อนุสัญญา คุ้มครองโรคร้ายแรง (DD)

รร. = คุ้มครองครองโรคร้ายแรงและมรณกรรม

เงื่อนไขความคุ้มครองประกันโรคร้ายแรงและมรณกรรม (คุ้มครองหลังจากอนุมัติในกรมธรรม์ 90 วัน)

1.ถ้าผู้เอาประกันได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง บริษัทจะจ่ายทุนประกันตามสัญญา รร.
2.ถ้าผู้เอาประกันเสียชีวิตเนื่องจากโรคภัย อุบัติเหตุ หรือผลจากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง บริษัทจะจ่ายทุนประกันตามสัญญา รร.

อายุที่รับประกัน  15 - 55 ปี ระยะเวลาเอาประกันถึงอายุ 65 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยถึงอายุ 64 ปี

ข้อ 1. ภายในระยะเวลา 90 วันแรกนับจากวันเริ่มสัญญา
ถ้าผู้เอาประกันเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุบริษัทจะจ่ายเงินเอาประกันตามสัญญาเพิ่มเติมให้แก่ผู้รับประโยชน์ หรือ

ข้อ 2. ภายหลังจากระยะเวลา 90 วัน นับจากวันเริ่มสัญญา
(ก) ถ้าผู้เอาประกันภัยเริ่มเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงบริษัทจะจ่ายเงินเอาประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือ
(ข) ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตด้วยสาเหตุใดๆ บริษัทจะจ่ายเงินเอาประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ให้แก่ผู้รับประโยชน์

ข้อ 3. บริษัทจ่ายเงินเอาประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ เฉพาะข้อ 1 หรือ ข้อ 2 (ก) หรือ ข้อ 2 (ข) ข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น

โรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครอง 17 โรค

1. กล้ามเนื้อหัวใจตาย
2. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
3. อัมพาตจากหลอดเลือดของสมอง
4. มะเร็ง
5. ไตวาย
6. การแข็งตัวของเนื้อเยื่อทั่วไป
7. การศัลยกรรมลิ้นหัวใจ
8. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ
9. อัมพาต
10. โรคกล้ามเนื้อเสื่อม
11. การศัลยกรรมหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตา
12. ไวรัสตับอักเสบชนิดรุนแรง
13. โรคเส้นเลือดหัวใจตีบที่ร้ายแรงอื่นๆ
14. ตาบอดทั้งสองข้าง
15. ภาวะหมดสติ
16. ภาวะอันตรายต่อศีรษะชนิดรุนแรง
17. แผลไฟไหม้ขั้นรุนแรง

ข้อยกเว้นคุ้มครองโรคร้ายแรงและมรณกรรม (รร.)

1. ผู้เอาประกันฆ่าตัวตายภายใน 1 ปีนับแต่วันเริ่มสัญญา
2. การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงอันเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้
2.1 ทำร้ายร่างกายตนเอง หรือใช้ยาหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์โดยเจตนาจนเกิดอันตราย
2.2 ปฏิเสธการรับการรักษาแนะนำหรือปฏิบัติตนตามคำแนะนำของแพทย์ และต่อมาเป็นผลให้ผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง
2.3 ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS)
2.4 เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่เป็นมาก่อนวันเริ่มสัญญา
2.5 กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือเสียชีวิตเนื่องจากการป่วยไข้ภายใน 90 วัน นับแต่วันเริ่มสัญญา

 

เบี้ยประกันต่อทุนประกัน 100,000 บาท

อายุ ชาย - หญิง (รายเดือน) ชาย - หญิง (รายปี)
  15 - 19   56_22   620_246
  20 - 24   83_28   922_301
  25 - 29   90-33   995_372
  30 - 34   94_40   1044_446
  35 - 39   105_53   1171_586
  40 - 44   136_76   1506_849
  45 - 49   194_112   2155_1243
  50 - 54   227_162   3082_1797

หมายเหตุ : ความคุ้มครองตัวนี้ต้องซื้อพร้อมทุนประกันหลัก

สนใจบริการของเรา สอบถามเพิ่ม

1. สอบถามผ่าน facebook page คลิกที่นี่
2. สอบถามผ่าน เว็บบอร์ด สมัครใช้งานก่อนน่ะ
3. สอบถามผ่าน inbox facebook คลิกที่นี่
4. สอบถามผ่าน อีเมล: i@cymiz.com
5. สอบถามผ่านเว็บ คลิกที่นี่
6. สอบถามผ่าน Line id = vir9
7. โทรศัพท์ (เบอร์จะปรากฏ จันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
สำหรับลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 วันนี้ Wednesday เวลา 10:38:11am
09-8854-2911 (วินาศภัย) ,081-6925-220 (ประกันชีวิต)

คำถามทั่วไป ให้ท่านติดต่อ 3 ช่องทางนี้

8. สอบถามผ่าน facebook page คลิกที่นี่
9. สอบถามผ่านเว็บบอร์ด สมัครใช้งานก่อนน่ะ

cymiz.com cymiz.com cymiz.com cymiz weboard cymiz twitter cymiz facebook cymiz top Copyright © 2006 Cymiz.com., All rights reserved.Power by Cymiz.com
ระบบประกันภัยออนไลน์