trade Credit Insurance)
ประกันภัยร้านทอง (Gold shop insurance)
ประกันสุนัข

MTI
ประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย ต่อบุคคลภายนอก
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายจากการประกอบกิจการควบคุมประเภท 3 (ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง)
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายจากความบกพร่องฯ ในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร
ประกันอื่นๆ
ประกันภัยสำหรับเงิน
ประกันภัยร้านทอง
ประกันภัยป้ายโฆษณา
ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน
ประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง
ประกันภัยความซื่อสัตย์
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
ประกันวิศวกรรม
ประกันภัยการปฎิบัติงานตามสัญญา
ประกันภัยเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง
ประกันภัยเครื่องจักรเสียหาย
ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน
การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร (Contractors’ and Erection All Risks Insurance)
การประกันภัยเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้าง (Contractor’s Plant and Machinery Insurance) ( CPM )
การประกันภัยเครื่องจักร (Machinery Breakdown Insurance) ( MBD )
ผลิตภัณฑ์พิเศษ
ประกันภัยอัญมณีและทองคำ / ประกันภัยของสะสม ประเภทศิลปวัตถุ
ประกันภัยการก่อการร้าย (ธุรกิจขนาดใหญ่)
ประกันภัยเครื่องบินและความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากเครื่องบิน
ประกันภัยสินเชื่อทางการค้า (เอาประกันภัยโดยผู้ขายสินค้า)
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ (เอาประกันภัยโดยผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย)
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากวิชาชีพ

.
.
.
.

😃 ซื้อผ่านเรา .. เราดูแลคุณ | เมูนูลัด
📄 เราดูแลรักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้าของเรา
📄️ เราให้คำแนะนำปรึกษา ให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด
📄️ เราอยู่เคียงข้างคุณ คอยช่วยเหลือ เพราะคุณคือลูกค้าของเรา
📄️ คุณจะไม่พลาดการติดต่อ ด้วยช่องทางติดต่อมากมาย
📄️ ตัวอย่าง การบริการ กดดูที่ลิงค์นี้
📄️ เราดำเนินธุรกิจมากว่า20 ปี คุณจึงมั่นใจได้
📄️ คุณยังได้รับบริการจากบริษัทประกันเจ้าของสินค้านั้นๆ (เช่นเดียวซื้อตรง โดยไม่ผ่านตัวกลาง)
📄️ ประกันฉบับใหม่ของคุณ มีใครดูแลหรือยัง? ถ้ายังไม่มี ไลน์มาหาเราเลย :)

😮 รู้หรือไม่? ในไทยราว 80 บริษัทประกันภัย กับ สินค้าที่แตกต่าง ทั้ง เงื่อนไข ราคา การเคลม ความมั่นคง นโยบาย ฯลฯ
ขายผ่านตัวกลาง กว่า 400,000 ราย : ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร บิ๊กซี โลตัส ค่ายรถยนต์ เฮ้าส์แบรนด์ ของประกันภัย หรือ ซื้อตรงกับบริษัทเจ้าของสินค้า

display:inline-block; position:relative;
โทร.(จ-ศ : 9-16) เว้นวันหยุดฯ , ลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 , Friday เวลา 08:25:09am เปิดทำการ 9.00
Copyright © 2018 Cymiz.com., All rights reserved.นโยบาย,ข้อตกลงcymiz.com