ประกันการเดินทาง (Travel insurance)

กรุงเทพประกันภัยใบสมัคร

แอกซ่าประกันภัย

เอ็มเอสไอจีประกันภัย


วิธีสั่งซื้อ

1. ส่งสำเนาหน้าต่างกรมธรรม์เดิม หรือเเจ้งรายละเอียด หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครด้านบน ส่งกลับมาทางอีเมล์ หรือ ช่องทางอื่นๆ
2. บริษัทแจ้งเบี้ยประกันภัยให้ท่านทราบ [กรณีตกลงทำ ให้ท่าน ส่งสำเนาการชำระเบี้ย]
3. เริ่มความคุ้มครองและบริษัทส่งเอกสารกรมธรรม์ให้ท่าน

หมายเหตุ : การเเจ้งข้อมูลครบจะเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับท่าน, ทางทีมงาน ขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่แจ้งข้อมูลครบเท่านั้น


ประกันภัยการเดินทาง (travel insurance)

ประเภทของประกันการเดินทาง

1. ประกันเดินทางปกติ (travel accident insurance หรือ TA)

สำหรับการเดินทางภายในประเทศ ให้ความคุ้มครองในด้านค่ารักษาพยาบาล รวมถึงการชดเชยในกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือมีการสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ

2. ประกันเดินทางต่างประเทศ (comprehensive travel accident insurance หรือ CTA)

ให้ความคุ้มครองที่หลากหลายกว่าประกันเดินทางแบบปกติ โดยจะคุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์ ตั้งแต่ค่ารักษาพยาบาลทั้ง จากอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยต่างๆที่อยู่ในเงื่อนไข การสูญหายหรือล่าช้าของสัมภาระและทรัพย์สิน ความล่าช้าของสายการบิน รวมถึงการถูกยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมท่องเที่ยวอย่างกะทันหัน

จะซื้อประกันการเดินทางดีหรือไม่

ควรซื้อประกันการเดินทาง
เมื่อคุณต้องเดินทางไปยังประเทศที่คุณจำเป็นต้องทำประกันการเดินทาง อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น คิวบา ประเทศในกลุ่มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การ์ต้า เตอร์กี และประเทศในกลุ่มเชงเก้น ซึ่งได้แก่ ไอซ์แลนด์ ฟินแลนด์ เดนมาร์ก โปรตุเกส กรีซ เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี ลักแซมเบิร์ก นอร์เวย์ สวีเดน เบลเยี่ยม ออสเตรีย สเปน และอิตาลี เมื่อแผนการเดินทางของคุณสลับซับซ้อน มีสถานที่ที่ต้องไปเยือนเป็นจำนวนมาก หรือแผนการเดินทางที่วางไว้มีระยะเวลาที่ยาวนาน ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งของแผนการเดินทางต้องถูกขัดขวาง ความคุ้มครองจากประกันภัยการเดินทาง อาจช่วยให้ส่วนที่เหลือของแผนการของคุณไม่ติดขัด เมื่อคุณต้องเดินทางท่องเที่ยวออกนอกประเทศ เพราะบางครั้งความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้เสมอ ถ้าคุณไม่มีประกันการเดินทาง คุณอาจจะต้องเสียเงินค่ารักษาพยาบาลเป็นหลักแสนหรือมากกว่า นอกจากนี้ตัวประกันเองก็ยังคุ้มครองในกรณีที่มีการส่งต่อตัวผู้ป่วยกลับประเทศ เมื่อโปรแกรมการเดินทางของคุณมีค่าใช้จ่ายสูงมาก การซื้อประกันการเดินทางก็จะช่วยคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่คุณเสียไปกับการท่องเที่ยว ถ้าคุณเป็นนักท่องเที่ยวที่วิตกกังวล และต้องการความคุ้มครองจาก ประกันเดินทางในทุกๆที่ ที่คุณไป การซื้อประกันก็จะทำให้คุณรู้สึกท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจและมีความสุข

ถ้าเป็นการเดินทางภายในประเทศ

เมื่อแผนการเดินทางของคุณมีบางส่วนที่ไม่ได้รับการคุ้มครองจากประกันการเดินทาง เช่น การพักที่บ้านของเพื่อนหรือญาติแทนการพักที่โรงแรม การใช้คูปองส่วนลดของสายการบิน หรือการแลกตั๋วไมล์สะสม ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวก็อาจทำให้การซื้อประกันไม่ค่อยคุ้มค่า เมื่อคุณมีสภาวะทางการแพทย์บางประการอยู่ก่อนแล้ว (preexisting conditions) ประกันเดินทางต่างประเทศอาจจะไม่ให้ความคุ้มครอง อย่างไรก็ตามคุณควรอ่านกรมธรรม์ให้ละเอียดถี่ถ้วน เพราะบางสภาวะอาจได้รับความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขบางประการ เช่น การซื้อกรมธรรม์ในช่วงที่สภาวะของโรคสามารถควบคุมได้ เมื่อคุณมีหลายความคุ้มครองจากหลายกรมธรรม์ซ้ำซ้อนกัน การซื้อกรมธรรม์ใหม่ที่ซ้ำซ้อนกับความคุ้มครองเดิม ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มค่านัก อย่างไรก็ตามแม้ว่าสถานการณ์ข้างต้นอาจจะตรงกับคุณ แต่เราขอแนะนำว่า ก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อประกันการเดินทางทุกครั้ง คุณควรอ่านกรมธรรม์ให้ละเอียดถี่ถ้วน และสอบถามเรื่องที่ยังสงสัยจากตัวแทนให้แน่ใจ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาตัดสินใจด้วยตนเองอีกที

ความคุ้มครองของประกันการเดินทางต่างประเทศ

- ด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
- การชดเชยกรณีเกิด ความสูญเสียแก่ทรัพย์สิน

ประกันการเดินทางต่างประเทศ คุ้มครองอะไรบ้าง?

- ค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยฉุกเฉิน
- ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายหรือส่งต่อการรักษาผู้ป่วยไปยังภูมิลำเนา
- โปรแกรมท่องเที่ยวถูกยกเลิกหรือมีการลดจำนวนวันในการท่องเที่ยว ประกันการเดินทางจะช่วยทำให้ผู้เอาประกันสามารถเคลมค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปกับการท่องเที่ยวในส่วนที่ไม่ได้ใช้ได้
- การพลาดเที่ยวบินและเรือ
- ความล่าช้าของเที่ยวบิน
- สัมภาระสูญหาย ถูกขโมย รวมถึงสัมภาระและทรัพย์สินถูกทำลาย
- การบาดเจ็บหรือสูญเสียทั้งทางร่างกายและทรัพย์สิน ระหว่างผู้เอาประกันและบุคคลที่สาม
- การรับบริการทางทันตกรรม ส่วนใหญ่มักจะเป็นการระงับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นอย่างฉุกเฉิน
- การสูญหายของเงิน
- การก่อการร้าย คุ้มครองทั้งการรักษาพยาบาล และความเสียหายของทรัพย์สินอันเนื่องมาจากเหตุก่อการร้าย
- การสูญหายของพาสต์ปอร์ต

สิ่งที่ประกันการเดินทางต่างประเทศไม่คุ้มครอง

รายละเอียดปลีกย่อยบางประการของแต่ละกรมธรรม์อาจจะแตกต่างกันได้

1. การยกเลิกการเดินทางที่ไม่มีเหตุผลเพียงพอ

เหตุผลที่เพียงพอ เช่น
- ภัยธรรมชาติในประเทศปลายทาง
- การก่อการร้ายในประเทศปลายทาง
- ความเจ็บป่วยของผู้เอาประกัน ครอบครัว หรือคนที่ร่วมเดินทางไปด้วย (อาจจะต้องมีคำยืนยันและแนะนำจากแพทย์)
- ความเจ็บป่วย หรือการเสียชีวิตของบุคคลในประเทศปลายทาง
- ภาระที่ต้องขึ้นศาล หรือการรับราชการทหาร
- ภาระงานและการศึกษาต่างๆ รวมถึงการย้ายงานและถูกให้ออกจากงาน
- อุบัติเหตุทางรถยนต์ก่อนการเดินทาง
- การตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมต่างๆ
- การแยกกันอยู่ตามกฎหมาย รวมถึงการหย่าร้างของสามีภรรยา
- ภาวะที่ตัวแทนท่องเที่ยวไม่สามารถจัดการท่องเที่ยวได้ เช่น การล้มละลาย หรือปัญหาด้านการเงิน

2. สภาวะความเจ็บป่วยที่มีอยู่ก่อนแล้ว (pre-existing conditions)

สภาวะทางการแพทย์ใดๆ ที่ผู้เอาประกันเคยมีอาการมาก่อน ได้รับการวินิจฉัย รวมถึงการได้รับการรักษาในช่วงเวลาหนึ่ง (look back period) ก่อนความคุ้มครองของประกันเดินทางเริ่มต้นขึ้น Look back period เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนที่ความคุ้มครองจากประกันเดินทางต่างประเทศจะเริ่มต้นขึ้น โดยมักจะเริ่มนับ 60 ถึง 180 วัน ก่อนการเริ่มความคุ้มครอง ในกรณีที่ผู้ซื้อประกันเดินทางเกิดความเจ็บป่วยในระหว่างการเดินทาง โดยความเจ็บป่วยนั้นเป็นความเจ็บป่วยที่มีอยู่ก่อนแล้วก่อนการเดินทาง แล้วไม่ได้แจ้งให้กับบริษัทประกันทราบ บริษัทประกันภัยสามารถปฏิเสธความคุ้มครองในกรณีนี้ได้ ผู้เดินทางควรซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศที่คุ้มครองความเจ็บป่วยที่มีอยู่ก่อนแล้ว ในกรณีที่ได้รับการวินิจฉัยหรือมีการปรับเปลี่ยนการรักษาในช่วงระยะเวลาก่อนการเดินทาง เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิเสธความคุ้มครอง

3. ความเสียหายจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนขาดสติ

ความคุ้มครองจากประกันเดินทางต่างประเทศอาจถูกปฏิเสธได้ เมื่อผู้เอาประกันขอเคลมค่าใช้จ่ายหรือความคุ้มครองในกรณีที่เกิดความเสียหายทั้งทางร่างกายและทรัพย์สิน อันมีสาเหตุมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนไม่สามารถควบคุมสติได้

4. กีฬาหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินสูง

เช่น การกระโดดร่ม (skydiving) การดำน้ำลึก (scuba diving) บันจีจัมพ์ (bungee jump) เฮลิ-สกี (heli-skiing) ดังนั้นถ้าในโปรแกรมท่องเที่ยวมีกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงดังกล่าวแล้ว ผู้เอาประกันอาจมีความจำเป็นต้องซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม

5. ไม่ปฏิบัติตามตามคำแนะนำจากหน่วยงานของรัฐ

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐประกาศคำแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศเป้าหมาย แต่ผู้ซื้อประกันเดินทางต่างประเทศยังคงเดินทางไปยังประเทศเป้าหมาย เมื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ผู้ซื้อประกันอาจจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากประกันเดินทาง ประกันเดินทางต่างประเทศในแต่ละบริษัทยังมีเงื่อนไขที่จะไม่คุ้มครองผู้ซื้อประกันแตกต่างกันออกไป

สามารถทำประกันการเดินทางได้ที่ไหนบ้าง?

ถ้าคุณได้ตัดสินใจที่จะซื้อกรมธรรม์ แต่ยังไม่รู้ว่าจะซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศที่ไหนดี ข้อมูลด้านล่างนี้ อาจจะช่วยให้คุณหาซื้อกรมธรรม์ได้ง่ายขึ้น

ซื้อกรมธรรม์จากบริษัทประกันภัยโดยตรง

บริษัทประกันและตัวแทนส่วนใหญ่ จะขายกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง ผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ เราขอแนะนำว่าคุณควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดถี่ถ้วน รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของตัวแทนก่อนการซื้อทุกครั้ง

ธุรกิจจัดนำเที่ยว (tour operator) และธุรกิจตัวแทนการเดินทาง (travel agency)

นอกเหนือจากจะทำหน้าที่จัดโปรแกรมทัวร์และนำเที่ยวแก่ นักท่องเที่ยวแล้ว ทั้ง tour operator และ travel agency ยังจัดจำหน่ายประกันการเดินทางให้กับลูกค้าที่ต้องการกรมธรรม์อีกด้วย นอกจากนี้คุณยังสามารถซื้อประกันการเดินทางผ่านทางสายการบิน (airline) และบริษัทที่ให้บริการเรือโดยสาร (cruise line) ธุรกิจประกันการเดินทาง และประกันการเดินทางต่างประเทศ เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงมาก บริษัทและตัวแทนต่างๆ จึงพยายามหาข้อเสนอและโปรโมชั่นที่ดึงดูดใจ ดังนั้นผู้ซื้อจึงควรพยายามหาข้อมูลจากหลายๆ ตัวแทน และนำข้อมูลของแต่ละที่มาเปรียบเทียบกัน แล้วตัดสินใจว่าประกันเดินทางจากบริษัทไหน ที่คุ้มค่าและเหมาะกับการเดินทางของคุณมากที่สุด

ประกันการเดินทางปกติ (Travel Accident Insurance: TA)

การชดเชยในด้านชีวิตและร่างกาย ได้แก่ เสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ 
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอก (OPD) เช่น มีดบาดมือ ขาแพลง และผู้ป่วยใน (IPD) เช่น การบาดเจ็บสาหัส (หมายเหตุ : ผู้ป่วยนอก หมายถึงการรักษาตัวที่ไม่ต้องพักอยู่ในโรงพยาบาล ผู้ป่วยใน หมายถึงการรักษาตัวที่ต้องพักอยู่ในโรงพยาบาล

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (Comprehensive Travel Accident Insurance: CTA) 
จะมีส่วนเพิ่มเติมจากข้างต้น ดังนี้ 

ชดเชยในด้านชีวิตและร่างกาย ได้แก่ เสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ 

ค่ารักษาพยาบาลรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ที่เกิดจากการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอก (OPD) หรือผู้ป่วยใน (IPD) สำหรับการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเนื่องจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยสาหัส ค่าเดินทาง และค่าที่พักสำหรับญาติใกล้ชิดเพื่อดูแลหรือร่วมเดินทางกลับภูมิลำเนาในกรณีที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการปลงศพนอกภูมิลำเนา การส่งศพหรือกระดูกกลับภูมิลำเนา 

ชดเชยระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล นอกจากการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแล้ว กรมธรรม์ประกันภัยเดินทางยังให้ความคุ้มครองเงินสดรายวันกรณีที่ต้องรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน(IPD)อีกด้วย 

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก กรมธรรม์ประกันภัยเดินทางจะชดใช้ในนามของผู้เอาประกันให้แก่บุคคลภายนอกสำหรับการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในต่างประเทศจนเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงความรับผิดที่เกิดจากการใช้ยานพาหนะ 

การสูญหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัวที่อยู่ภายในกระเป๋าเดินทาง ในบางสถานการณ์ที่ไม่อาจควบคุมได้ระหว่างการเดินทาง เช่น การสูญหาย หรือเสียหาย ไม่ว่าในโรงแรม สนามบิน การถูกชิงทรัพย์ หากมีการแจ้งความ และนำหลักฐานมายืนยัน กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางประเภทนี้จะชดใช้ให้ตามจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ 

การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง กรณีที่พบเห็นมาก คือการที่กระเป๋าเดินทางมาล่าช้ามากๆ ทั้งๆ ที่ตัวเราเดินทางมาถึงแล้ว ซึ่งอาจเกิดจากความผิดพลาดของสายการบิน กรณีเช่นนี้ ทำให้ผู้เดินทางเดือดร้อนเป็นอย่างมากในการหาซื้อเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น โดยให้เก็บใบเสร็จและขอหนังสือรับรองจากสายการบินไว้ เพื่อทำการขอคืนค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปโดยกรมธรรม์ประกันภัยเดินทางจะชดใช้ให้ตามระยะเวลาที่ล่าช้าแต่ต้องไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง 

การบอกเลิกการเดินทางและลดจำนวนวันเดินทาง เมื่อตัดสินใจที่จะเดินทางและทำประกันภัยเดินทางต่างประเทศไว้แล้ว ก็อาจมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดทำให้ต้องกลับเร็วกว่ากำหนด เช่น ข่าวด่วนการเจ็บป่วยร้ายแรงของญาติพี่น้องที่ได้รับการแจ้งมา ที่บ้านเกิดเหตุร้ายแรง หรือเหตุการณ์ที่ทำให้เราไม่สามารถเดินทางไปในจุดหมายได้อย่างกะทันหัน เช่น เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติที่จุดหมายปลายทางอย่าง พายุ แผ่นดินไหว การจลาจล หรือ การสไตรค์นัดหยุดงาน กรมธรรม์ประกันภัยเดินทางจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการบอกเลิกการเดินทางหรือลดจำนวนวันลง เช่น ค่าปรับ ค่ามัดจำ ฯลฯ 

การล่าช้าของเที่ยวบิน ในกรณีสายการบินพาณิชย์ออกเดินทางล่าช้าหรือเลื่อนเวลาเดินทางออกไปอย่างน้อย 12 ชั่วโมงจากเวลาที่กำหนดไว้ เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย และอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน กรมธรรม์ประกันภัยเดินทางจะจ่ายเงินชดเชยทุกๆ 12 ชั่วโมงของการล่าช้า 

การจี้เครื่องบิน ในกรณีที่เครื่องบินที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางโดยสารอยู่ถูกจี้ กรมธรรม์ประกันภัยเดินทางจะจ่ายค่าชดเชยให้ทุก 24 ชั่วโมงที่ถูกจี้ 

การบอกเลิกการเดินทางและลดจำนวนวันเดินทาง เมื่อตัดสินใจที่จะเดินทางและทำประกันภัยเดินทางต่างประเทศแล้ว ก็อาจมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันทำให้เราไม่สามารถเดินทางไปได้หรือต้องกลับเร็วกว่ากำหนด เช่น การที่เจ็บป่วยหนักถึงขนาดที่ไม่สมควรเดินทางไม่ว่าตัวเอง หรือข่าวด่วนที่ได้รับการแจ้งมาเกี่ยวกับพ่อแม่หรือบุตรก็ตาม การที่ไม่สามารถไปได้เพราะบ้านเกิดเหตุร้ายแรงอย่างไฟไหม้ น้ำท่วม และที่เห็นได้ชัดเจนมากที่สุดก็คือการที่ภาวะโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยพิบัติของจุดหมายปลายทาง ยกตัวอย่างเช่น พายุที่เกิดขึ้นในพม่า แผ่นดินไหวที่จีน เรื่องของการจลาจลที่อาจเกิดขึ้นในธิเบต การสไตรค์นัดหยุดงานในอินเดีย ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปในจุดหมายได้ หรือแม้กระทั่งการเกิดโรคใหม่ๆอย่างไข้หวัดนกและทำให้ต้องถูกกักบริเวณจนต้องเลื่อนกำหนดกลับ ทั้งหมดนี้ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปแล้วฟรีๆหรือมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใหม่จากการเลื่อนกำหนดนี้ เช่น ค่ามัดจำโรงแรม ค่าปรับจากการเลื่อนเที่ยวบินหรือการต้องซื้อตั๋วเที่ยวบินใหม่ บริษัทประกันภัยจะเข้ามาช่วยแบกรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ให้ โปรดอาจรายละเอียดและขั้นตอนปฏิบัติในกรมธรรม์ประกันภัยให้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้น

การล่าช้าของเที่ยวบิน หากด้านบนเป็นเรื่องของการเลื่อนเวลาการเดินทางที่เกิดจากตัวเราเอง ในส่วนนี้จะพูดถึงการเลื่อนการเดินทางที่เหตุเกิดจากทางสายการบิน โดยเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น จุดหมายปลายทางสภาพอากาศไม่อำนวย ซึ่งไม่ได้หมายถึงการดีเลย์ของเครื่องเล็กๆน้อยๆทั่วไป แต่ต้องเกิดการดีเลย์ถึงอย่างน้อย 12 ชั่วโมง และบริษัทประกันภัยจะชดเชยให้ตามลำดับขั้นทุกๆ 12 ชั่วโมง

การจี้เครื่องบิน แม้จะไม่ค่อยเกิดขึ้น แต่บริษัทประกันภัยจะชดใช้ให้ตามกำหนด
มีบางอย่างที่ประกันภัยการเดินทางไม่ให้ความคุ้มครองซึ่งเป็นข้อ ยกเว้นทั่วไป เช่น
- โรคที่รู้ว่าเป็นมาก่อน
- การดำน้ำ (Scuba Diving) และปีน เขาแบบที่ต้อง ใช้อุปกรณ์ปีนเขา
MSIG ประกันภัย
ค่ารักษาพยาบาล 500,000 - 3,000,000 อุบัติเหตุส่วนบุคคล 1,000,000 - 5,000,000 เบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 209 มีทั้งแผนมาตรฐานและแผนพิเศษ
แผนประกันภัยการเดินทาง เอ็มเอสไอจี

AXA ประกันภัย
ค่ารักษาพยาบาล 1,000,000 - 3,000,000 อุบัติเหตุส่วนบุคคล 500,000 - 3,000,000 เบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 290
สำหรับคู่สมรส คิดเบี้ยประกันภัย 75% * /สำหรับบุตร คิดเบี้ยประกันภัย 50% *
แผนประกันภัยการเดินทาง แอกซ่าประกันภัย

กรุงเทพประกันภัย
ค่ารักษาพยาบาล 1,000,000 - 2,000,000 อุบัติเหตุส่วนบุคคล 1,000,000 - 2,000,000 เบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 328
แผนอุ่นใจข้ามแดน กรุงเทพประกันภัย
แผนคุ้มครองบุคคล กรุงเทพประกันภัย

สนใจบริการของเรา สอบถามเพิ่ม

1. สอบถามผ่าน facebook page คลิกที่นี่
2. สอบถามผ่าน เว็บบอร์ด สมัครใช้งานก่อนน่ะ
3. สอบถามผ่าน inbox facebook คลิกที่นี่
4. สอบถามผ่าน อีเมล: i@cymiz.com
5. สอบถามผ่านเว็บ คลิกที่นี่
6. สอบถามผ่าน Line id = vir9
7. โทรศัพท์ (เบอร์จะปรากฏ จันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
สำหรับลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 วันนี้ Wednesday เวลา 10:42:14am
09-8854-2911 (วินาศภัย) ,081-6925-220 (ประกันชีวิต)

คำถามทั่วไป ให้ท่านติดต่อ 3 ช่องทางนี้

8. สอบถามผ่าน facebook page คลิกที่นี่
9. สอบถามผ่านเว็บบอร์ด สมัครใช้งานก่อนน่ะ

cymiz.com cymiz.com cymiz.com cymiz weboard cymiz twitter cymiz facebook cymiz top Copyright © 2006 Cymiz.com., All rights reserved.Power by Cymiz.com
ระบบประกันภัยออนไลน์