นโยบายการรักษาความปลอดภัย

1) สิทธิในความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
ไซมิซอินชัวรันส์ ตระหนักดีว่าความเชื่อถือของลูกค้าเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดของ ไซมิซอินชัวรันส์ และ ไซมิซอินชัวรันส์ เข้าใจดีว่าลูกค้าต้องการความปลอดภัยในการทำธุรกรรมและการเก็บรักษาข้อมูลทางการเงินส่วนตัว ดังนั้น ไซมิซอินชัวรันส์ จึงใช้มาตรฐานขั้นสูงและขั้นตอนการดำเนินงานที่เข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้โดยมีเจตนาไม่สุจริต

2) ข้อมูลที่ ไซมิซอินชัวรันส์ รวบรวมและเก็บรักษาไว้
ไซมิซอินชัวรันส์ จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่จำเป็น ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ของ ไซมิซอินชัวรันส์
ไซมิซอินชัวรันส์ จะเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านในกรณีที่ ไซมิซอินชัวรันส์ พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของ ไซมิซอินชัวรันส์ หรือเพื่อให้ท่านได้รับบริการ หรือโอกาสทางการเงินที่ดี
ไซมิซอินชัวรันส์ จะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อดูแลบัญชีและประวัติของท่าน หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อสร้างสรรค์และปรับปรุงบริการของ ไซมิซอินชัวรันส์ หรือเพื่อให้ ไซมิซอินชัวรันส์ เข้าใจความต้องการของท่านได้ดีขึ้นและสามารถคิดค้นพัฒนาบริการของ ไซมิซอินชัวรันส์ ให้เป็นที่พอใจแก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น
ไซมิซอินชัวรันส์ จะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อเหตุผลทางธุรกิจบางประการเท่านั้น และ ไซมิซอินชัวรันส์ ยินดีชี้แจงเหตุผลเหล่านั้นแก่ท่านเมื่อมีการร้องขอ
สำหรับรายละเอียดโปรดคลิกไปดูที่ข้อ 8) ไซมิซอินชัวรันส์ รวบรวมข้อมูลใด เมื่อใด และเก็บไว้ที่ไหน

3) ความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูล
ไซมิซอินชัวรันส์ ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานสูงทั้งในด้านเทคโนโลยีและกระบวนการเพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลที่เป็นความลับ ไซมิซอินชัวรันส์ ได้จัดสรรทรัพยากรซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุน เวลา และบุคลากรเป็นจำนวนมาก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์ของ ไซมิซอินชัวรันส์ มีการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสูง ข้อมูลของท่านจะยังคงปลอดภัยเนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์ของ ไซมิซอินชัวรันส์ ได้รับการปกป้องด้วยมาตรการต่างๆ ดังต่อไปนี้

Firewall
ไซมิซอินชัวรันส์ ติดตั้ง Firewall หลายชั้น ซึ่งทำหน้าที่ปกป้องระบบของ ไซมิซอินชัวรันส์ และข้อมูลของท่าน เปรียบได้กับทหารรักษาความปลอดภัยหน้าประตู ที่ไม่อนุญาตให้ผู้บุกรุกผ่านเข้าไปอย่างเด็ดขาด

ซอฟท์แวร์ตรวจจับการบุกรุกและสิ่งผิดปกติ
ไซมิซอินชัวรันส์ ได้ติดตั้งซอฟท์แวร์ตรวจจับการบุกรุก (CDN , Firewall Detection Software) เพื่อตรวจสอบและแจ้ง ข้อความเตือนทันทีที่มีความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติเกิดขึ้นในระบบ

Secure Socket Layer (SSL) (กำลังปรับเปลียน)
SSL เข้ารหัสข้อมูลโดยเปลี่ยนข้อมูลเป็นรหัสตัวเลข ทั้งข้อมูลที่ท่านส่งให้ ไซมิซอินชัวรันส์ และจาก ไซมิซอินชัวรันส์ ถึงท่าน ซึ่งเป็นกระบวนการปกป้องข้อมูลให้ปลอดภัย

ไซมิซอินชัวรันส์ มีการปรับปรุงและทดสอบระบบเทคโนโลยีของเราอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาระบบการป้องกันข้อมูลของเราที่เกี่ยวกับท่านและเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของเรามีความเชื่อถือได้

4) การดูแลความถูกต้องของข้อมูล
ไซมิซอินชัวรันส์ พยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลข้อมูลให้มีความถูกต้องตรงตามความเป็นจริงอยู่เสมอ หากท่านพบว่าข้อมูลใดไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้องโปรดติดต่อ เรา ทางโทรศัพท์หมายเลข 085-9113737 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ i@cymiz.com เราจะทำการตรวจสอบโดยเร็ว

5) การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
ไซมิซอินชัวรันส์ จะไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่าน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นของท่านแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่

1) ได้รับความยินยอมจากท่าน
2) การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรมที่ท่านประสงค์
3) เป็นการให้ข้อมูลแก่ หน่วยงานควบคุมธุรกิจ
4) การเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ไซมิซอินชัวรันส์ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลที่สามเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด ได้แก่ การเสนอขายทางโทรศัพท์หรือการขายสินค้าทางไปรษณีย์ของสินค้าอื่นที่ไม่ใช่บริการทางการเงิน
5) การยอมรับนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและความลับของลูกค้า ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว
เอกสารฉบับนี้เป็นนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และความลับของลูกค้าฉบับล่าสุดของ ไซมิซอินชัวรันส์
ในอนาคต ไซมิซอินชัวรันส์ อาจเปลี่ยนแปลงข้อความในนโยบายดังกล่าวโดยจะเผยแพร่ให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์นี้
6) ข้อแนะนำด้านการรักษาความปลอดภัยและความลับ
รายละเอียดที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงท่านในฐานะผู้ใช้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่ ไซมิซอินชัวรันส์ ใช้ เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลของท่านจะมีความปลอดภัย

หมายเลขประจำตัวลูกค้า (User ID) และรหัสลับส่วนตัว (Password)
ระบบการใช้งานของเว็บไซต์ ไซมิซอินชัวรันส์ ทางอิเล็กทรอนิกส์ จะผ่านอีเมล ไลน์ facebook ซึ่งเป็นระบบสากล ไม่ได้เก็บไว้ในเว็บไซต์ของไซมิซอินชัวรันส์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลส่วนตัวของท่านได้รับการปกป้องให้ปลอดภัยอย่างแท้จริง โดยที่บุคคลอื่นแม้แต่เจ้าหน้าที่ ไซมิซอินชัวรันส์ ก็ไม่สามารถล่วงรู้ได้
เว็บไซต์ ไซมิซอินชัวรันส์ ได้ลงทุนเป็นจำนวนมาก ในการป้องกัน มัลแวร์ ไวรัส เว็บไซต์ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานอย่างที่สุด

คุกกี้ส์ (Cookies)
เพื่อให้บริการท่านได้ดียิ่งขึ้นและเพื่อทำให้เว็บไซต์ของ ไซมิซอินชัวรันส์ มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น ไซมิซอินชัวรันส์ ใช้คุกกี้ส์ เพื่อให้การทำงานประสานระหว่าง Browser ของท่านและระบบเว็บไซต์ของไซมิซอินชัวรันส์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เว็บไซต์ส่วนใหญ่ใช้คุกกี้ส์ ซึ่งมิได้มีผลกระทบใดๆ ต่อระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านจะต้องปรับ Browser ของท่านให้สอดคล้องและรองรับการทำงานของคุกกี้ส์ ท่านจึงจะสามารถทำธุรกรรมผ่านบริการ เว็บไซต์ ไซมิซอินชัวรันส์ ได้อย่างปลอดภัยที่สุด

การรักษาความลับของข้อมูล
เมื่อไรก็ตามที่ท่านทำธุรกรรมผ่านบริการ ไซมิซอินชัวรันส์ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ไซมิซอินชัวรันส์ ใช้ Secure Socket Layer (SSL) ที่ระดับ 256 บิท เพื่อการถ่ายโอนข้อมูล ด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว (SSL) จะทำการสลับที่ข้อมูลและแปลงตัวอักษรเป็นรหัสตัวเลข ซึ่งป้องกันมิให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่ ไซมิซอินชัวรันส์ สามารถอ่านข้อมูลนั้นได้

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ไซมิซอินชัวรันส์ เก็บรักษาจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทุกฉบับที่ใช้ในการติดต่อระหว่างท่านกับ ไซมิซอินชัวรันส์ รวมทั้งที่อยู่ของ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และคำชี้แจงจาก ไซมิซอินชัวรันส์ ต่อข้อซักถามของท่าน เพื่อใช้อ้างอิงกรณีที่ท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยในภายหลัง
การติดต่อกับไซมิซอินชัวรันส์ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บประวัติไว้ เพื่อใช้สำหรับการอ้างอิงและบริการ ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องและตรวจสอบได้

ไซมิซอินชัวรันส์ เรียนให้ท่านทราบว่าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ที่ไม่ได้รับการเข้ารหัสข้อมูลจะไม่มีความปลอดภัยเพียงพอ ไซมิซอินชัวรันส์ ไม่อาจมั่นใจได้ว่าท่านเป็นผู้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่แท้จริงหรือว่าจะมีบุคคลอื่นเห็นข้อความนั้นหรือไม่ ในกรณีที่ ไซมิซอินชัวรันส์ ให้ที่อยู่สำหรับการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การติดต่อ ไซมิซอินชัวรันส์ ผ่านทางที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ ไซมิซอินชัวรันส์ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของ ไซมิซอินชัวรันส์ นั้น เหมาะสำหรับใช้สอบถามข้อมูลทั่วๆ ไปเกี่ยวกับ ไซมิซอินชัวรันส์ หรือบริการของ ไซมิซอินชัวรันส์ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดหรือความลับทางการเงินส่วนตัว

บุคคลที่สามและเว็บไซต์จำข้อมูล (Consolidators)
เว็บไซต์บางแห่งมีการเสนอให้บริการจำข้อมูลส่วนตัว เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่าน โดยท่านต้องให้ข้อมูลส่วนตัวต่างๆ เช่น หมายเลขประจำตัว รหัสลับส่วนตัว และอื่นๆ ดังกล่าวแก่เว็บไซต์ประเภทนี้ก่อน
ไซมิซอินชัวรันส์ ขอแนะนำว่าท่านไม่ควรเปิดเผยข้อมูลใดๆ แก่เว็บไซต์ดังกล่าว

7) ไซมิซอินชัวรันส์ รวบรวมข้อมูลใด เมื่อใด และเก็บไว้ที่ไหน

การค้นดูข้อมูลในเว็บไซต์ (Browsing)
ทุกครั้งที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของ ไซมิซอินชัวรันส์ ไม่ว่าจะเพื่ออ่าน ค้นหา หรือดาวน์โหลดข้อมูล ระบบจะทำการบันทึกวันที่และเวลาที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ หน้าที่ท่านดู และข้อมูลที่ท่านดาวน์โหลด

เครื่องมือบนเว็บไซต์และใบสมัคร
ไซมิซอินชัวรันส์ ได้จัดหรือกำลังดำเนินการให้มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกเพื่อให้ท่านใช้ ในขณะที่ท่านทำรายการในเว็บไซต์ของ ไซมิซอินชัวรันส์ เช่น ใบสมัคร ที่ท่านสามารถพิมพ์ออกมาได้จากหน้าจอ เป็นต้น

โดยทั่วไป ไซมิซอินชัวรันส์ ไม่ได้บันทึกข้อมูลขณะที่ท่านใช้เครื่องมือเหล่านี้ ยกเว้นเครื่องมือบางอย่างที่ให้ท่านป้อนข้อมูลไว้ก่อนและสามารถเรียกดูได้อีกในภายหลัง ในกรณีดังกล่าวระบบจะเก็บข้อมูลเพื่อความสะดวกของท่านเอง แต่ ไซมิซอินชัวรันส์ จะไม่ใช้ข้อมูลเหล่านั้น

หากท่านกรอกข้อมูลในใบสมัครบนจอจนเสร็จแต่มิได้คลิก “ส่ง” ไซมิซอินชัวรันส์ ก็จะไม่ได้รับ และระบบของ ไซมิซอินชัวรันส์ ก็จะไม่ได้ทำการบันทึกข้อมูลนั้น ๆ และหากท่านคลิก “ยกเลิก” หรือ “ออกจากระบบ” ระบบจะทำการลบข้อมูลที่ท่านพิมพ์เข้าไปก่อนหน้านี้ทิ้ง เมื่อท่านได้กรอกข้อมูลแล้วหากท่านเลือกที่จะระงับการส่งใบสมัครไว้ชั่วคราว ข้อมูลที่ท่านกรอกนั้นจะได้รับการบันทึกไว้ในระบบ ซึ่งท่านสามารถดึงกลับมาใหม่ได้ ไซมิซอินชัวรันส์ จะไม่ดำเนินการใดๆ กับใบสมัครที่ท่านระงับการส่ง

การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ
เว็บไซต์ของ ไซมิซอินชัวรันส์ อาจจะเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือองค์กร หรือสถาบันอื่นๆ ในกรณีที่เว็บไซต์ดังกล่าว รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่าน เว็บไซต์ของ ไซมิซอินชัวรันส์ ก็อาจจะทำการเก็บรวมรวมข้อมูลเดียวกันนั้น ตามที่ตกลงกับบริษัทเจ้าของเว็บไซต์ดังกล่าว เว็บไซต์ของบริษัทอื่นๆ นั้นควรมีนโยบายรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เป็นความลับ และบริษัทดังกล่าวมีหน้าที่ต้องแจ้งนโยบายนั้นให้ท่านทราบ

ข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ

ไซมิซอินชัวรันส์ เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไข การใช้บริการต่อไปนี้ การใช้เว็บไซต์หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆ ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้
เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์
ไซมิซอินชัวรันส์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูล ของเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากไซมิซอินชัวรันส์
ไซมิซอินชัวรันส์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ ไซมิซอินชัวรันส์ไม่อนุญาตหรือยินยอมให้มีการใช้ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากไซมิซอินชัวรันส์
การใช้ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ
ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าและมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำอย่างผู้เชี่ยวชาญ
ไซมิซอินชัวรันส์ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ในประเทศไทย และมิได้ให้คำรับรองว่าข้อมูลที่จัดให้มีในหรือผ่านเว็บไซต์นี้ใช้ได้หรือเหมาะสมในการใช้ในประเทศอื่นๆ หากท่านใช้เว็บไซต์นี้ในประเทศอื่นๆ ท่านมีความ รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศนั้น

เนื้อหาในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บไซต์นี้ อาจระบุข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นที่แยกออกไปต่างหาก ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นและข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ มีความขัดแย้งกัน ให้ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการที่แยกออกไปนั้น ไซมิซอินชัวรันส์ขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นนั้นก่อนใช้ข้อมูลในหน้านั้นๆ

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ
ไซมิซอินชัวรันส์จัดทำ Links ต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น ไซมิซอินชัวรันส์ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลในเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับ วัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัส หรือ Malware ตลอดจนไซมิซอินชัวรันส์ไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์อื่นๆ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ นั้น การที่ท่านเลือกเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว ถือว่าท่านยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว ไซมิซอินชัวรันส์ขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว

ไม่มีการรับประกัน
ไซมิซอินชัวรันส์นำเสนอข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ข้อมูลตามที่ปรากฏอยู่ หรือ ที่มีอยู่เท่านั้น ถึงแม้ไซมิซอินชัวรันส์จะได้ใช้ความพยายามเพื่อทำให้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นมีความถูกต้องมากที่สุด ไซมิซอินชัวรันส์ก็ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวมีความถูกต้องสมบูรณ์ เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัส หรือ Malware ทั้งนี้ ไซมิซอินชัวรันส์จะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนใดๆ ในข้อมูลและส่วนประกอบนั้น

ข้อจำกัดความรับผิด
ไซมิซอินชัวรันส์จะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายใดๆ หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่ท่านเข้าใช้ เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าไซมิซอินชัวรันส์หรือตัวแทนของไซมิซอินชัวรันส์จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

กฎหมายที่ใช้บังคับ
การใช้เว็บไซต์นี้หรือการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

อย่างไรก็ตาม เราได้ทุ่มเทอย่างสุดกำลัง เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา Cymiz.com


⭐️ เราให้คำแนะนำปรึกษา รักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้า ของเรา
⭐️ เราอยู่เคียงข้างลูกค้าของเรา ช่วยเหลือ ดูแลบริการ
⭐️ เรารองรับช่องทางติดต่อมากมาย สะดวก เข้าถึงง่าย
⭐️ เราดำเนินธุรกิจยาวนานกว่า20 ปี คุณจึงมั่นใจได้
⭐️ คุณมีสามารถรับบริการทั้งจากบริษัทประกันเจ้าของสินค้า และ เรา (ตัวกลาง)

ไทย มีราว 80 บริษัทประกันภัย สินค้าที่แตกต่าง ทั้ง เงื่อนไข ราคา เคลม ความมั่นคง นโยบาย ฯลฯ
ขายผ่านตัวกลาง กว่า 500,000 ราย : ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร บิ๊กซี โลตัส ค่ายรถยนต์ เฮ้าส์แบรนด์ ของประกันภัย หรือ ซื้อตรงกับบริษัทเจ้าของสินค้า
⭐️ ตัวอย่าง การบริการ กดดูที่ลิงค์นี้

"สิ่งที่ต้องคำนึงอันดับแรกในการซื้อประกัน คือ ตัวกลางประกันภัย ซึ่งจะเป็นที่ปรึกษา ช่วยเหลือ ดูแลเรา ตลอดอายุกรมธรรม์"

โปรดรอ

display:inline-block; position:relative;
โทร.(จ-ศ : 9-16) เว้นวันหยุดฯ , ลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 , Tuesday เวลา 03:09:53am ...
Copyright © 2018 Cymiz.com., All rights reserved.นโยบาย,ข้อตกลงcymiz.com