ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

  • ประกันภัยเบ็ดเตล็ด


ประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Misc insurance)


1. ประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks)
ให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน ทุกประเภททั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ จากการสูญหายหรือเสียหายจากภัยทุกประเภท
เช่นจาก อัคคีภัย ฟ้าผ่า ขโมย ลมพายุ และภัยอื่นใดที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมาย และที่มิได้อยู่ในข้อยกเว้น

2. ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม (General Public Liability Insurance)
ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก หรือผู้เอาประกันภัยในกรณีต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

3. ประกันภัยการโจรกรรม (Burglary Insurance)
คุ้มครองการสูญหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ซึ่งเกิดจากการลักทรัพย์ที่ใช้กำลังรุนแรงใน การเข้าออก ในสถานที่เอาประกันภัย การชิงทรัพย์ และการปล้นทรัพย์

4. ประกันภัยกอล์ฟ (Golf Insurance)
การประกันสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ แบ่งความคุ้มครองเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ส่วนที่ 2 ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยอันมีผลให้เกิดการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะสายตา ทุพพลภาพถาวร รวมถึงค่ารักษาพยาบาล
ส่วนที่ 3 อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ การสูญเสียหรือ เสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ
ส่วนที่ 4 รางวัลพิเศษสำหรับ "โฮล-อิน-วัน"

5. ประกันภัยสำหรับเงิน (Money Insurance)
คุ้มครองความเสียหายของเงิน จากการถูกโจรกรรม,จี้ปล้นภายในสถานที่เอาประกันภัย เงินภายในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย เงินระหว่างที่ขนส่งภายนอกสถานที่เอาประกันภัย

6. ประกันภัยความซื่อสัตย์ (Fidelity Guarantee Insurance)
คุ้มครองความสูญเสียทรัพย์สิน ที่เกิดจากการกระทำทุจริต,ไม่ซื่อสัตย์ เช่น การยักยอก โดยพนักงานและความสูญเสียโดยตรงด้านการเงิน รวมถึงเงินสด และตราสารต่างๆ

7. ประกันเงินทดแทนคนงาน (Workmen Compensation Insurance)
คุ้มครองความบาดเจ็บแก่ร่างกาย โดยอุบัติเหตุ/เจ็บป่วยของลูกจ้าง ซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ตามการจ้าง ของผู้เอาประกันภัย และตามประกาศค่าชดเชยแรงงานของกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม

8. ประกันสัญญารับเหมา(Contract Works Insurance)
ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย การเสี่ยงภัยทุกชนิดจากงานรับเหมาก่อสร้าง และการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ตามสัญญารวมทั้งขยายความคุ้มครองถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอกของผู้รับเหมา อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากการทำงานในระหว่างสัญญา

9. ประกันภัยเครื่องจักร (Machinery Breakdown Insurance)
ให้คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อเครื่องจักร

10. ประกันภัยหม้อน้ำ (Boiler Insurance)
คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อหม้อน้ำ หรือถังอัดความดันโดยอุบัติเหตุ (นอกเหนือจากอัคคีภัย) รวมถึงความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก อันเกิดจากการระเบิดหรือยุบแฟบ

11. ประกันภัยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Electronic Equipment Insurance)
คุ้มครองความสูญเสีย,เสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ อุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูล รวมถึงค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้นในการทำงานเนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยอุบัติเหตุ

12. ประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance)
13. ประกันภัยเชื่อหรือเครดิตการค้า (Trade Credit Insurance)
14. ประกันภัยร้านทอง (Gold shop insurance)
15. ประกันอิสรภาพ (ไม่ขาย)
16. ประกันสุนัข

.
.
.
.

😃 ซื้อผ่านเรา .. เราดูแลคุณ | เมูนูลัด
📄 เราดูแลรักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้าของเรา
📄️ เราให้คำแนะนำปรึกษา ให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด
📄️ เราอยู่เคียงข้างคุณ คอยช่วยเหลือ เพราะคุณคือลูกค้าของเรา
📄️ คุณจะไม่พลาดการติดต่อ ด้วยช่องทางติดต่อมากมาย
📄️ ตัวอย่าง การบริการ กดดูที่ลิงค์นี้
📄️ เราดำเนินธุรกิจมากว่า20 ปี คุณจึงมั่นใจได้
📄️ คุณยังได้รับบริการจากบริษัทประกันเจ้าของสินค้านั้นๆ (เช่นเดียวซื้อตรง โดยไม่ผ่านตัวกลาง)
📄️ ประกันฉบับใหม่ของคุณ มีใครดูแลหรือยัง? ถ้ายังไม่มี ไลน์มาหาเราเลย :)

😮 รู้หรือไม่? ในไทยราว 80 บริษัทประกันภัย กับ สินค้าที่แตกต่าง ทั้ง เงื่อนไข ราคา การเคลม ความมั่นคง นโยบาย ฯลฯ
ขายผ่านตัวกลาง กว่า 400,000 ราย : ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร บิ๊กซี โลตัส ค่ายรถยนต์ เฮ้าส์แบรนด์ ของประกันภัย หรือ ซื้อตรงกับบริษัทเจ้าของสินค้า

display:inline-block; position:relative;
โทร.(จ-ศ : 9-16) เว้นวันหยุดฯ , ลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 , Monday เวลา 12:09:05pm เที่ยง ปิดทำการ
Copyright © 2018 Cymiz.com., All rights reserved.นโยบาย,ข้อตกลงcymiz.com