• ประกันภัยธุรกิจ : สำนักงาน / ออฟฟิศ

ความคุ้มครองที่ได้รับ

อัคคีภัย
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิด ลมพายุ แผ่นดินไหว ลูกเห็บ อากาศยาน การนัดหยุดงาน การกระทำอันมีเจตนาร้าย การถูกชนโดยยานพาหนะ ความเสียหายเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
ลักทรัพย์
การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
กระจก
การแตกของกระจกโดยอุบัติเหตุ
ภัยโจรกรรม
ความสูญเสียของเงิน อันเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์และการโจรกรรม
อุบัติเหตุ
การเสียชีวิต ทุพพลภาพหรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (รวมค่ารักษาพยาบาล) หรือการถูกปล้นทั้งตัวท่านเองและลูกจ้าง ขณะอยู่ในสถานประกอบการ
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
จากการเกิดอุบัติเหตุของลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อธุรกิจ ภายในสถานที่เอาประกันภัย

ความคุ้มครอง
แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4
จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชดใช้ตามความเสียหายจริง (ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
1. ประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่ม คุ้มครอง สิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร (ไม่รวมรากฐาน) ทรัพย์สินและสินค้าภายในอาคารสถานประกอบการ
1.1 การเกิดไฟไหม้, ฟ้าผ่า, การระเบิด, ภัยจากอากาศยาน,การถูกชนโดยยานพาหนะ ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ไม่คุ้มครองเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวต้นเพลิง
1,000,0001,000,0001,000,000?
1.2 ภัยลมพายุ, ภัยแผ่นดินไหว, ภัยลูกเห็บ, ภัยจากการนัดหยุดงาน และการกระทำอันมีเจตนาร้าย
ภัยละ 10% ของทุนประกันภัยแต่ไม่เกิน 500,000.- บาท ผู้เอาประกันรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก (Deductible) 10% หรือขั้นต่ำ 10,000 บาท
2. ประกันภัยโจรกรรม คุ้มครอง ภัยจากการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ และการปล้นทรัพย์
100,000300,000500,000?
3. ประกันภัยกระจก คุ้มครอง การแตกของกระจกโดยอุบัติเหตุ
50,00050,000100,000?
4. ประกันภัยสำหรับเงิน คุ้มครอง การสูญเสียของเงิน จากการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ และการปล้นทรัพย์
100,000100,000100,000?
5. ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มครอง การเสียชีวิต ทุพพลภาพหรือได้รับบาดเจ็บของผู้เอาประกันภัยและลูกจ้าง ขณะอยู่ในสถานประกอบการจากอุบัติเหตุ หรือการปล้น (รวมค่ารักษาพยาบาล)
100,000-200,000?
6. ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก คุ้มครอง ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก จากการเกิดอุบัติเหตุของลูกค้า หรือผู้มาติดต่อธุรกิจ ภายในสถานที่เอาประกันภัย
100,000-500,000?
เบี้ยประกันภัย / ปี (บาท) รวมภาษีและอากรแสตมป์แล้ว
2,740.272,954.273,953.65?

🔥 สิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น1 (ผนังก่ออิฐถือปูน)
🔥 เงินที่เอาประกันภัยต่อฉบับและต่อสถานที่ไม่เกิน 20 ล้านบาท (ตามมูลค่าที่แท้จริงรวมสิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สิน และสต็อกสินค้า)
- เบี้ยประกันภัยกำหนดจากจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท หากท่านมีความต้องการจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงกว่าที่กำหนด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของร้าน 2. สำเนา ภ.พ.20 หรือใบจดทะเบียนการค้า (ถ้ามี) 3. ใบสมัคร (ดาวน์โหลด)
ขั้นตอนการสั่งซื้อ
กรอกข้อมูลครบถ้วน ส่งกลับมา ทุกช่องทาง > ทีมงานติดต่อกลับ > ชำระเบี้ย > คุ้มครอง > ส่งเอกสารกรมธรรม์
ประกันภัยธุรกิจอื่นๆ

😃 ซื้อผ่านเรา .. เราดูแลคุณ | เมูนูลัด
⭐️ เราดูแลรักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้าของเรา
⭐️ เราให้คำแนะนำปรึกษา ให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด
⭐️ เราอยู่เคียงข้างลูกค้าของเรา คอยช่วยเหลือ ดูแลบริการ
⭐️ เรารองรับช่องทางติดต่อมากมาย สะดวกสบาย เข้าถึงง่าย
⭐️ ตัวอย่าง การบริการ กดดูที่ลิงค์นี้
⭐️ เราดำเนินธุรกิจยาวนานกว่า20 ปี คุณจึงมั่นใจได้
⭐️ คุณมีสิทธิ์รับบริการจากบริษัทประกันเจ้าของสินค้า และ เรา (ตัวกลาง)
⭐️ ประกันฉบับใหม่ของคุณ ถ้ายังไม่ใคร ให้เราดูแล :)
ไทย มีราว 80 บริษัทประกันภัย สินค้าที่แตกต่าง ทั้ง เงื่อนไข ราคา เคลม ความมั่นคง นโยบาย ฯลฯ
ขายผ่านตัวกลาง กว่า 500,000 ราย : ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร บิ๊กซี โลตัส ค่ายรถยนต์ เฮ้าส์แบรนด์ ของประกันภัย หรือ ซื้อตรงกับบริษัทเจ้าของสินค้า

"สิ่งที่ต้องคำนึงอันดับแรกในการซื้อประกัน คือ ตัวกลางประกันภัย ซึ่งจะเป็นที่ปรึกษา ช่วยเหลือ ดูแลเรา ตลอดอายุกรมธรรม์"

โปรดรอ

display:inline-block; position:relative;
โทร.(จ-ศ : 9-16) เว้นวันหยุดฯ , ลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 , Monday เวลา 07:12:34pm (ลูกค้าเราติดต่อทางไลน์พิเศษที่ให้ไว้ตอนซื้อประกัน😍)
Copyright © 2018 Cymiz.com., All rights reserved.นโยบาย,ข้อตกลงcymiz.com