ลักษณะพิเศษของการประกันกลุ่ม

ลักษณะพิเศษของการประกันกลุ่ม

ลักษณะพิเศษของการประกันกลุ่ม


1. เป็นกรมธรรม์ฉบับเดียว
ในการทำประกันชีวิตกลุ่ม ผู้ทรงกรมธรรม์จะเป็นองค์กรต่างๆ หรือเจ้าของธุรกิจ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัยให้กับพนักงาน กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มจึงจะออกให้กับองค์กรนั้นๆ เพียงฉบับเดียว สำหรับพนักงานหรือสมาชิก จะได้รับใบรับรองการประกันกลุ่มไว้เป็นหลักฐานของแต่ละบุคคล สำหรับข้อมูลที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี เช่น การแจ้งเข้าใหม่ , การแจ้งลาออก หรือการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทฯ จะทำการติดต่อโดยผ่านทางนายจ้างหรือผู้ทรงกรมธรรม์

2. อัตราเบี้ยประกันภัยเพียงอัตราเดียว
การรับประกันชีวิตกลุ่ม จะพิจารณาจากจำนวนเงินเอาประกันภัย อายุ เพศ และหน้าที่การงานของบุคคลในกลุ่ม โดยจะคำนวณเฉลี่ยเป็นอัตราเบี้ยประกันภัยเพียงอัตราเดียวและใช้อัตราเบี้ยประกันภัยนี้ กับบุคคลทุกคนในกลุ่ม การพิจารณาอัตราเบี้ยประกันภัยกลุ่มดังกล่าว จะมีการพิจารณาใหม่ทุกๆรอบปีกรมธรรม์

3. ไม่มีการตรวจสุขภาพ
โดยปกติการประกันชีวิตกลุ่มมักจะไม่มีการตรวจสุขภาพ เว้นแต่ ผู้ที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยสูง (เกิน FREE COVER LIMIT )จะต้องแถลงสุขภาพ หรือตรวจสุขภาพเป็นรายๆไป

4. การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยแน่นอน
ที่นิยมกัน มักเลือกกำหนดไว้ได้หลายลักษณะ เช่น - เท่ากันหมดทุกคน - แบ่งตามระดับตำแหน่งหน้าที่ - เป็นจำนวนเท่าของเงินเดือน

5. กรณีมีเงินคืนตามประสบการณ์ ผู้ทรงกรมธรรม์สามารถสมัครทำประกันกลุ่ม ในลักษณะมีเงินคืนตามประสบการณ์ได้ โดยชำระเบี้ยประกันภัยในอัตราที่สูงกว่าแบบปกติทั่วไป ในกรณีที่องค์กรนั้นๆ มีประวัติการเรียกร้องสินไหม ไม่เกินเงื่อนไขที่กำหนดไว้ บริษัทจะคืนเงินบางส่วนให้แก่ผู้ทรงกรมธรรม์ หรืออาจจะนำเงินคืนตามประสบการณ์ไปหักจากเบี้ยประกันภัยในปีต่อไป


ID=1157,MSG=1300


⭐️ เราให้คำแนะนำปรึกษา รักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้า ของเรา
⭐️ เราอยู่เคียงข้างลูกค้าของเรา ช่วยเหลือ ดูแลบริการ
⭐️ เรารองรับช่องทางติดต่อมากมาย สะดวก เข้าถึงง่าย
⭐️ เราดำเนินธุรกิจยาวนานกว่า20 ปี คุณจึงมั่นใจได้
⭐️ คุณมีสามารถรับบริการทั้งจากบริษัทประกันเจ้าของสินค้า และ เรา (ตัวกลาง)

ไทย มีราว 80 บริษัทประกันภัย สินค้าที่แตกต่าง ทั้ง เงื่อนไข ราคา เคลม ความมั่นคง นโยบาย ฯลฯ
ขายผ่านตัวกลาง กว่า 500,000 ราย : ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร บิ๊กซี โลตัส ค่ายรถยนต์ เฮ้าส์แบรนด์ ของประกันภัย หรือ ซื้อตรงกับบริษัทเจ้าของสินค้า
⭐️ ตัวอย่าง การบริการ กดดูที่ลิงค์นี้

"สิ่งที่ต้องคำนึงอันดับแรกในการซื้อประกัน คือ ตัวกลางประกันภัย ซึ่งจะเป็นที่ปรึกษา ช่วยเหลือ ดูแลเรา ตลอดอายุกรมธรรม์"

โปรดรอ

display:inline-block; position:relative;
โทร.(จ-ศ : 9-16) เว้นวันหยุดฯ , ลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 , Friday เวลา 08:33:32pm (ลูกค้าเราติดต่อทางไลน์พิเศษที่ให้ไว้ตอนซื้อประกัน😍)
Copyright © 2018 Cymiz.com., All rights reserved.นโยบาย,ข้อตกลงcymiz.com