อุบัติเหตุแบบ 1 (อบ.1)

คุ้มครองอุบัติเหตุแบบ1

เงื่อนไขความคุ้มครอง

อายุที่รับประกัน 0 - 64 ปี
ระยะเวลาประกัน ถึงอายุ 65 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ย : ถึงอายุ 64 ปี

ทุนประกันขั้นต่ำ 50,000 บาท ทุนประกันสูงสุด ไม่เกิน 5 เท่าของทุนชีวิต และไม่เกิน 10 ล้านบาท
และเมื่อนับรวมทุนประกัน อบ.1  และอบ.2 ของกรมธรรม์ทุกฉบับจะต้องไม่เกิน 10 ล้านบาท

อบ.1 = อุบัติเหตุธรรมดา สำหรับแม่บ้าน พระ นักเรียน เด็ก และ ผู้มีรายได้ประจำ
1. เสียชีวิต 100%
2. สูญเสียมือ เท้า สายตาทั้ง 2ข้างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งรวมกัน 2 อย่าง ขึ้นไป100%
3. สูญเสียมือ เท้า สายตาอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงข้างเดียว  60%
4. สูญเสียหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือข้างเดียวกัน 25%

บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินในข้อ (1) ถึง (4) เป็น 2 เท่าของผลประโยชน์ ของทุน อบ.1
กรณีที่ 1 ถ้าอุบัติเหตุเกิดขึ้นแก่ยานพาหนะ หรือ ลิฟท์ ทำให้เกิดการสูญเสียดังกล่าว
(ก) ในยานพาหนะสาธารณะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรกล ซึ่งผู้ทำการขนส่งสาธารณะเป็นผู้รับจ้างทำการขนส่งบนเส้นทางขนส่งทางบกที่กำหนดไว้ หรือ
(ข) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยอยู่ในลิฟท์ (ยกเว้นลิฟต์ที่ใช้ในเหมืองแร่หรือสถานที่ก่อสร้าง) หรือ

กรณีที่ 2 การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเกิดขึ้นเนื่องจากไฟไหม้โรงมหรสพ โรงแรม หรืออาคาร สาธารณะอื่นใดซึ่งผู้เอาประกันภัยอยู่ ณ สถานที่นั้นในขณะที่เริ่มไฟไหม้

เบี้ยประกันต่อทุนประกัน 100,000 บาท

ประเภท / ชั้นอาชีพ อาชีพ1 อาชีพ2 อาชีพ3
รายเดือน 25 34 43
รายปี 275 375 475

หมายเหตุ : ความคุ้มครอง อบ.1 ต้องซื้อพร้อมทุนประกันหลัก(ประกันชีวิต)

ข้อยกเว้น ประกันอุบัติเหตุ

1) การฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น
2) การถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา
3) สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกรานหรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ ประชาชนก่อความวุ่นวาย การนัดหยุดงาน การปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย
4) ขณะที่ล่าสัตว์ แข่งรถ แข่งเรือ แข่งม้า แข่งสเก็ต เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิด ชกมวย โดดร่ม บันจี้จัมพ์ ปีนเขา ที่ต้องใช้เครื่องมือ ดำน้ำที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ขณะกำลังขึ้นลงหรือโดยสารบอลลูน เครื่องร่อน
5) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพานิชย์
6) การกระทำซึ่งอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพย์ติด จนไม่สามารถครองสติได้
7) ขณะที่เข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุ การก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
8) การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ หรือเกิดขึ้นจากบาดแผลที่ได้รับอุบัติเหตุ
9) การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่จำเป็นต้องกระทำเนื่องจากได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
10) การแท้งลูก
11) ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และปฏิบัติงานในสงครามหรือเยี่ยงสงคราม
12) อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี อันเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดำเนินการติดต่อกันไปโดยตัวเอง
13) การปวดหลัง ยกเว้นมีการแตกหัก หรือเคลื่อนของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

สนใจบริการของเรา สอบถามเพิ่ม

1. สอบถามผ่าน facebook page คลิกที่นี่
2. สอบถามผ่าน เว็บบอร์ด สมัครใช้งานก่อนน่ะ
3. สอบถามผ่าน inbox facebook คลิกที่นี่
4. สอบถามผ่าน อีเมล: i@cymiz.com
5. สอบถามผ่านเว็บ คลิกที่นี่
6. สอบถามผ่าน Line id = vir9
7. โทรศัพท์ (เบอร์จะปรากฏ จันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
สำหรับลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 วันนี้ Wednesday เวลา 10:35:55am
09-8854-2911 (วินาศภัย) ,081-6925-220 (ประกันชีวิต)

คำถามทั่วไป ให้ท่านติดต่อ 3 ช่องทางนี้

8. สอบถามผ่าน facebook page คลิกที่นี่
9. สอบถามผ่านเว็บบอร์ด สมัครใช้งานก่อนน่ะ

cymiz.com cymiz.com cymiz.com cymiz weboard cymiz twitter cymiz facebook cymiz top Copyright © 2006 Cymiz.com., All rights reserved.Power by Cymiz.com
ระบบประกันภัยออนไลน์