อนุสัญญาเฉพาะกาล

เฉพาะกาล - คุ้มครองชีวิตทุกกรณี

อายุที่รับประกัน 15 - 59 ปี
ระยะเวลาเอาประกัน/ชำระเบี้ย  5,10,15,18 ปี
ทุนประกันขั้นต่ำ/สูงสุด 50,000/5 เท่าของทุนชีวิต

เฉพาะกาล หรือ (ฉก.)
เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อโดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการเพิ่มทุนประกันชีวิตให้มากขึ้น แต่ชำระเบี้ยประกันของสัญญาเพิ่มเติม เพียงเล็กน้อย

update
สัญญาเพิ่มเติม เฉพาะกาล (ฉก.)​​ คุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้น รับเงินเต็มจำนวน
​ เพิ่มความคุ้มครองชีวิต รับความเสี่ยงได้มากกว่าเดิม กับสัญญาเพิ่มเติม เฉพาะกาล (ฉก.) คุ้มครองยิ่งสูง ยิ่งมีส่วนลด เลือกซื้อความคุ้มครองได้ตามความต้องการ (ทุนประกันสูงกว่ากรมธรรม์หลักได้)
รับประกันตั้งแต่อายุ 15 – 60 ปี เลือกระยะเวลาคุ้มครองและระยะเวลาชำระเบี้ยได้ตามใจ : 5 ปี 10 ปี 15 ปี และ 18 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์หลัก (สูงหรือต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์หลักก็ได้)

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง
สัญญาเพิ่มเติมเฉพาะกาล (ฉก.) คุ้มครองการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

บริษัทจะจ่ายทุนประกันชีวิตเฉพาะกาลให้ทันทีกรณีตายในระยะเวลาประกัน
ข้อยกเว้น
1. ถูกผู้รับประโยชน์ฆ่า
2. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี
3. ปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพ

( ช_ญ)

อายุ 5 10 15 18
15 40_25 50_24 55_25 57_26
16 46_26 54_25 59_26 60_26
17 52_27 58_25 62_27 62_27
18 57_28 62_26 64_27 65_28
19 61_29 64_27 66_28 66_29
20 64_30 66_27 67_29 68_29
21 66_31 67_28 68_29 69_30
22 67_31 68_29 69_30 69_30
23 68_32 68_29 69_30 70_31
24 68_32 68_29 70_31 70_32
25 68_33 69_30 70_32 71_33
26 68_33 69_30 70_32 71_33
27 69_33 69_31 71_33 72_34
28 69_34 69_31 71_34 73_36
29 69_34 69_32 72_35 74_37
30 69_35 69_33 73_36 75_38
31 69_35 70_34 74_37 77_40
32 69_36 70_35 76_39 79_42
33 69_37 71_36 77_41 82_44
34 70_38 73_38 80_43 85_46
35 70_39 74_40 83_45 88_49
36 71_41 76_42 86_48 92_52
37 72_42 79_45 89_51 96_56
38 74_44 82_47 94_54 101_59
39 76_46 86_50 99_58 106_63
40 79_49 90_52 104_61 112_67
41 83_51 95_56 110_66 119_72
42 87_54 101_59 117_70 126_77
43 93_57 107_63 124_75 135_83
44 99_60 114_68 132_80 144_89
45 105_64 122_73 141_86 154_96
46 112_69 129_80 151_96 161_107
47 120_73 138_86 162_104 173_116
48 128_79 147_93 173_112 186_125
49 136_84 157_100 186_121 200_136
50 145_90 167_107 200_132 216_147
51 154_97 179_166 207_143 233_160
52 163_104 193_126 224_155 251_173
53 174_112 207_136 242_169 270_188
54 186_121 224_149 262_184 291_203
55 200_131 243_162 284_200 313_220
56 216_142 255_178 298_217 333_238
57 235_156 173_194 324_236 359_258
58 256_171 294_213 351_256 387_279
59 279_188 312_233 371_278 417_302

หมายเหตุ : ความคุ้มครองเฉพาะกาล ตัวนี้ต้องซื้อพร้อมทุนประกันหลัก

สนใจบริการของเรา สอบถามเพิ่ม

1. สอบถามผ่าน facebook page คลิกที่นี่
2. สอบถามผ่าน เว็บบอร์ด สมัครใช้งานก่อนน่ะ
3. สอบถามผ่าน inbox facebook คลิกที่นี่
4. สอบถามผ่าน อีเมล: i@cymiz.com
5. สอบถามผ่านเว็บ คลิกที่นี่
6. สอบถามผ่าน Line id = vir9
7. โทรศัพท์ (เบอร์จะปรากฏ จันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
สำหรับลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 วันนี้ Wednesday เวลา 10:41:28am
09-8854-2911 (วินาศภัย) ,081-6925-220 (ประกันชีวิต)

คำถามทั่วไป ให้ท่านติดต่อ 3 ช่องทางนี้

8. สอบถามผ่าน facebook page คลิกที่นี่
9. สอบถามผ่านเว็บบอร์ด สมัครใช้งานก่อนน่ะ

cymiz.com cymiz.com cymiz.com cymiz weboard cymiz twitter cymiz facebook cymiz top Copyright © 2006 Cymiz.com., All rights reserved.Power by Cymiz.com
ระบบประกันภัยออนไลน์