• ประกันภัยธุรกิจ

ประกันภัยธุรกิจ : สถานประกอบการต่างๆ (แผนร้านค้าอุ่นใจ)

สถานประกอบการ อัคคีภัย+ภัยโจรกรรม+อุบัติเหตุ+ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ความคุ้มครองที่ได้รับ 1. ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิด ลมพายุ แผ่นดินไหว ลูกเห็บ อากาศยาน การนัดหยุดงาน การกระทำอันมีเจตนาร้าย การถูกชนโดยยานพาหนะ ความเสียหายเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) 2. การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ 3. การแตกของกระจกโดยอุบัติเหตุ 4. ความสูญเสียของเงิน อันเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์และการโจรกรรม 5. การเสียชีวิต ทุพพลภาพหรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (รวมค่ารักษาพยาบาล) หรือการถูกปล้นทั้งตัวท่านเองและลูกจ้าง ขณะอยู่ในสถานประกอบการ 6. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก จากการเกิดอุบัติเหตุของลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อธุรกิจ ภายในสถานที่เอาประกันภัย


ร้านที่ไม่รับประกัน : โชว์รูมรถยนต์ ร้านค้าทองและอัญมณี สถานีบริการน้ำมันและก๊าซ

ความคุ้มครอง ประกันภัยร้านค้าอุ่นใจ
จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชดใช้ตามความเสียหายจริง (ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
...แผน 1แผน 2แผน 3
1. ประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่ม
คุ้มครอง สิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร (ไม่รวมรากฐาน) ทรัพย์สินและสินค้าภายในอาคารสถานประกอบการ
- การเกิดไฟไหม้, ฟ้าผ่า, การระเบิด, ภัยจากอากาศยาน,การถูกชนโดยยานพาหนะ ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
1,000,0001,000,0001,000,000
- ภัยลมพายุ, ภัยแผ่นดินไหว, ภัยลูกเห็บ, ภัยจากการนัดหยุดงาน และการกระทำอันมีเจตนาร้าย ภัยละ 10% ของทุนประกันภัยแต่ไม่เกิน 500,000.- บาท ผู้เอาประกันรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก (Deductible) 10% หรือขั้นต่ำ 10,000 บาท
2. ประกันภัยโจรกรรม
คุ้มครอง ภัยจากการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ และการปล้นทรัพย์
100,000300,000500,000
3. ประกันภัยกระจก
คุ้มครอง การแตกของกระจกโดยอุบัติเหตุ
50,00050,000100,000
4. ประกันภัยสำหรับเงิน
คุ้มครอง การสูญเสียของเงิน จากการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ และการปล้นทรัพย์
100,000100,000100,000
5. ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
คุ้มครอง การเสียชีวิต ทุพพลภาพหรือได้รับบาดเจ็บของผู้เอาประกันภัยและลูกจ้าง ขณะอยู่ในสถานประกอบการจากอุบัติเหตุ หรือการปล้น (รวมค่ารักษาพยาบาล)
100,000-200,000
6. ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
คุ้มครอง ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก จากการเกิดอุบัติเหตุของลูกค้า หรือผู้มาติดต่อธุรกิจ ภายในสถานที่เอาประกันภัย
100,000-500,000
       
ประเภทธุรกิจแผน 1แผน 2แผน 3
กลุ่มที่ 1 :สำนักงาน/ คลินิก/ แฟลต/ หอพัก/ ร้านเช่าหนังสือ/ เนอสเซอรี่2,740.272,954.273,953.65
กลุ่มที่ 2 :สมาคม/ สโมสร/ คาร์แคร์/ โชว์รูมรถ (ไม่มีซ่อมและพ่นสี)/ ฟิตเนสเซ็นเตอร์2,847.273,062.344,061.72
กลุ่มที่ 3:โรงเรียน/วิทยาลัย2,954.273,169.344,168.72
กลุ่มที่ 4:โรงรับจำนำ/ร้านตัดผม-เสริมสวย/สปา/นวดฝ่าเท้า3,277.413,491.414,490.79
กลุ่มที่ 5:ร้านอาหาร/ร้านกาแฟ/ร้านอินเตอร์เน็ต3,384.413,599.484,598.86
กลุ่มที่ 6:ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า (ค้าปลีก)3,599.483,814.554,812.86
กลุ่มที่ 7:ร้านซักรีด-ซักแห้ง/ร้านถ่ายรูป3,814.554,028.555,027.93
กลุ่มที่ 8:วิศวกรรมช่างกล/โรงกลึง/อู่ซ่อมรถ (ไม่มีการพ่นสี)/ร้านทำป้ายโฆษณา/ร้านซ่อมเครื่องไฟฟ้า3,921.554,136.625,136.00
กลุ่มที่ 9:ร้านค้าย่อย /ร้านให้เช่า-อัดวีดีโอ4,136.624,351.695,350.00
กลุ่มที่ 10:ร้านขนมปัง4,673.764,888.835,887.14

เงื่อนไขการรับประกันภัย
- สิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น1 (ผนังก่ออิฐถือปูน)
- จำนวนเงินที่เอาประกันภัยต่อฉบับและต่อสถานที่ไม่เกิน 20 ล้านบาท (ตามมูลค่าที่แท้จริงรวมสิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สิน และสต็อกสินค้า)
หมายเหตุ
- เบี้ยประกันภัยกำหนดจากจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท หากท่านมีความต้องการจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงกว่าที่กำหนด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- เบี้ยประกันภัยดังกล่าว รวมภาษีและอากรแสตมป์แล้ว

ประกันภัยธุรกิจ

- คุ้มครองทั้งสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สิน ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ - คุ้มครองภัยธรรมชาติ : ความคุ้มครองอัคคีภัยพื้นฐานและภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว ลมพายุและลูกเห็บ ทั้งกรณีประกาศเป็นภัยพิบัติและไม่ได้ประกาศเป็นภัยพิบัติ - ครอบคลุมความต้องการธุรกิจ : เพิ่มเติมความคุ้มครองครอบคลุมการประกอบธุรกิจ อันได้แก่ ชดเชยรายได้การปิดกิจการ การโจรกรรมเงินสด และความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ธุรกิจร้านค้าทั่วไป (Shop Out Mall)
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย - สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน), เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา, เครื่องใช้สำนักงาน, เครื่องจักร, สต็อกสินค้า - สิ่งปลูกสร้างที่มีคอนกรีตและเหล็กมากกว่า 80% - ไม่สามารถเลือกทำประกันภัยเฉพาะสต๊อกสินค้าได้
ธุรกิจร้านค้าในศูนย์การค้า (Shop In Mall)
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย : - เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งถาวร, เครื่องใช้สำนักงาน, เครื่องจักร, สต็อกสินค้า - ร้านค้าสามารถปิดล๊อคครบ 4 ด้าน ไม่รวมร้านค้าเปิดโล่งหรือบู๊ธเปิดโล่ง - ไม่สามารถเลือกทำประกันภัยเฉพาะสต๊อกสินค้าได้ สงวนสิทธิ์ไม่สามารถเอาประกันภัยบางแผนประกันได้ สำหรับร้านค้าในเขตพื้นที่อันตราย เช่น สำเพ็ง, ประตูน้ำ, เยาวราช
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
- สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของร้าน - สำเนา ภ.พ.20 หรือใบจดทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
เกี่ยวข้อง

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกจะชดใช้ค่าเสียหาย ที่ผู้เอาประกันภัย ต้องรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกสำหรับความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือเสียชีวิต และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในระยะเวลาประกันภัย และเกิดขึ้นในสถานที่เอาประกันภัยของผู้เอาประกันภัย กรมธรรม์นี้ยังให้ ความคุ้มครองถึงค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมายที่เกิดขึ้นด้วย
ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก สำหรับสถานประกอบการ

ขั้นตอนการสั่งซื้อ กรอกข้อมูลครบถ้วน > ทีมงานติดต่อกลับเพื่อยืนการสั่งซื้อ > ชำระเบี้ย > คุ้มครอง > ส่งเอกสารกรมธรรม์

⭐️ เราดูแลรักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้าของเรา
⭐️ เราให้คำแนะนำปรึกษา ให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด
⭐️ เราอยู่เคียงข้างลูกค้าของเรา คอยช่วยเหลือ ดูแลบริการ
⭐️ เรารองรับช่องทางติดต่อมากมาย สะดวกสบาย เข้าถึงง่าย
⭐️ เราดำเนินธุรกิจยาวนานกว่า20 ปี คุณจึงมั่นใจได้
⭐️ คุณมีสิทธิ์รับบริการจากบริษัทประกันเจ้าของสินค้า และ เรา (ตัวกลาง)
ไทย มีราว 80 บริษัทประกันภัย สินค้าที่แตกต่าง ทั้ง เงื่อนไข ราคา เคลม ความมั่นคง นโยบาย ฯลฯ
ขายผ่านตัวกลาง กว่า 500,000 ราย : ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร บิ๊กซี โลตัส ค่ายรถยนต์ เฮ้าส์แบรนด์ ของประกันภัย หรือ ซื้อตรงกับบริษัทเจ้าของสินค้า
⭐️ ตัวอย่าง การบริการ กดดูที่ลิงค์นี้

"สิ่งที่ต้องคำนึงอันดับแรกในการซื้อประกัน คือ ตัวกลางประกันภัย ซึ่งจะเป็นที่ปรึกษา ช่วยเหลือ ดูแลเรา ตลอดอายุกรมธรรม์"

โปรดรอ

display:inline-block; position:relative;
โทร.(จ-ศ : 9-16) เว้นวันหยุดฯ , ลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 , Tuesday เวลา 06:45:10pm (ลูกค้าเราติดต่อทางไลน์พิเศษที่ให้ไว้ตอนซื้อประกัน😍)
Copyright © 2018 Cymiz.com., All rights reserved.นโยบาย,ข้อตกลงcymiz.com