อัพเดทประกัน เว็บบอร์ดประกัน (ถาม-ตอบ ซื้อ-ขาย ประกัน)
Cigna travel insurance แนะนำวิธีรับมือเมื่อเกิดเหตุเครื่องบินดีเลย์หรือถูกยกเลิก
travel insurance เรื่องไม่คาดฝัน! เมื่อฉันอยู่สนามบิน
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย แก้ไข เปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัย
ผู้ที่ตกเป็นบุคคลล้มละลายสามารถทำประกันภัยได้หรือไม่
กรณี Total loss ซากรถเป็นของผู้เอาประกันหรือ บริษัทประกัน?
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย แก้ไข เปลี่ยนแปลง อัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยตามลักษณะของภัย
ควรทำประกันตั้งแต่อายุเท่าไร?
ผู้เอาประกัน จ่ายเบี้ยปีต่อของประกันชีวิต ในระยะที่ใกล้ขาดอายุความคุ้มครอง
ประกันอัคคีภัย การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน แก้ไข เปลี่ยนแปลง อัตราเบี้ย
เปลี่ยนผู้รับประโยชน์ต้องทำอย่างไร
ผู้ที่ต้องการซื้อประกันชีวิตจำเป็นต้องผ่านการตรวจสุขภาพทุกคนหรือไม่?
ผู้โดยสาร เกิดอุบัติเหตุ เข้ารักษาตัวโรงพยาบาล เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากใคร?
รายได้ไม่มากควรทำประกันแบบไหน
การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของการทำการประกันชีวิต
บุคคลที่กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ยกเว้นไม่ให้ความคุ้มครอง คือ ใคร
บริษัทประกันภัยสามารถบอกยกเลิกการประกันสุขภาพได้หรือไม่
ลูกจ้างประสบอุบัติเหตุจากรถ และเสียชีวิตจะมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือไม่
บุคคลล้มละลายสามารถทำประกันชีวิตได้หรือไม่?
เช็คการทำประวัติการทำประกันชีวิต ว่าคนที่เสียชีวิตแล้วทำประกันไว้ที่ไหน?
เสียชีวิตในรถตู้โดยที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ พ.ร.บ. จ่ายไหม?
การสอบขอรับใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย สามารถสมัครสอบได้ที่ไหน
อนุญาโตตุลาการ คือ ใคร?
การขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต ต้องทำอย่างไร?
รถโดนชน เป็นฝ่ายถูก บริษัทประกันภัยให้จ่ายค่าลากรถเอง บ่ายเบี่ยง การซ่อม
ประกันชั้น1และพรบ เกิดเหตุเป็นฝ่ายถูกเรียกร้องค่าสินไหมบริษัทประกันฝ่ายใด?

สนใจบริการของเรา สอบถามเพิ่ม

1. สอบถามผ่าน facebook page คลิกที่นี่
2. สอบถามผ่าน เว็บบอร์ด สมัครใช้งานก่อนน่ะ
3. สอบถามผ่าน inbox facebook คลิกที่นี่
4. สอบถามผ่าน อีเมล: i@cymiz.com
5. สอบถามผ่านเว็บ คลิกที่นี่
6. สอบถามผ่าน Line id = vir9
7. โทรศัพท์ (เบอร์จะปรากฏ จันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
สำหรับลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 วันนี้ Wednesday เวลา 10:40:13am
09-8854-2911 (วินาศภัย) ,081-6925-220 (ประกันชีวิต)

คำถามทั่วไป ให้ท่านติดต่อ 3 ช่องทางนี้

8. สอบถามผ่าน facebook page คลิกที่นี่
9. สอบถามผ่านเว็บบอร์ด สมัครใช้งานก่อนน่ะ

cymiz.com cymiz.com cymiz.com cymiz weboard cymiz twitter cymiz facebook cymiz top Copyright © 2006 Cymiz.com., All rights reserved.Power by Cymiz.com
ระบบประกันภัยออนไลน์