คุ้มครองการชำระเบี้ย(คช)

บริษัทจะจ่ายเบี้ยประกันชีวิตทั้งหมดที่เหลือจนผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะ

คช = ยกเว้นการชำระเบี้ยของผู้ปกครอง(ระยะเวลาการชำระเบี้ยของสัญญาพิเศษเพิ่มเติม(ปี))
M 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
20-30 2.10 2.43 2.75 3.07 3.38 3.69 3.99 4.29 4.58 4.87 5.15 5.43 5.70 5.98 6.25
31-35 2.18 2.53 2.88 3.22 3.56 3.90 4.25 4.60 4.94 5.30 5.66 6.02 6.39 6.76 7.15
36-40 2.38 2.78 3.20 3.62 4.05 4.49 4.93 5.39 5.85 6.33 6.82 7.31 7.82 8.34 8.87
41-45 3.05 3.60 4.17 4.76 5.36 5.98 6.61 7.26 7.93 8.61 9.31 10.01 10.73 11.45 11.75
46-50 4.34 5.14 5.97 6.82 7.69 8.59 9.50 10.43 11.36 11.86 12.32 12.76 13.16    
51-55 6.31 7.47 8.64 9.81 10.63 11.40 12.13 12.81              
                             
F 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
20-30 0.61 0.71 0.81 0.91 1.01 1.11 1.21 1.31 1.41 1.51 1.62 1.72 1.83 1.94 2.05
31-35 0.77 0.91 1.05 1.19 1.33 1.48 1.64 1.80 1.96 2.13 2.31 2.49 2.68 2.87 3.08
36-40 1.04 1.24 1.44 1.65 1.87 2.09 2.33 2.57 2.83 3.09 3.37 3.66 3.96 4.27 4.60
41-45 1.58 1.88 2.20 2.53 2.88 3.24 3.62 4.01 4.43 4.86 5.31 5.76 6.23 6.69 6.84
46-50 2.53 3.03 3.55 4.10 4.67 5.26 5.86 6.47 7.08 7.36 7.61 7.84 8.05    
51-55 4.18 4.97 5.75 6.53 7.04 7.51 7.94 8.33              

วิธีคำนวณเบี้ย
นำตัวเลขตารางด้านล่าง มาคูณด้วยเบี้ยประกันรวมทั้งหมด ได้เท่าไรนำมาหารด้วย 100 เศษปัดทิ้งไป

สัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองการชำระเบี้ย (คช.)​
คุ้มครองผู้ชำระเบี้ย บริษัทรับผิดชอบจ่ายให้ เมื่อไม่สามารถจ่ายเบี้ยต่อได้

เพิ่มความมั่นใจ เมื่อคุณเป็นผู้รับภาระชำระเบี้ย กับสัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองการชำระเบี้ย (คช.) ให้คุณมั่นใจ ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้น กรมธรรม์จะยังมีผลบังคับต่อไป
อายุที่เริ่มทำประกัน ผู้เยาว์อายุ 0 -14 ปี และผู้ปกครองอายุ 20 – 55 ปี

หากผู้ปกครองเสียชีวิตหรือตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร รับสิทธิยกเว้นการชำระเบี้ยของกรมธรรม์หลักที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่ บริษัทจ่ายเบี้ยต่อให้จนถึงงวดที่ผู้ปกครองมีอายุครบ 65 ปี (ถึงแม้จะถึงแก่กรรมแล้ว) หรือผู้เอาประกันภัยอายุครบ 21 ปี หรือสิ้นสุดระยะเวลาชำระเบี้ยของกรมธรรม์หลักแล้ว (แล้วแต่กรณีใดจะถึงก่อน)

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง
​​ได้รับการยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยของสัญญาประกันชีวิตและสัญญาเพิ่มเติมทุกฉบับในกรมธรรม์ที่สัญญา เพิ่มเติม คช. แนบอยู่ เมื่อผู้ชำระเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยที่เป็นผู้เยาว์เสียชีวิต หรือตกเป็นบุคคล ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทั้งนี้ จะได้รับการยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยจนครบตามระยะเวลาเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม คช.*ระยะเวลาเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม คช. = มูลค่าน้อยสุดระหว่าง
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์หลัก
21 - อายุผู้เอาประกันภัยที่เป็นผู้เยาว์
65-อายุผู้ชำระเบี้ย


⭐️ เราให้คำแนะนำปรึกษา รักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้า ของเรา
⭐️ เราอยู่เคียงข้างลูกค้าของเรา ช่วยเหลือ ดูแลบริการ
⭐️ เรารองรับช่องทางติดต่อมากมาย สะดวก เข้าถึงง่าย
⭐️ เราดำเนินธุรกิจยาวนานกว่า20 ปี คุณจึงมั่นใจได้
⭐️ คุณมีสามารถรับบริการทั้งจากบริษัทประกันเจ้าของสินค้า และ เรา (ตัวกลาง)

ไทย มีราว 80 บริษัทประกันภัย สินค้าที่แตกต่าง ทั้ง เงื่อนไข ราคา เคลม ความมั่นคง นโยบาย ฯลฯ
ขายผ่านตัวกลาง กว่า 500,000 ราย : ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร บิ๊กซี โลตัส ค่ายรถยนต์ เฮ้าส์แบรนด์ ของประกันภัย หรือ ซื้อตรงกับบริษัทเจ้าของสินค้า
⭐️ ตัวอย่าง การบริการ กดดูที่ลิงค์นี้

"สิ่งที่ต้องคำนึงอันดับแรกในการซื้อประกัน คือ ตัวกลางประกันภัย ซึ่งจะเป็นที่ปรึกษา ช่วยเหลือ ดูแลเรา ตลอดอายุกรมธรรม์"

โปรดรอ

display:inline-block; position:relative;
โทร.(จ-ศ : 9-16) เว้นวันหยุดฯ , ลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 , Monday เวลา 08:14:28am เปิดทำการ 9.00
Copyright © 2018 Cymiz.com., All rights reserved.นโยบาย,ข้อตกลงcymiz.com