ประกันความรับผิด (Liability insurance)วิธีสั่งซื้อ (การเเจ้งข้อมูลครบ จะเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับท่าน, ทางทีมงาน ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับท่านที่แจ้งข้อมูลครบเท่านั้น)
1. ส่งสำเนาหน้าต่างกรมธรรม์เดิม หรือเเจ้งรายละเอียด หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครด้านบน ส่งกลับมาทางอีเมล์ หรือ ช่องทางอื่นๆ
2. บริษัทแจ้งเบี้ยประกันภัยให้ท่านทราบ [กรณีตกลงทำ ให้ท่าน ส่งสำเนาการชำระเบี้ย]
3. เริ่มความคุ้มครองและบริษัทส่งเอกสารกรมธรรม์ให้ท่าน

ประกันความรับผิด (Liability insurance)

ประกันความรับผิด

หรือ "ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก" หรือ "ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก" คุ้มครองท่านจากความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจหรือการปฏิบัติงานของท่านเอง บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของท่าน สำหรับจำนวนเงินที่ท่านจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ต่อการเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วยของร่างกาย และความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลใดๆ รวมทั้งค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก คือ การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกจะชดใช้ค่าเสียหาย ที่ผู้เอาประกันภัย ต้องรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกสำหรับความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือเสียชีวิต และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในระยะเวลาประกันภัย และเกิดขึ้นในสถานที่เอาประกันภัยของผู้เอาประกันภัย กรมธรรม์นี้ยังให้ ความคุ้มครองถึงค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมายที่เกิดขึ้นด้วย

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก สำหรับสถานประกอบการ
คุ้มครองท่านจากความเสี่ยงภัย ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจหรือจากความบกพร่อง ของสถานประกอบการที่นำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
การเสียชีวิต /การบาดเจ็บต่อร่างกาย / เจ็บป่วยทางร่างกาย / ความเสียหายของทรัพย์สิน จากสาเหตุ
ความผิดพลาด ประมาทเลินเล่อของคุณเองหรือลูกจ้างในขณะปฏิบัติหน้าที่
ความบกพร่องจากสถานประกอบการที่คุณได้ทำประกันภัยไว้

ความครอบคลุมที่เหมาะสมทุกสถานประกอบการ
กลุ่มธุรกิจที่ 1
ร้านค้า ภัตตาคาร วัด โรงรับจำนำ สมาคมต่างๆ อาคารสำนักงาน โรงเรียนสอนภาษา สปา ฟิตเนส
ให้ความคุ้มครอง ตั้งแต่ 1,000,000 - 5,000,000 บาท ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 1,800 - 5,000 บาทต่อปี

กลุ่มธุรกิจที่ 2
ธุรกิจโรงแรม เกสต์เฮาส์ และรีสอร์ท
ให้ความคุ้มครอง ตั้งแต่ 1,000,000 - 5,000,000 บาท ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 2,800 - 7,000 บาทต่อปี

การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ
ถือเป็นการป้องกันผู้ประกอบวิชาชีพที่ใช้ความชำนาญหรือการให้บริการทางวิชาชีพต่อบุคคลอื่น
จากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับการบาดเจ็บทางร่างกาย อันเนื่องมาจากการประมาท เลินเล่อในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ เช่น

การประกันภัยความรับผิดความรับผิดของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
การประกันภัยความรับผิดความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
การประกันภัยความรับผิดความรับผิดทางวิชาชีพสำหรับโรงพยาบาล
การประกันภัยความรับผิดความรับผิดของนายจ้าง
เงินทดแทนแรงงาน

นอกจากนี้ ยังมีการประกันภัยอื่นๆ เช่น ประกันภัยเครื่องบิน และอุบัติเหตุ การบิน ประกันภัยอุบัติเหตุของนักบินและลูกเรือ ประกันภัยอิสรภาพ ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ ประกันภัยการก่อการร้าย ประกันภัยความซื่อสัตย์

"ชีวิตเต็มไปด้วยความเสี่ยง และอาจเกิดเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สามารถบรรเทาได้ด้วยการประกันภัย" 
liability insurance กรุงเทพประกันภัย ประกันความรับผิดวิชาชีพทางการแพทย์ กรุงเทพประกันภัย [medical liability insurance] หรือ การประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ Medical Malpractice Liability คุ้มครองกรณีเกิดความผิดพลาด จากการปฎิบัติหน้าที่ การงาน ในวิชาชีพ มีผลให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย

สนใจบริการของเรา สอบถามเพิ่ม

1. สอบถามผ่าน facebook page คลิกที่นี่
2. สอบถามผ่าน เว็บบอร์ด สมัครใช้งานก่อนน่ะ
3. สอบถามผ่าน inbox facebook คลิกที่นี่
4. สอบถามผ่าน อีเมล: i@cymiz.com
5. สอบถามผ่านเว็บ คลิกที่นี่
6. สอบถามผ่าน Line id = vir9
7. โทรศัพท์ (เบอร์จะปรากฏ จันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
สำหรับลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 วันนี้ Wednesday เวลา 10:43:01am
09-8854-2911 (วินาศภัย) ,081-6925-220 (ประกันชีวิต)

คำถามทั่วไป ให้ท่านติดต่อ 3 ช่องทางนี้

8. สอบถามผ่าน facebook page คลิกที่นี่
9. สอบถามผ่านเว็บบอร์ด สมัครใช้งานก่อนน่ะ

cymiz.com cymiz.com cymiz.com cymiz weboard cymiz twitter cymiz facebook cymiz top Copyright © 2006 Cymiz.com., All rights reserved.Power by Cymiz.com
ระบบประกันภัยออนไลน์