ประกันชีวิต(Life insurance)

ขั้นตอนการสมัคร
life insurance

 
สมัครออนไลน์
และแนบสำเนาบัตรประชาชน
      ทีมงานติดต่อกลับ ลูกค้าแจ้งการชำระเบี้ย ส่งเอกสาร และกรมธรรม์
 

สมัครประกันชีวิตต้องทำอย่างไร?

1. เลือกแบบประกันชีวิตที่ต้องการ ประกันชีวิตมีหลายแบบ เช่น เน้นคุ้มครอง เน้นสะมทรัพย์ คุ้มครองสั้น คุ้มครองยาว จ่ายเบี้ยสั้น จ่ายเบี้ยยาว ฯลฯ

สะสมทรัพย์15 | สะสมทรัพย์18 | สะสมทรัพย์21 | ตลอดชีพ 20hot | ตลอดชีพ15 | ตลอดชีพ18 | ตลอดชีพ21 | เลือกแบบประกันให้ตรงใจ (คลิ๊กที่นี่)

2. ซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม เช่น ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชดเชยรายได้ ฯลฯ ดูรายละเอียดด้านล่าง
2.1 ประกันสุขภาพ(บริษัทจ่ายเงินค่ารักษากรณีนอนโรงพยาบาล)
2.2 ประกันชดเชยรายได้ต่อวัน(บริษัทจ่ายเงินให้เป็นรายวันกรณีนอนโรงพยาบาล)
2.3 เฉพาะกาล(บริษัทจ่ายเงินประกันให้กรณีจากไปด้วยทุกสาเหตุ)
2.4 เฉพาะกาลผู้ปกครอง(คุ้มครองชีวิตผู้ปกครองกรณีจากไปด้วยทุกสาเหตุ)
2.5 ประกันอุบัติเหตุ1(คุ้มครองอวัยวะแขนขานิ้ว)
2.6 ประกันอุบัติเหตุ2(คุ้มครองอวัยวะแขนขานิ้ว+ชดเชยรายได้ให้)
2.7 ประกันอุบัติเหตุ3(บริษัทจ่ายเงินค่ารักษากรณีเกิดอุบัติเหตุ)
2.8 ประกันโรคร้ายแรง(คุ้มครองโรคร้ายแรงโดยจ่ายเป็นเงินก้อน)


3. สมัครทำประกัน

4. การชำระเบี้ยประกัน
 
blalogo ชื่อบัญชี บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
กรุงเทพ สีลม กระแสรายวัน 1183-105-707
ไทยพาณิชย์ พระราม 9 เดินสะพัด 0663-022-580
กรุงไทย นานาเหนือ กระแสรายวัน 000-6050-115

ต้องการใบเสนอประกัน ให้ท่านแจ้งข้อมูล ดังนี้ ส่งมาที่นี่

1. แบบประกันที่ต้องการ (เช่น ตลอดชีพ 20)
2. ทุนประกันที่ต้องการ (เช่น 500,000)
3. ความคุ้มครองอื่นๆที่ต้องการ (เช่น ประกันชดเชยรายได้วันละ 2,000 , ประกันอุบัติเหตุ 200,000)
4. อายุ
5. อาชีพ
6. เพศ
7. อื่นๆ ที่ท่านต้องการบอกเรา
(เช่นจำนวนความคุ้มครองที่ต้องการ,จำนวนเงินที่ต้องการส่งประกัน ฯลฯ)


ประกันชีวิต(Life insurance)

คุ้มครองประกันชีวิตทุกกรณี จ่ายเงินทุนประกันเมื่อครบสัญญา เบี้ยประกันรายเดือน รายปี หักผ่านบัญชีธนาคาร เราได้รวบรวมแบบประกันต่างๆของกรุงเทพประกันชีวิต พร้อมเบี้ยประกัน

toppic บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต แบบชำระเบี้ยประกัน รายเดือน ราย3เดือน ราย6เดือน และ 1ปี
toppic บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต ไม่คิดค่าธรรมเนียมการหักบัญชีเบี้ยประกันจากบัญชีของท่าน
toppic บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันชีวิต ที่ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันสูงสุด 60 วัน
toppic บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต ไม่บอกสัญญาหลัง2ปีไปแล้ว ไม่ว่าสุขภาพของท่านในขณะนั้นจะเป็นอย่างไร
toppic จ่ายเบี้ยประกันเพิ่มอีกเล็กน้อย ได้ความคุ้มครอง กรณีอุบัติเหตุ ฆาตกรรม จลาจล ค่าชดเชยรายวัน ประกันสุขภาพ
toppic เด็ก(อายุ ไม่เกิน 14 ปี 6 เดือน) สามารถซื้อประกันชดเชยรายได้ (บางบริษัท ไม่สามารถซื้อความคุ้มครองนี้ได้)
toppic การแฟกซ์เคลม สามารถใช้ได้หลังจากทำประกันแล้ว 30 วัน! กรณีอุบัติเหตุ สามารถใช้ fax claim ได้ทันที
toppic จ่ายสินไหม 3-7 วันทำการ โดยจ่ายเป็นเช็ค หรือ โอนเข้าบัญชี
toppic กรมธรรม์เด็กสามารถซื้อความคุ้มครองให้ผู้ปกครองได้ด้วย
toppic คุ้มครองการชำระเบี้ยให้ทั้งหมด(ทุน+สัญญาย่อย),บางบริษัทคุ้มครองแค่เบี้ยทุนประกันเท่านั้น
toppic หากบริษัทรับประกันท่านในอัตราปกติ จะแถมฟรีความคุ้มครอง ยกเว้นเบี้ยประกัน กรณีทุพพภาพสิ้นเชิงถาวร ไม่ว่าจากอุบัติเหตุหรือ การเจ็บป่วย
toppic กรณีขอยกเลิกรมธรรม์ และกรมธรรม์มีมูลค่าเงินคืน สามารถรอรับเช็คได้ภายใน 3 ชั่วโมง


เพื่อประโยชน์สูงสุดโปรดเลือกให้ตรงกับความต้องของท่าน โดยการปรึกษาตัวแทนประกันมืออาชีพ

แบบประกันชีวิต

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

insurance saving สะสมทรัพย์15
insurance saving สะสมทรัพย์18
insurance saving สะสมทรัพย์21
insurance whole life20 ตลอดชีพ 20hot
insurance whole life15 ตลอดชีพ15
insurance whole life18 ตลอดชีพ18
insurance whole life21 ตลอดชีพ21

โครงการประกันชีวิต(แยกตามวัตถุประสงค์ของการทำประกัน)
life insurance project แผนประกันสำเร็จรูป
life insurance project
คุ้มครองรายได้ (Income Protection)

life insurance project เงินออมเพื่อการเกษียณ(Retirement Fund)
life insurance project ประกันการศึกษาบุตร(Education Fund)

ความคุ้มครองเพิ่มเติม มีผลประโยชน์พิเศษ(บริษัทมีเงินคืนให้ปีละ ?%)ยกเลิกปี2009
ความคุ้มครองเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ (ปัจจุบัน)(บริษัทจ่ายเงินค่ารักษากรณีนอนโรงพยาบาล)
ความคุ้มครองเพิ่มเติม ประกันชดเชยรายได้ต่อวัน(บริษัทจ่ายเงินให้เป็นรายวันกรณีนอนโรงพยาบาล)
ความคุ้มครองเพิ่มเติม เฉพาะกาล(บริษัทจ่ายเงินประกันให้กรณีจากไปด้วยทุกสาเหตุ)
ความคุ้มครองเพิ่มเติม เฉพาะกาลผู้ปกครอง(คุ้มครองชีวิตผู้ปกครองกรณีจากไปด้วยทุกสาเหตุ)
ความคุ้มครองเพิ่มเติม คุ้มครองการชำระเบี้ย(บริษัทจ่ายเบี้ยให้แทนกรณีผู้ปกครองจากไป)
ความคุ้มครองเพิ่มเติม ประกันทุพพลภาพ(บริษัทแถมให้เท่ากับทุนประกันชีวิตที่ซื้อ)
ความคุ้มครองเพิ่มเติม ประกันอุบัติเหตุ1(คุ้มครองอวัยวะแขนขานิ้ว)
ความคุ้มครองเพิ่มเติม ประกันอุบัติเหตุ2(คุ้มครองอวัยวะแขนขานิ้ว+ชดเชยรายได้ให้)
ความคุ้มครองเพิ่มเติม ประกันอุบัติเหตุ3(บริษัทจ่ายเงินค่ารักษากรณีเกิดอุบัติเหตุ)
ความคุ้มครองเพิ่มเติม ประกันโรคร้ายแรง(คุ้มครองโรคร้ายแรงโดยจ่ายเป็นเงินก้อน)

(สามารถเลือกซื้อเพิ่มในกรมธรรม์ประกันชีวิต(ซื้อหรือไม่ก็ได้)
 

สนใจบริการของเรา สอบถามเพิ่ม

1. สอบถามผ่าน facebook page คลิกที่นี่
2. สอบถามผ่าน เว็บบอร์ด สมัครใช้งานก่อนน่ะ
3. สอบถามผ่าน inbox facebook คลิกที่นี่
4. สอบถามผ่าน อีเมล: i@cymiz.com
5. สอบถามผ่านเว็บ คลิกที่นี่
6. สอบถามผ่าน Line id = vir9
7. โทรศัพท์ (เบอร์จะปรากฏ จันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
สำหรับลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 วันนี้ Wednesday เวลา 10:32:38am
09-8854-2911 (วินาศภัย) ,081-6925-220 (ประกันชีวิต)

คำถามทั่วไป ให้ท่านติดต่อ 3 ช่องทางนี้

8. สอบถามผ่าน facebook page คลิกที่นี่
9. สอบถามผ่านเว็บบอร์ด สมัครใช้งานก่อนน่ะ

cymiz.com cymiz.com cymiz.com cymiz weboard cymiz twitter cymiz facebook cymiz top Copyright © 2006 Cymiz.com., All rights reserved.Power by Cymiz.com
ระบบประกันภัยออนไลน์