• ประกันภัยสำหรับผู้จัดงาน (ประกันอีเว้นท์)

  • ประกันอีเว้นท์ ชับบ์
  • ประกันอีเว้นท์ กรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยงานอีเว้นท์ ชับบ์ประกันภัย

ในการวางแผนจัดงานอีเวนต์แต่ละครั้งมีความเสี่ยง ด้วยการเผยแพร่สื่อ การตลาด ประกันอีเวนท์จะครอบคลุมสถานการณ์ที่หลากหลาย ความคุ้มครองการยกเลิก การทิ้งงาน หรือการเลื่อนอีเวนต์ ความคุ้มครองความรับผิดต่อสาธารณะและอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับอาสาสมัคร ทีมงาน และผู้ชม
1.กรอกใบสมัคร
2.พื้นที่จัดงานมีประมาณพื้นที่เท่าไร?
3.ชื่องานที่จัดเป็นงานอะไร?
4.มีกิจกรรมอะไรบ้างในงาน?
5.สถานที่จัดงานที่ไหน?
6.Limit ความคุ้มครองเท่าไร?
7.งานจะจัดขึ้นเมื่อไร?
8. ประทับตราบริษัท

ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อยู่ในข่ายรับประกัน
งานอีเวนต์การกีฬาระดับมืออาชีพหรือมือสมัครเล่น เทศกาลดนตรี อีเวนต์ประจำชุมชน งานประกาศรางวัล การประชุม คอนเสิร์ต และนิทรรศการ มีความท้าทายร่วมกันหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายของเรา Non Appearance : การไม่ขึ้นปรากฏตัว : ศิลปินอาจขึ้นแสดงไม่ได้ เพราะการเจ็บป่วย การเสียชีวิต อุบัติเหตุ หรือการเดินทางที่ล่าช้า Terrorist attacks : การโจมตีโดยผู้ก่อการร้าย : การโจมตีหรือคำขู่จากผู้ก่อการร้ายในย่าที่มีการจัดงาน และอยู่ในช่วงใกล้วันจัดงาน Adverse Weather : สภาพอากาศไม่เป็นใจ : สภาพอากาศรุนแรง เช่น ลม ฟ้าผ่า และฝนฟ้าคะนอง อาจทำให้เดินทางไปที่จัดงานไม่ได้ หรือไม่ก็อาจเกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน National Catastrophes : ภัยพิบัติในประเทศ : แผ่นดินไหว เถ้าจากภูเขาไฟ ไต้ฝุ่น พายุหิมะ และน้ำท่วมอาจ ... - เป็นอุปสรรคต่อแผนการเดินทางของผู้เข้าร่วมงาน วิทยากร หรือศิลปินนักแสดง - ประสบปัญหาเข้าออกสถานที่จัดงาน หรือ ทำให้ต้องปิดสถานที่ National Mourning : ช่วงไว้อาลัยในประเทศ ช่วงเวลาที่ทั้งประเทศกำลังไว้อาลัย ต่อการเสียชีวิตของผู้นำหรือบุคคลสำคัญของประเทศ Liability : Liabilities Participants, spectators or audience injured as a result of an accident during the event, including food poisoning, collapsing stage or props, fire, terrorist attacks Communicable Disease : โรคติดต่อ : การแพร่ระบาดหรือแนวโน้มที่ทางการจะปิดสถานที่จัดงานเพื่อป้องกันการระบาด Other Perils : ภัยอันตรายอื่นๆ : Strikes, political violence, a government issued travel advisory or fire damage to the event venue
ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์
กรณีที่คุ้มครอง - รายได้รวม : รายได้จากยอดขายบัตรเข้าชม ค่าเข้าร่วมงาน รายได้จากผู้สนับสนุน และรายได้จากการโฆษณา - ต้นทุนและค่าใช้จ่าย : ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น แต่ไม่อาจแก้ไขได้ - ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อลดหรือป้องกันการยกเลิก การขัดขวาง หรือการเลื่อน ที่อาจเกิดขึ้น - ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายที่น่าจะเกิดขึ้นหากต้องคืนเงินหรือหรือไม่อาจคืนสถานที่จัดงานได้ทันเวลา - ต้นทุนด้านประชาสัมพันธ์ : ค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้แก่บริษัทประชาสัมพันธ์เพื่อเยียวยาแบรนด์ของอีเวนต์ กรณีที่การยกเลิกหรือการทิ้งงาน - มูลค่าความสูญเสีย ณ สถานที่จัดอีเวนต์หรือในขณะที่เคลื่อนย้ายไปยังธนาคารหรือจากธนาคาร - ความเสียหาย ต่อทรัพย์สินในสถานที่จัดอีเวนต์ - ความรับผิด : ต่ออาการบาดเจ็บของผู้ร่วมงาน ผู้เข้างาน ผู้ชม หรือบุคคลที่สามอื่นๆ รวมถึงความรับผิดต่อความเสียหายทางกายภาพต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่น
อีเวนต์ใดบ้างที่เราประกันภัยคุ้มครอง
งานคาร์นิวัล อีเวนต์สำหรับชุมชน คอนเสิร์ต การประชุม นิทรรศการ อีเวนต์ระดับนานาชาติ MICE เทศกาลดนตรี เทศกาลอื่น ๆ งานปาร์ตี้ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ อีเวนต์กีฬา การผลิตละคร งานแต่งงาน ให้ความคุ้มครองการยกเลิกอีเวนต์ ความรับผิดของอีเวนต์ อุบัติเหตุส่วนบุคคล และความคุ้มครองการประกันภัยทรัพย์สิน ออกแบบมาเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเกือบทุกรูปแบบที่ทำให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการยกเลิก การทิ้งงาน การหยุดชะงัก การเลื่อนเวลา หรือการย้ายสถานที่จัดอีเวนต์ นโยบายที่ยืดหยุ่นและปรับได้ตามความต้องการในแต่ละโอกาส รวมถึงความคุ้มครองต่อภัยอันตรายต่างๆ เช่น การไม่ปรากฏตัว สภาพอากาศที่เลวร้าย และการก่อการร้าย ชดเชยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นกับผู้เอาประกัน เพื่อป้องกันการยกเลิก การหยุดชะงัก หรือการเลื่อนเวลาจัดอีเวนต์ ผู้ที่มีผลประโยชน์ในทางการเงินกับอีเวนต์สามารถทำประกันนี้ได้เพื่อครอบคลุมการสูญเสียเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับอีเวนต์นั้นๆ ชับบ์ (Chubb) บริษัทประกันภัยทรัพย์สินและประกันภัยความรับผิดที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในโลก มีเครือข่ายกว่า 54 ประเทศ รวมถึงไทย โดยครอบคลุมจากความเสี่ยงต่างๆ ได้แก่ การที่ศิลปินไม่ขึ้นปรากฏตัว การโจมตีโดยผู้ก่อการร้าย สภาพอากาศที่ไม่เป็นใจ ภัยพิบัติในประเทศ ช่วงไว้อาลัยในประเทศ กรณีเกิดโรคติดต่อ หรือภัยอันตรายอื่นๆ เช่น ความรุนแรงทางการเมือง ฯลฯ การคุ้มครองกว้าง ทั้งรายได้รวมจากยอดขายบัตรเข้าชม ค่าเข้าร่วมงาน รายได้จากผู้สนับสนุน รายได้จากการโฆษณา รวมไปถึงต้นทุน ค่าใช้จ่าย และความรับผิดต่ออาการบาดเจ็บของผู้ร่วมงาน ผู้เข้างาน ผู้ชม หรือบุคคลอื่นๆ ทั้งความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลอื่น ทั้งนี้อีเวนท์ที่เกี่ยวเนื่องที่จะได้รับความคุ้มครอง
การทำข้อสนอ ประกันเว้นท์ ต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน อาจใช้เวลา 3 - 7 วัน ทำการ ไม่มีแผนสำเร็จรูป เบี้ยประกันขึ้นกับความเสี่ยงแต่ละงาน เช่น เวลา / สถานที่ / ประเภทงาน / ทุนประกัน

สิ่งสำคัญ ต้องให้ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในภายหลัง จะมีผลกับใบเสนอราคา เพราะเงื่อนไขเปลี่ยน

ประกันภัยงานอีเว้นท์ กรุงเทพประกันภัย

ใบสมัคร

ใบสมัคร ประกันภัยงานอีเวนท์ กรุงเทพประกันภัย

หรือ ผ่านระบบเว็บไซต์


การทำข้อสนอ ประกันเว้นท์ ต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน อาจใช้เวลา 3 - 7 วัน ทำการ ไม่มีแผนสำเร็จรูป เบี้ยประกันขึ้นกับความเสี่ยงแต่ละงาน เช่น เวลา / สถานที่ / ประเภทงาน / ทุนประกัน

สิ่งสำคัญ ต้องให้ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในภายหลัง จะมีผลกับใบเสนอราคา เพราะเงื่อนไขเปลี่ยน

เงื่อนไขสำคัญ"กรณีที่มีการประกาศจากทางรัฐบาล/หน่วยงานของรัฐว่าห้ามจัดกิจกรรม กรมธรรม์ จะไม่มีผลคุ้มครอง"

ประกันภัยงานอีเวนท์ คืออะไร?
ประกันภัยงานอีเว้นท์ หรือ กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับผู้จัดงาน หรือ ประกันภัยอีเว้นท์(Event Cancellation Insurance)

คุ้มครองงานล่มเหตุน้ำท่วม /จลาจล เหตุการณ์ความวุ่นวาย
ประกันเว้นท์ หรือ การประกันภัยสำหรับผู้จัดงาน คุ้มครองค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่สูญเสียไปเนื่องจากการหยุดชะงัก ยกเลิก เลื่อนการจัดงาน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงาน เนื่องจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้เอาประกันภัย รวมถึงการชดเชยการลดลงของผลกำไรจากสาเหตุดังกล่าว

กรมธรรม์ประเภทนี้คุ้มครองเฉพาะผู้จัดงาน ไม่เกี่ยวกับผู้ร่วมงาน บริษัทต่างๆ ที่มาร่วมออกบูธที่คาดว่าจะมียอดขายจากงานเท่านั้นเท่านี้ แล้วไม่ได้ออกบูธ ตรงนี้เป็นประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ต้องคุยกับบริษัทประกันภัยเป็นรายกรณี
ผู้เข้ามาเที่ยวชมงาน เป็น ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลที่3 ซึ่งทางเจ้าของสถานที่จะซื้อประกันภัยต่างหาก เช่น ทางศูนย์สิริกิติ์ซื้อประกันภัยความรับผิดไว้ หากมีการจัดงาน
ในต่างประเทศ หรืองานต่างประเทศที่เข้ามาจัดในไทย มักจะทำประกันภัยประเภทนี้ ส่วนผู้จัดงานในไทยอาจจะไม่ค่อยได้ทำกัน คงมองว่าไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้น
กรมธรรม์จะเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันเริ่มจัดงาน จนสิ้นสุดการจัดงาน เบี้ยประกันภัยประมาณ 0.2-0.5% ของทุนประกันภัย

กรมธรรม์อีเวนท์ไม่คุ้มครอง อะไรบ้าง?
ความรับผิดส่วนแรก, การเสียชีวิต การบาดเจ็บ, การเจ็บป่วย, การฟ้องร้องเนื่องจากการผิดสัญญา, การเปลี่ยนแปลงของสภาพอาอากาศที่ไม่เอื้อต่อการจัดงาน เช่น ฝนตก ลมพายุ เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ จะส่งผลให้สถานที่จัดงานเสียหาย จนกระทั่งไม่สามารถจัดงานต่อไปได้ หรือภาครัฐมีการประกาศให้สถานที่จัดการอยู่ในเขตภัยพิบัติ เป็นต้น
กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับผู้จัดงาน มีไม่กี่บริษัท ที่ขายประกันประเภทนี้ เช่น บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำหรับท่านที่ต้องการทำประกันภัยการจัดงาน กรุณากรอกข้อมูล เพื่อทางทีมงานจะได้ทำข้อเสนอให้ท่านต่อไป (ใช้เวลาในการทำข้อเสนอ)

PL Event

1. ชื่อ และที่อยู่ ผู้เอาประกันภัย
2. จำนวนเงินจำกัดความรับผิด ที่ต้องการ เช่น 1 ล้าน 10ล้าน etc..
3. รายละเอียดงาน event
- ชื่องาน
- สถานที่จัดงาน
- ประเภทของงาน event เช่น จัดประชุม สัมมนา คอนเสริต์ เป็นต้น
- จำนวนวันจัดงาน
- ประมาณการผู้เข้าร่วมงาน
- ใบโบรชัวร์
- มีงานติดตั้งเวทีหรือไม่? หากมีต้องการให้คุ้มครองความรับผิดจากส่วนนี้หรือไม่? ต้องการเท่าไร?
4. ระยะเวลาที่ต้องการให้คุ้มครอง
5. มาตราการรักษาความปลอดภัย
6. ประกันทรัพย์สินที่ต้องการวงเงินเท่าไร? มีทรัพย์สินอะไรบ้าง? (ประกันทรัพย์สิน)

ตัวอย่าง จัดงานนิทรรศการ ต้องการคุ้มครองทรัพย์สินและผู้เข้าชมงาน
หากคุณขอใบเสนอราคาไปบางบริษัทเขาจะเสนอประกันอัคคีภัย+ทรัพย์สิน ไม่ขาย PLให้คุณ บางบริษัท ขายประกันอัคคีภัยอย่างเดียวให้คุณ แต่ละบริษัทจะมีสินค้าและ ความเชี่ยวชาญชำนาญและนโยบายต่างกัน รวมถึง ตัวแทน (Agent)หรือนายหน้า (Broker)
คุณอาจได้ใบเสนอประกันที่ไม่ตรงตามต้องการ และบางเจ้าอาจไม่ขายประกันบางอย่างให้ (ซึ่งที่จริงมีขาย) เหตุผลอาจจะเป็นเรื่องของการทำข้อเสนอที่ไม่ได้ง่ายหรือ บริษัทไม่อยากให้ขายเพราะเสี่ยงสูง

😃 ซื้อผ่านเรา .. เราดูแลคุณ | เมูนูลัด
📄 เราดูแลรักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้าของเรา
📄️ เราให้คำแนะนำปรึกษา ให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด
📄️ เราอยู่เคียงข้างคุณ คอยช่วยเหลือ เพราะคุณคือลูกค้าของเรา
📄️ คุณจะไม่พลาดการติดต่อ ด้วยช่องทางติดต่อมากมาย
📄️ ตัวอย่าง การบริการ กดดูที่ลิงค์นี้
📄️ เราดำเนินธุรกิจมากว่า20 ปี คุณจึงมั่นใจได้
📄️ คุณยังได้รับบริการจากบริษัทประกันเจ้าของสินค้านั้นๆ (เช่นเดียวซื้อตรง โดยไม่ผ่านตัวกลาง)
📄️ ประกันฉบับใหม่ของคุณ มีใครดูแลหรือยัง? ถ้ายังไม่มี ไลน์มาหาเราเลย :)

😮 รู้หรือไม่? ในไทยราว 80 บริษัทประกันภัย กับ สินค้าที่แตกต่าง ทั้ง เงื่อนไข ราคา การเคลม ความมั่นคง นโยบาย ฯลฯ
ขายผ่านตัวกลาง กว่า 400,000 ราย : ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร บิ๊กซี โลตัส ค่ายรถยนต์ เฮ้าส์แบรนด์ ของประกันภัย หรือ ซื้อตรงกับบริษัทเจ้าของสินค้า

display:inline-block; position:relative;
โทร.(จ-ศ : 9-16) เว้นวันหยุดฯ , ลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 , Thursday เวลา 12:26:58am ...
Copyright © 2018 Cymiz.com., All rights reserved.นโยบาย,ข้อตกลงcymiz.com