อนุสัญญาประกันทุพพลภาพ กรุงเทพประกันชีวิต

ยกเว้นเบี้ยประกันกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร(ทพ)

เงื่อนไขความคุ้มครอง

อายุที่รับประกัน 15 - 55 ปี ระยะเวลาประกัน ตามกรมธรรม์หลักแต่ไม่เกินอายุ 60 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ย  ตามกรมธรรม์หลัก

ทุนประกันสูงสุด ไม่เกินทุนประกันกรมธรรม์หลัก
ถ้าซื้อเพิ่ม เมื่อนับรวมทุนประกัน ทพ. ของกรมธรรม์ทุกฉบับที่จะซื้อเพิ่มจะต้องไม่เกิน 20 ล้านบาท
ทุน ทพ. ที่ซื้อเพิ่ม รวมกับที่แถมฟรี (ถ้ามี) ต้องไม่เกิน 25 ล้าน และไม่เกินทุนของ กรมธรรม์หลักที่จะซื้อนั้น

แถมฟรี
สำหรับผู้เอาประกันที่บริษัทรับในอัตราปกติ เท่ากับทุนประกันชีวิต แต่ไม่เกิน 5 ล้าน แบบจำกัดระยะเวลา ทุนประกันชีวิต 3 ล้านบาทขึ้นไป จึงจะซื้อ ทพ. ได้

ในกรณีที่ผู้เอาประกันตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรอันเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย บริษัทจะยกเว้นเฉพาะส่วนเบี้ยประกันชีวิตของกรมธรรม์หลัก และสัญญาเพิ่มเติมมีผลประโยชน์พิเศษ (ไม่รวมสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ) ซึ่งกรมธรรม์หลักจะยังมีผลบังคับต่อไปและยังได้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์หลักเหมือนเดิม โดยที่ผู้เอาประกันไม่ต้องชำระเบี้ยกรมธรรม์หลักนั้น

update
สัญญาเพิ่มเติม ยกเว้นเบี้ยประกันกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (ทพ.)​​ แถมฟรีเมื่อมีกรมธรรม์หลัก หรือซื้อเพิ่ม เพื่อความอุ่นใจ
​หมดกังวลเรื่องภาระการจ่ายเบี้ย กับสัญญาเพิ่มเติม ยกเว้นเบี้ยประกันกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (ทพ.) หากเกิดทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร บริษัทรับภาระจ่ายเบี้ยต่อให้ มั่นใจ..กรมธรรม์มีผลจนครบสัญญา
​รับประกันตั้งแต่อายุ 15-55 ปี แถมฟรีเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์หลักแต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท สำหรับผู้ที่บริษัทรับประกันในอัตราเบี้ยปกติ สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้อีก ไม่เกิน 20 ล้านบาท ระยะเวลาคุ้มครองเท่ากับระยะเวลาชำระเบี้ยของกรมธรรม์หลัก แต่ไม่เกินอายุ 60 ปี (แล้วแต่กรณีใดจะถึงก่อน)

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง
​​บริษัทจะยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยของสัญญาประกันชีวิต เมื่อผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ตกลงกันไว้ ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ

สนใจบริการของเรา สอบถามเพิ่ม

1. สอบถามผ่าน facebook page คลิกที่นี่
2. สอบถามผ่าน เว็บบอร์ด สมัครใช้งานก่อนน่ะ
3. สอบถามผ่าน inbox facebook คลิกที่นี่
4. สอบถามผ่าน อีเมล: i@cymiz.com
5. สอบถามผ่านเว็บ คลิกที่นี่
6. สอบถามผ่าน Line id = vir9
7. โทรศัพท์ (เบอร์จะปรากฏ จันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
สำหรับลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 วันนี้ Wednesday เวลา 10:40:35am
09-8854-2911 (วินาศภัย) ,081-6925-220 (ประกันชีวิต)

คำถามทั่วไป ให้ท่านติดต่อ 3 ช่องทางนี้

8. สอบถามผ่าน facebook page คลิกที่นี่
9. สอบถามผ่านเว็บบอร์ด สมัครใช้งานก่อนน่ะ

cymiz.com cymiz.com cymiz.com cymiz weboard cymiz twitter cymiz facebook cymiz top Copyright © 2006 Cymiz.com., All rights reserved.Power by Cymiz.com
ระบบประกันภัยออนไลน์