อุบัติเหตุแบบ 3 (อบ.3)

อายุที่รับประกัน 15 - 64 ปี ระยะเวลาประกัน ถึงอายุ 65 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ย ถึงอายุ 64 ปี
ทุนประกันขั้นต่ำ 5,000 บาท ทุนประกันสูงสุด ไม่เกิน 200,000 ขึ้นกับทุนประกันหลักที่ซื้อ

อบ.3 = ค่ารักษาเนื่องจากอุบัติเหตุ (OPD,IPD)

1. ได้รับบาดเจ็บจนต้องรับการรักษาจากแพทย์ ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (IPD และ OPD)
2. รักษาในโรงพยาบาล หรือ คลีนิค
3. ต้องจ้างพยาบาลที่มีใบอนุญาตตามกฎหมาย เพื่อให้การพยาบาลบริษัทจ่ายชดเชยตามจ่ายจริง ไม่เกินวงเงินที่ซื้อไว้

ความคุ้มครองที่ซื้อได้ ขึ้นอยู่กับ ทุนประกันชีวิต
ทุนประกันชีวิต (บาท) ทุนประกัน อบ.3 สูงสุด (บาท)
50,000 - 149,999 10,000
150,000 - 199,999 30,000
200,000 - 299,999 50,000
300,000 - 499,999 90,000
500,000 - 999,999 150,000
1,000,000 ขึ้นไป 200,000

เบี้ยประกัน ของทุน อบ.3
ทุนประกันอุบัติเหตุ เบี้ยประกัน อาชีพ1 อาชีพ2 อาชีพ3
         
5,000 รายเดือน 16 23 30
  รายปี 171 251 331
10,000 รายเดือน 24 34 45
  รายปี 257 377 457
20,000 รายเดือน 39 57 75
  รายปี 428 628 828
30,000 รายเดือน 54 80 105
  รายปี 599 879 1159
40,000 รายเดือน 70 102 135
  รายปี 770 1130 1490

เบี้ยประกัน อบ.3 ขึ้นอยู่กับชั้นอาชีพ ของผู้เอาประกัน แสดงเป็นเบี้ยประกันรายเดือนและรายปี
ความคุ้มครอง อบ.3 ต้องซื้อพร้อมกับทุนประกันหลักเท่านั้น

ข้อยกเว้น ประกันอุบัติเหตุ

1) การฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น
2) การถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา
3) สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกรานหรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ ประชาชนก่อความวุ่นวาย การนัดหยุดงาน การปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย
4) ขณะที่ล่าสัตว์ แข่งรถ แข่งเรือ แข่งม้า แข่งสเก็ต เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิด ชกมวย โดดร่ม บันจี้จัมพ์ ปีนเขา ที่ต้องใช้เครื่องมือ ดำน้ำที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ขณะกำลังขึ้นลงหรือโดยสารบอลลูน เครื่องร่อน
5) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพานิชย์
6) การกระทำซึ่งอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพย์ติด จนไม่สามารถครองสติได้
7) ขณะที่เข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุ การก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
8) การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ หรือเกิดขึ้นจากบาดแผลที่ได้รับอุบัติเหตุ
9) การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่จำเป็นต้องกระทำเนื่องจากได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
10) การแท้งลูก
11) ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และปฏิบัติงานในสงครามหรือเยี่ยงสงคราม
12) อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี อันเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดำเนินการติดต่อกันไปโดยตัวเอง
13) การปวดหลัง ยกเว้นมีการแตกหัก หรือเคลื่อนของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

สนใจบริการของเรา สอบถามเพิ่ม

1. สอบถามผ่าน facebook page คลิกที่นี่
2. สอบถามผ่าน เว็บบอร์ด สมัครใช้งานก่อนน่ะ
3. สอบถามผ่าน inbox facebook คลิกที่นี่
4. สอบถามผ่าน อีเมล: i@cymiz.com
5. สอบถามผ่านเว็บ คลิกที่นี่
6. สอบถามผ่าน Line id = vir9
7. โทรศัพท์ (เบอร์จะปรากฏ จันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
สำหรับลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 วันนี้ Wednesday เวลา 10:41:50am
09-8854-2911 (วินาศภัย) ,081-6925-220 (ประกันชีวิต)

คำถามทั่วไป ให้ท่านติดต่อ 3 ช่องทางนี้

8. สอบถามผ่าน facebook page คลิกที่นี่
9. สอบถามผ่านเว็บบอร์ด สมัครใช้งานก่อนน่ะ

cymiz.com cymiz.com cymiz.com cymiz weboard cymiz twitter cymiz facebook cymiz top Copyright © 2006 Cymiz.com., All rights reserved.Power by Cymiz.com
ระบบประกันภัยออนไลน์