หลักการทำประกันสุขภาพ

หลักการทำประกันสุขภาพ

1. ค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาล (ที่เราต้องการใช้บริการ)

- โรงพยาบาลเอกชน  (โรงพยาบาลรัฐ คนเยอะ อาจจะต้องรอคิวนาน เกียวกับเรื่องของ คุณภาพชีวิต และ เวลาที่สูญเสียไป รวมถึง ความปลอดภัย หากต้องรักษาด่วน) 
- ใกล้บ้าน หรือใกล้ที่ทำงาน (สะดวก และ ฉุกเฉิน ไปทัน)

สำรวจค่าใช้จ่ายที่เป็นค่ารักษาหลักๆ
- ค่าห้อง
- ค่าผ่าตัดใหญ่
- ค่าหมอเยี่ยมไข้
- ค่าธรรมเนียมแพทย์
- ค่ารักษาโรคร้ายแรง (เช่น มะเร็ง, หลอดเลือดหัวใจตีบ, เส้นเลือดในสมองแตก ฯลฯ)

ระดับค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลที่เราเลือก ควรสอดคล้องกับฐานะความเป็นอยู่ หรือ รายได้ หรือ ความสามารถในการจ่ายของเรา เพื่อที่เราจะได้จ่ายค่าเบี้ยได้เหมาะสม โดยเป็นไปได้ให้เลือกวงเงินค่ารักษาให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด จะได้ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง

2. อาชีพ ตำแหน่งงาน และสวัสดิการต่างๆ ที่เรามี
- หนักงานบริษัท จะมีสวัสิการบริษัท เช่น ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประกันสุขภาพกลุ่ม หรือ ค่ารักษาเหมาจ่าย เช่น ปีละ 40,000 นอกจากนี้ยังมีประกันสังคมอีกด้วย
- ประกัน บัตร 30 บาท
- ข้าราชการ มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลของรัฐ
- คนที่ทำงานอิสระ มีอาชีพค้าขาย หรือคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ  อาจต้องทำประกันสุขภาพส่วนตัว นอกจาก สวัสดิการรักษาพยาบาลจากทางรัฐบาล ซึ่งครอบคลุมเพียงโรงพยาบาลของรัฐ อาจจะไม่เพียงพอความต้องการกรณีฉุกเฉิน

3. สวัสดิการ หรือประกันสุขภาพที่มี เทียบกับ ค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาล ที่เราเลือก
หากยังไม่มีประกันใดเลยให้เลือกซื้อให้เต็ม ตามที่ต้องการ เช่น ค่าห้อง 3,000 บาท ก็ให้เลือกแผน ประกันสุขภาพคุ้มครองค่ารักษา แบบมีค่าห้อง 3,000 บาท หรือ มากกว่า
หากมีสวัสดิการอยู่แล้ว เช่น ประกันกลุ่ม ประกันสุขภาพกลุ่ม ให้เติมส่วนที่ยังขาด เช่น ถ้าต้องการใช้โรงพยาบาลค่าห้อง 3,000 บาท แต่มีอยู่แล้ว ค่าห้องได้ 2,000 บาท ให้ทำประกันสุขภาพค่าห้องเพิ่มอีก 1000 บาท

4. ทำประกันสุขภาพให้ครอบคลุมทั้ง ค่ารักษาพยาบาล กรณีอุบัติเหตุ และกรณที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น ผ่าตัดใหญ่ โรคร้ายแรง
ค่าเบี้ยประกันอาจจะประมาณไม่เกิน 10% ของรายได้รวมทั้งปี เช่น รายได้ เดือนละ 15,000 อาจจะต้องจ่ายปีละ 15,000-18,000 บาท

อาจต้องคำนึงถึง
- กรณีทุพพลภาพ (จากอุบัติเหตุหรือจากโรค) 
- ชดเชยกรณีขาดรายได้ช่วงพักรักษาตัว

หมายเหตุ
เบี้ยประกันสุขภาพ ขึ้นอยู่กับ
อายุ
เพศ
สุขภาพ
วงเงินที่เลือก

หากมีงบจำกัด ให้เลือกตัวที่สำคัญที่สุดก่อน คือแบบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ซึ่งถ้าเป็นแบบแยกค่าใช้จ่าย( เบี้ยถูกกว่า) หรือ แบบเหมาจ่ายค่ารักษา)

5. หากต้องการทำประกันสุขภาพ พ่วงในประกันชีวิต
อาจเลือกประกันชีวิต แบบตลอดชีพ เพราะเบี้ยถูกกว่า แบบสะสมทรัพย์

ประกันสุขภาพ จึงควทำคู่กับประกันชีวิตที่เป็นแบบตลอดชีพ (อายุ 90 หรือ 99) เพราะจุดประสงค์ของการทำประกันสุขภาพ ก็เพราะเราต้องการการคุ้มครองสุขภาพในระยะยาว เราจึงต้องการแผนประกันชีวิตที่มีระยะเวลาสัญญาคุ้มครองที่ยาว เพื่อเป็นสัญญาหลักให้ประกันสุขภาพพ่วงคู่ไปด้วยได้นานๆ ไม่ควรจะทำควบคู่กับแบบสะสมทรัพย์ที่เน้นการออม หากไปทำกับประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ซึ่งอาจมีระยะเวลาคุ้มครองสั้น กว่า เช่น 10 ปี 15 ปี 20 ปี เมื่อครบสัญญา หากเรายังต้องการมีประกันสุขภาพต่อ เราก็ต้องมาทำประกันชีวิตเล่มใหม่อีก จะมีข้อเสีย หลายอย่างเช่น

เบี้ยประกันชีวิตที่สูงขึ้นตามอายุ และ ประเด็นที่สำคัยที่สุดคือ ประวัติสุขภาพที่ผ่าน รวมถึง สภาพของสุขภาพ ณ ขณะนั้น ซึ่งบริษัทประกันาอจจะไม่รับประกันสุภขาพแล้วก็ได้ นอกจากนี้ การเริ่มทำประกันสุขภาพ หลายบริษัท จำกัดที่ 60 , 65 ปี แต่สามารถต่ออายุ ได้ถึง 75 80 90 ฯลฯ เท่ากับคุณสูญเสียโอกาส ใช่หรือไม่?

6. เปรียบเทียบ ประกันสุขภาพของแต่ละบริษัท

วงเงินคุ้มครองที่เท่ากัน ของที่ไหนที่เบี้ยประกันถูกกว่า หรือมีเงื่อนไขการคุ้มครองพิเศษอื่นๆที่มีประโยชน์มากกว่า เราอาจใช้บริการจากมืออาชีพ นายหน้า/ตัวแทนประกันก็ได้ หรือ อาจจะต้องศึกษาเอง หากไม่ไว้ใจใคร

7. ประกันสุขภาพ เราสามารถซื้อได้จาก บริษัทประกันชีวิต และ บริษัทประกันวินาศภัย 
บริษัทประกันชีวิต ต้องซื้อพร้อม ประกันชีวิต มีประมาณ 23 บริษัท
บริษัทวินาศภัย สามารถซื้อ เดี่ยวๆได้เลย มีประมาณ 50 บริษัท

8. เลือกตัวแทน /นายหน้า มาดูแลพิทักษ์รักษาผลประโยชน์เรา

9. ประกันสุขภาพ มีการจ่าย 3 แบบ
- จ่ายตามหมวด แยกค่าใช้จ่าย
- จ่ายเป็น %
- เหมาจ่าย
 หรือ ทั้งผสมกัน

 


ID=4013,MSG=4695


⭐️ เราให้คำแนะนำปรึกษา รักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้า ของเรา
⭐️ เราอยู่เคียงข้างลูกค้าของเรา ช่วยเหลือ ดูแลบริการ
⭐️ เรารองรับช่องทางติดต่อมากมาย สะดวก เข้าถึงง่าย
⭐️ เราดำเนินธุรกิจยาวนานกว่า20 ปี คุณจึงมั่นใจได้
⭐️ คุณมีสามารถรับบริการทั้งจากบริษัทประกันเจ้าของสินค้า และ เรา (ตัวกลาง)

ไทย มีราว 80 บริษัทประกันภัย สินค้าที่แตกต่าง ทั้ง เงื่อนไข ราคา เคลม ความมั่นคง นโยบาย ฯลฯ
ขายผ่านตัวกลาง กว่า 500,000 ราย : ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร บิ๊กซี โลตัส ค่ายรถยนต์ เฮ้าส์แบรนด์ ของประกันภัย หรือ ซื้อตรงกับบริษัทเจ้าของสินค้า
⭐️ ตัวอย่าง การบริการ กดดูที่ลิงค์นี้

"สิ่งที่ต้องคำนึงอันดับแรกในการซื้อประกัน คือ ตัวกลางประกันภัย ซึ่งจะเป็นที่ปรึกษา ช่วยเหลือ ดูแลเรา ตลอดอายุกรมธรรม์"

โปรดรอ

display:inline-block; position:relative;
โทร.(จ-ศ : 9-16) เว้นวันหยุดฯ , ลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 , Wednesday เวลา 09:29:06am ซื้อประกัน 085-911-3737
Copyright © 2018 Cymiz.com., All rights reserved.นโยบาย,ข้อตกลงcymiz.com