วิธีสั่งซื้อ (การเเจ้งข้อมูลครบ จะเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับท่าน, ทางทีมงาน ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับท่านที่แจ้งข้อมูลครบเท่านั้น)
1. ส่งสำเนาหน้าต่างกรมธรรม์เดิม หรือเเจ้งรายละเอียด หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครด้านบน ส่งกลับมาทางอีเมล์ หรือ ช่องทางอื่นๆ
2. บริษัทแจ้งเบี้ยประกันภัยให้ท่านทราบ [กรณีตกลงทำ ให้ท่าน ส่งสำเนาการชำระเบี้ย]
3. เริ่มความคุ้มครองและบริษัทส่งเอกสารกรมธรรม์ให้ท่าน

ประกันความรับผิด วิชาชีพทางการแพทย์ กรุงเทพประกันภัย


ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

การประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
(Medical Malpractice Liability)

ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก กรุงเทพประกันภัย

เพื่อเพิ่มความมั่นใจในทุกครั้งที่รักษาคนไข้ ด้วยความคุ้มครองสูงสุดถึง 4,000,000 บาท
ความคุ้มครองการชดเชยค่าเสียหายให้กับคนไข้ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากเหตุสุดวิสัยของการรักษา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีอันเกิดจากความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ จากการให้บริการทางการแพทย์ โดยมีความคุ้มครองที่ครอบคลุมย้อนหลัง นับตั้งแต่วันที่ท่านเริ่มทำประกันภัย เพียงท่านต่ออายุความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง
แผนความคุ้มครอง   แผน 1 แผน 2
วงเงินความคุ้มครอง (บาท ต่อครั้ง) 1,000,000 2,000,000
  (บาท ต่อปี) 2,000,000 4,000,000
ความรับผิดส่วนแรก (บาท ต่อครั้ง) 10,000 20,000
กลุ่มแพทย์   เบี้ยประกันภัย (บาท) เบี้ยประกันภัย (บาท)
กลุ่ม 1 อายุรแพทย์ จิตแพทย์ พยาธิแพทย์ 10,440 14,790
กลุ่ม 2 ศัลยแพทย์, จักษุแพทย์, ทันตแพทย์,
แพทย์ หู คอ จมูก, แพทย์รังสีรักษา,
แพทย์ทางโลหิตวิทยา, แพทย์ทางมะเร็งวิทยา,
แพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์
11,600 16,437
กลุ่ม 3 วิสัญญีแพทย์ สูตินรีแพทย, ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง, ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก 12,890 18,260
ข้อยกเว้น การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครอง

การให้บริการทางการแพทย์นอกเหนือขอบเขตวิชาชีพ
ศัลยกรรมเพื่อความงามโดยเฉพาะ
AIDS / โรคตับอักเสบ
การรับเลือดจากธนาคารเลือด
การให้ยาสลบในด้านทันตกรรม เว้นแต่กระทำในโรงพยาบาล
ให้ยาเพื่อลดน้ำหนัก
ให้บริการขณะที่อยู่ภายใต้อิทธิพลสิ่งมึนเมา
การกระทำผิดโดยเจตนา
ความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ ความรับผิดตามสัญญา
ภัยนิวเคลียร์ ภัยสงคราม

หมายเหตุ รายละเอียดของเงื่อนไขความคุ้มครอง ตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

สนใจบริการของเรา สอบถามเพิ่ม

1. สอบถามผ่าน facebook page คลิกที่นี่
2. สอบถามผ่าน เว็บบอร์ด สมัครใช้งานก่อนน่ะ
3. สอบถามผ่าน inbox facebook คลิกที่นี่
4. สอบถามผ่าน อีเมล: i@cymiz.com
5. สอบถามผ่านเว็บ คลิกที่นี่
6. สอบถามผ่าน Line id = vir9
7. โทรศัพท์ (เบอร์จะปรากฏ จันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
สำหรับลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 วันนี้ Wednesday เวลา 10:39:44am
09-8854-2911 (วินาศภัย) ,081-6925-220 (ประกันชีวิต)

คำถามทั่วไป ให้ท่านติดต่อ 3 ช่องทางนี้

8. สอบถามผ่าน facebook page คลิกที่นี่
9. สอบถามผ่านเว็บบอร์ด สมัครใช้งานก่อนน่ะ

cymiz.com cymiz.com cymiz.com cymiz weboard cymiz twitter cymiz facebook cymiz top Copyright © 2006 Cymiz.com., All rights reserved.Power by Cymiz.com
ระบบประกันภัยออนไลน์